Hypnagogické halucinace

Samotné slovo hypnagogické, respektive hypnagogie se vztahuje k usínání, tedy přechodu z bdělosti do spánku (jejím opakem je hypnopompie, tedy přechod ze spánku do bdělosti). Hypnagogické halucinace jsou pseudohalucinacemi a objevují se právě při přechodech mezi bdělostí a spánkem. Mezi vjemy a pocity, které při nich člověk zažívá, patří halucinace, spánková paralýza a lucidní sny a myšlenky.

Hypnagogické halucinace

Okrajové vědomí

Existuje ještě obdobný stav, kdy se člověk nachází mezi spánkem a bděním, nebo naopak bděním a spánkem, aniž by se plnohodnotně nacházel v některém z těchto stavů. Nazývá se okrajové vědomí nebo také napůl vzhůru či polospánek. Epizody okrajového vědomí netrvají za normálních okolností příliš dlouho, ale mohou se protáhnout v důsledku některé ze spánkových poruch.

Jaké jsou hypnagogické halucinace

Obecně nelze říci, že by byly nějak vzácné. Jsou relativně běžné a obvykle nejsou důvodem k obavám. Alespoň jednou za život je zažije přes 70 % lidí. Jednoduše řečeno jde o falešné vnímání reality zahrnující všechny naše smysly – zrak, sluch, čich, dotek a chuť. Obvykle jsou krátké a prchavé, ale občas mohou trvat delší dobu.

Mohou mít různé formy, včetně:

  • Vizuální (vidíme něco, co není): Asi 85 % hypnagogických halucinací má vizuální složku a obvykle se skládají z měnících se geometrických vzorů, tvarů a světelných záblesků (odborně se jim říká fosfeny). Může to vypadat jako by se člověk díval do kaleidoskopu. Mohou ale obsahovat také obrázky zvířat, lidí nebo tváří.
  • Somatické (cítíