Noční můry – Příznaky, příčiny a léčba

Většina z nás moc dobře ví, jaké to je probudit se z noční můry… vlhké dlaně, bušící srdce a děsivé obrazy jako živé. Ačkoli nejsou skutečné, mohou být noční můry až neskutečně živé. Těm, kteří jimi často trpí, mohou dokonce způsobit, že se bojí jít spát.

Noční můra je sen s negativním obsahem, který vyvolává strach nebo jiné rušivé emoce. Noční můra se od obyčejného zlého snu odlišuje schopností probudit spící osobu ze spánku. Noční můry zpravidla vytvářejí silnou emocionální reakci a mohou vyvolat strach, hněv, smutek, vinu nebo úzkost.

Noční můry

Ačkoliv bychom si bez pochyby přáli opak, noční můry jsou celkem běžné. Tu a tam se vyskytují přibližně u poloviny dospělých na celém světě a ještě častější jsou u dětí a dospívajících.

Podstata nočních můr

Označení noční můra je odvozeno ze slova „mare“, jehož variace se objevují v mnoha starověkých jazycích. Možné původní významy slova „mare“ mohou být rozdrcení nebo útisk ve smyslu ublížení či zničení. Můra se ve starogermánském a staroslovanském folklóru popisuje jako obludná bytost, která během spánku sedí člověku na hrudi a způsobuje mu zlé sny.

John Henry Fuseli Noční můra

John Henry Fuseli, Noční můra, 1781, Detroitský institut umění

Noční můry se obvykle objevují během závěrečných fází REM spánku. Fáze spánku, kdy jsou sny nejživější a mozková aktivita se nejvíce podobá bdění. Aktivace amygdaly, primitivní struktury v mozku navržené tak, aby rozpoznala a reagovala na potenciální hrozby, může vysvětlit některé noční můry, zejména u pacientů s chronickou aktivací amygdaly v důsledku stresu, traumatu nebo problémů v dětství.

Za některé noční můry mohou být zodpovědné také změny v mozkových vlnách, nebo alespoň za schopnost některých lidí si své znepokojivé sny pamatovat. Noční můry jsou považovány za normální, pokud negativně neovlivňují každodenní život, nenarušují spánek více než příležitostně nebo nevyvolávají trvalý strach z usnutí.

Mezi běžná témata nočních můr patří:

 • Násilí a agresivita obecně
 • Smrt
 • Fyzické ohrožení
 • Strach
 • Zrada
 • Nehody
 • Pronásledování

V nočních můrách se také často objevuje tématika pádu, uvěznění, utonutí nebo neschopnost pohybu, přičemž samotná můra může být velmi realistická a komplexní a tudíž bývá pro spící osobu jako živá a tedy i značně znepokojující. Dalším častým tématem nočních můr jsou nejrůznější katastrofy a apokalyptické události.

Jsou noční můry častější u určitých typů osob nebo skupin lidí?

Mohou být. Je známo, že se vyskytují častěji u lidí, kteří se cítí být nějakým způsobem zranitelní. To mohou být například i lidé s postižením zraku, sluchu a podobně.

Příznaky nočních můr

Příznaky nočních můr jsou obvykle celkem zřejmé kvůli silným emocím spojeným s tímto druhem snů a obecně vysokou pravděpodobnosti, že bude noční můra trpící osobou zapamatována.

Mezi typické příznaky patří:

 • Prožití snu s rušivým nebo zneklidňujícím tématem, jako je smrt, fyzické ohrožení, válka nebo osobní konflikt
 • Vzpřímený posez v posteli po prožití
 • Pocit úzkosti po probuzení
 • Zvýšená frekvence dýchání a srdečního tepu po probuzení
 • Pláč po prožití
 • Probuzení se ze spánku s křikem

Prožití noční můry může komplikovat návrat ke spánku, zvláště pokud způsobí fyzické příznaky, jako je zvýšená srdeční frekvence, pocení nebo pocity třesu v důsledku uvolňování adrenalinu.

Příčiny nočních můr

Běžné noční můry mohou být vyvolány i tak triviálními příčinami, jako je fyzicky nepříjemná poloha spánku, bolest hlavy nebo horečka. Noční můru může vyvolat i jídlo před spaním, a to skrze zvýšenou rychlost metabolismu provázenou vyšší mozkovou aktivitou. Noční můry, které jsou důsledkem těchto typů příčin, obecně nejsou chronické a jen občas narušují spánek.

Jiné příčiny nočních můr jsou však složitější a mohou přetrvávat týdny, měsíce nebo ale i roky. Děti pak mohou zažívat jak běžné noční můry, tak noční děsy a náměsíčnost, která se obvykle vyskytuje ve spánku NREM.

Spánek NREM

Zahrnuje tři ze čtyř fází spánku a je charakterizován nedostatkem pohybu očí, minimálním sněním a různými hloubkami spánku, od lehkého spánku stupně N1 po regenerační, pomalý vlnový spánek stupně N3.

Těhotenství a hormonální změny

Těhotenství a jiné hormonální změny mohou též vyvolat noční můry. To může být způsobeno zprostředkovaně poruchami spánku způsobenými hormonálními výkyvy nebo přímo samotnými hormonálními výkyvy. Probuzení kvůli nepohodlí během těhotenství může mít vliv na REM spánek, fázi spánku, kdy se sny nejpravděpodobněji vyskytují.

Perimenopauza a obvyklý menstruační cyklus mohou také způsobit noční můry v důsledku změn tělesné teploty a hladin progesteronu. Takové změny mohou přerušit spánek, což může vyvolat neobvykle živé sny a zvýšit šanci, že budou sny zapamatovány.

Posttraumatická stresová porucha (PTSD)

Noční můry patří mezi hlavní důsledky posttraumatické stresové poruchy a mohou být jedním z nejvíce rušivých aspektů této poruchy. Až 80% lidí s diagnostikovanou PTSD hlásí pravidelné noční můry.

Ačkoliv noční můry, které se vyskytnou po traumatické události, mohou být přímým opakováním minulých zkušeností, mohou být také zcela odlišné. Emoce však obvykle zůstávají stejné, i když se změní nastavení nebo příběh noční můry. Noční můry způsobené PTSD se mohou objevit pokaždé, když postižená osoba usne, což vede k narušení spánku a také ke generalizovaným pocitům paniky a strachu.

PTSD noční můry

Noční můry, které se vyskytnou po prožitém traumatu, se mohou lišit od běžných nočních můr, a to nejen svou frekvencí a intenzitou, ale také dobou prožívání a projevy. Noční můry spojené s PTSD se častěji odehrávají v jiných spánkových fázích než ve fázi REM, vyskytují se dříve v noci a vyvolávají pohyby těla, křik či mluvení.

Deprese a jiné poruchy nálady

Úzkost a deprese jsou dvě z nejčastějších příčin nočních můr. Lidé trpící negativními náladami častěji zažívají noční můry a obecně nepříjemný obsah ve svých snech. Obavy z potenciálních negativních snů jsou na místě obzvláště u osob s diagnostikovanou depresí, úzkostí nebo jinými poruchami nálady.

Některé studie naznačují, že obsah snů se může s větší pravděpodobností změnit, když osoba trpící bipolární poruchou přechází z maniakálního do depresivního stavu nebo naopak.

Lidé trpící nespavostí a nočními můrami, mohou být zvláště ohroženi depresí a jinými poruchami nálady. Stejně jako deprese a poruchy nálady, jako jsou schizofrenie, bipolární porucha a úzkostná porucha, mohou způsobovat noční můry, noční můry mohou naopak zhoršovat nebo přispívat ke vzniku deprese a poruch nálady.

Již existující úzkost může být prohloubena rušivými a živými sny, zatímco noční můry, které narušují spánek, mohou zhoršit depresi kvůli nedostatku spánku a strachu z usnutí.

Mohou antidepresiva způsobit noční můry?

Noční můry mohou být vedlejším účinkem některých antidepresiv. Zatímco pro starší tricyklická antidepresiva nebylo vyvolávání nočních můr typické, novější SSRI antidepresiva mohou způsobit noční můry kvůli jejich dopadu na REM spánek.

Abstinenční syndromy

Vysazení léků, rekreačních drog a alkoholu je obvyklou příčinou nočních můr. Vysazení barbiturátů a benzodiazepinů potom může způsobit takzvané „oživení spánku REM“, což je období delších a živějších snů, které může nastat po chronickém potlačení REM spánku.

Narušení architektury spánku může pomoci vysvětlit, proč noční můry trápí lidi, kteří začali abstinovat. Užívání drog, alkoholu a léků může změnit spánkové cykly, omezit mozkové funkce a změnit délku a kvalitu spánkových fází. Jakmile je ovlivňující látka vysazena, přechody mezi NREM a REM spánkem se mohou stát nepravidelnými, což může vyvolat rušivý spánek a zvýšit riziko vzniku nočních můr.

Delirium tremens, také známý jako abstinenční syndrom z odnětí alkoholu, je způsoben snížením určitých mozkových chemikálií po ukončení dlouhodobé konzumace alkoholu. Odnětí alkoholu způsobuje vážné narušení mozku a nervového systému a může být smrtelné, zvláště pokud není ošetřeno v nemocnici nebo v zařízení pro závislé.

Abstinenční syndromy

Jedním z nejčastějších příznaků delirium tremens jsou také noční můry, které bývají velmi živé a neutuchající. Stejně jako v případě vysazení barbiturátů mohou noční můry abstinenčního syndromu z odnětí alkoholu vyplynout z „oživení spánku REM“.

Mezi další příznaky delirium tremens patří:

 • Halucinace
 • Pocení
 • Zvýšený krevní tlak
 • Horečka
 • Zvracení
 • Záchvaty
 • Zvýšená srdeční frekvence
 • Třes

Noční můry a další projevy abstinenčního syndromu se začínají objevovat do dvou až tří dnů po ukončení užívání alkoholu a vrcholí o několik dalších dní později. I když ostatní příznaky syndromu odezní, noční můry mohou přetrvávat několik dní nebo i týdnů.

Léky

O běžných antidepresivech, jako jsou SSRI, je známo, že kromě jiných účinků na spánek způsobují i noční můry. Antidepresiva ovlivňují neurotransmitery, jako je dopamin, serotonin a norepinefrin, které ovlivňují spánek i emoce. Výsledkem mohou být neobvykle živé sny a noční můry. Ačkoliv účinek antidepresiv na psychiku může být dočasný kvůli tomu, že si tělo navykne na konkrétní lék, noční můry mohou přetrvávat a u některých uživatelů pokračovat tak dlouho, dokud lék užívají.

Jiné léky mohou také způsobit noční můry. Jsou to:

 • Antihistaminika
 • Některá antibiotika
 • Léky na krevní tlak
 • Agonisté dopaminových receptorů
 • Betablokátory
 • Stimulanty

Sedativa a hypnotika, z nichž některá jsou předepisována na nespavost nebo jiné potíže se spánkem, mohou zvýšit riziko vzniku rušivých snů a nočních můr, jakmile jsou vysazeny z důvodu potlačení REM spánku. Následný spánek, který je méně uklidněný, může proto také vést k lepšímu vzpomínání na sny. Na normální i na ty rušivé.

Hypnotika

Třída psychoaktivních léků na spánek, jako jsou třeba Stilnox, Hypnogen a Zopitin.

Diagnóza

Noční můry jsou obvykle diagnostikovány pouze hlášením symptomů od pacienta. Tělesné vyšetření nebo vyšetření spánku přes noc se provádí buď pokud je spánek vážně narušen, nebo z důvodu vyloučení možných spouštěčů, které by mohly ke vzniku nočních můr přispívat, jako jsou poruchy spánku nebo jiné zdravotní obtíže.

Někdy lze vyšetření spánku provést doma, ale často tento typ diagnostického nástroje vyžaduje polysomnografii prováděnou ve spánkové laboratoři. Polysomnografie zahrnuje umístění senzorů, které monitorují a zaznamenávají mozkové vlny, hladiny kyslíku v krvi, pohyby těla a srdeční a dechovou frekvenci. Test lze také zaznamenat na video.

Noční můry u dětí

Noční můry se u dětí a dospívajících vyskytují často a jsou považovány za normální, pokud nepřetrvávají, nevyvolávají úzkost a strach během bdělého stavu nebo nevyvolávají chronickou poruchu spánku. Mohou být častější u dětí, které v poslední době zažily výraznou změnu životních poměrů, smrt člena rodiny nebo jiný stres.

Horečka a noční můra

Mezi běžné příčiny nočních můr u dětí patří:

 • Stres a úzkost
 • Horečka
 • Léky
 • Trauma
 • Rodinný konflikt
 • Narušení rutiny
 • Významné životní události jako stěhování, narození sourozence nebo rozvod

Noční děsy

Na rozdíl od známější a rozšířenější noční můry se noční děsy odehrávají během NREM spánku. Jsou považovány za parasomnii a jsou nejčastěji pozorovány u dětí ve věku od 2 do 4 let.

Noční děsy mohou způsobit některé nebo všechny následující projevy:

 • Výkřiky nebo křik ve spánku
 • Vzpřímený posez v posteli
 • Pohyb nebo mlácení sebou v posteli
 • Rozrušení během spánku nebo po probuzení
 • Zjevná neutěšitelnost během nočního děsu nebo po něm
 • Zmatenost po probuzení
 • Náměsíčnost a snaha vstát z postele

Zatímco dítě zažívající noční můru lze lehce probudit a utěšit, dítě trpící nočním děsem se probouzí dosti komplikovaně. Děti, které zažívají noční děsy se mohou během spánku též zranit nebo trpět nočním pomočováním. Někteří vědci předpokládají, že jsou noční děsy přirozeným důsledkem běžných životních změn v dětství, jako je kupříkladu spánek ve vlastním pokoji bez rodičů.

Co je parasomnie?

Abnormální pohyby, chování, emoce, vnímání nebo sny, ke kterým dochází při usínání, spánku, mezi fázemi spánku nebo při probouzení.

Úzkostná porucha snění

Úzkostná porucha snění způsobuje tak časté a silné noční můry až vyvolávají úzkost, narušují spánek stejně jako fungování jedince během dne v bdělém stavu a vedou ke strachu z usnutí, odborně somnifobii. Až každý dvacátý dospělý člověk má noční můry tak časté a intenzivní, že je lze klasifikovat jako úzkostnou poruchu snění. Řadíme ji mezi parasomnie.

Kritéria pro stanovení diagnózy úzkostné poruchy snění:

 • Opakované probouzení se ze spánku s detailními vzpomínkami na rušivé sny, které obvykle obsahují ohrožení života, bezpečí nebo klidu. Probuzení z noční můry se obvykle odehrává ve druhé polovině spánku.
 • Po probuzení se člověk začne rychle aktivně orientovat a je ostražitý. To je v kontrastu se zmatkem a dezorientací při nočních děsech.
 • Dochází k rozvoji úzkosti a narušení sociálního života a dalších zásadních oblastí fungování života ve společnosti.
 • Noční můry se nevyskytují výhradně v průběhu jiné duševní poruchy a nejsou způsobeny jiným zdravotním stavem, léky nebo látkami.
Úzkostná porucha snění

Přetrvávající noční můry mohou být klasifikovány podle několika kritérií:

 • V jaké fázi spánku nastávají? Objevují se s nástupem spánku, nebo někdy později ve spánkovém cyklu?
 • Jejich souvislost s jiným zdravotním stavem. Může třeba narkolepsie, jiná nemoc nebo užívání návykových látek s nočními můrami souviset?
 • Kdy se začaly projevovat? Noční můry, které se objevují 1 měsíc a méně, jsou považovány za akutní, mezi 1 a 6 měsíci jsou považovány za subakutní a 6 měsíců a déle za trvalé.
 • Jaká je četnost? Noční můry, které se vyskytují v průměru méně než jednou týdně, jsou považovány za mírné. Jednou nebo vícekrát za týden, ale ne každou noc, jsou středně závažné. Každonoční jsou pak závažné.

Lidé trpící úzkostnou poruchou snění mohou během spánku vykřikovat nebo křičet. Vyvolána může být mnoha stejnými stavy, které způsobují běžné noční můry, nebo může být idiopatického původu, tedy bez známé příčiny. Úzkostnou poruchu snění lze odlišit od běžných nočních můr její frekvencí, živostí a tendencí negativně ovlivňovat fungování jedince během dne. Úzkostná porucha snění může vést k nespavosti v důsledku chronické úzkosti a strachu z usnutí.

Poruchy spánku

Poruchy spánku, jako je narkolepsie, syndrom neklidných nohou či spánková apnoe, mohou způsobit noční můry. Poruchy spánku a bdění, jako je již zmíněná narkolepsie, mohou rozmazávat hranice mezi stavy spánku a bdění a způsobit jejich překrývání. Tyto špatně definované hranice mohou být způsobeny i dalšími parasomniemi, jako například spánkovou paralýzou nebo hypnagogickými halucinacemi.

Syndrom neklidných nohou a spánková apnoe mohou přerušit REM spánek, což vede k častému probouzení a také podivným a znepokojivým snům. Vzpomínka na noční můry a jiné sny může být umocněna poruchami spánku kvůli jejich tendenci přerušovat REM spánek.

Nemoc nazvaná Porucha chování v REM spánku způsobuje, že pacienti mohou aktivními pohyby těla prožívat své sny a noční můry, a to kvůli ztrátě svalové paralýzy typické pro REM spánek. Za normálních okolností jsou zdravé spící osoby před takovou aktivitou obvykle chráněni kvůli rozšířené svalové paralýze. Pokud však k této paralýze nedojde, může dojít ke zranění a pochopitelně také ke škodám v bezprostředním okolí spícího člověka. Porucha chování v REM spánku je silně spojena se zvýšeným rizikem rozvoje Parkinsonovy choroby a dalších degenerativních neurologických onemocnění.

Léčba nočních můr

Léčba nočních můr může zahrnovat určité typy medikace, hypnózu a znecitlivující terapii. Odborníci v oblasti spánku mohou také využívat variace kognitivní behaviorální terapie, jako je třeba terapie vlastní expozicí, která umožňuje pacientům s nočními můrami vystavit a postavit se vzpomínkám na rušivé sny nebo události vlastním tempem.

Mnoho z těchto typů terapií kombinuje prvky spánkové hygieny, terapie kontroly podnětů a další způsoby léčby spánku, které pomáhají pacientům s nočními můrami řešit a ovládat emoce spojené s rušivými sny.

Terapie kontroly podnětů (SCT)

Terapie kontroly podnětů pomáhá rozbít podmíněné negativní asociace se spánkem a spánkovým prostředím. Protokol SCT zahrnuje například vyčlenění postele jako místa na spaní, chodit si do postele zdřímnout, odpočinout nebo cokoliv jiného je striktně zakázáno.

Jedním z nejúčinnějších způsobů léčby nočních můr všech typů může být Terapie nácviku obrazů (IRT). IRT je typ kognitivně behaviorální terapie, která trénuje pacienty tak, že je ještě ve stavu bdělosti naučí měnit konce jejich nočních můr, čímž se následně tyto můry stávají ve spánku neškodnými. Trénink změny konců nočních můr trénuje pacient 10 až 20 minut každý den. Zkouška obrazem může být zvláště účinná u nočních můr, které mají pacienti s poruchou PTSD. IRT navíc může u osob trpících PTSD také pomoci se zmírněním denních symptomů.

Jóga, meditace a řízené relaxační terapie mohou pomoci snížit stres, úzkost, strach z nočních můr a také riziko jejich výskytu. Kognitivní behaviorální terapie může pacientům s nočními můrami pomoci prozkoumat emoce stojící jejich sny a řešit strach z opakování nočních můr. Relaxační rutina před spaním může také pomoci snížit úzkost a riziko rušivých snů.

Terapie kontroly podnětů

Mezi strategie pomoci dětem, které zažívají běžné noční můry, patří:

 • Udržujte pohodu a klid. Přítomnost klidného rodiče po probuzení z noční můry může dítěti pomoci naučit se lépe zvládat nepříjemné prožitky a cítit se méně bojácně. Díky oblíbenému plyšákovi nebo jinému předmětu se dítě může cítit bezpečněji.
 • Diskutujte. Požádejte dítě, aby můru popsalo. Kdo v něm byl, co se dělo a tak dále. Sdílení děsivých snových obrazů pomůže, aby se noční můra jevila méně hrozivá.
 • Přepište noční můru. Vymyšlení šťastného či zábavného konce noční můry může pomoci umenšit negativní sílu snu v dětské mysli a přidat do můry prvek hry.
 • Používejte noční světlo. Tma může děsit prakticky každé dítě, dvojnásobně pak dítě, které je náchylné k nočním můrám. Taktéž může ještě více rozrušit dítě, které se právě z noční můry probudilo.
 • Řešte s dítětem zásadní životní změny a nenechte ho v tom samo. Nástup do nové školy, stěhování, narození sourozence a další podstatné životní změny mohou narušit spánek dítěte a zvýšit riziko vzniku nočních můr, obzvláště pokud nemá v rodičích oporu.

Závěrem

Navzdory jejich negativnímu a často děsivému náboji mohou být noční můry tím nejživějším a nejlépe zapamatovatelným typem snu. Vyskytují se u dětí, dospívajících i dospělých a mohou být důsledkem řady běžných psychologických a zdravotních potíží.

I když bývají noční můry rušivé, mohou být redukovány nebo pozměněny řadou účinných léčebných postupů, včetně změny průběhu a toho, jak dopadnou. Noční můry mohou upozornit na emoce nebo situace, které je třeba řešit, a nabídnout tak poučné pohledy do podvědomí.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.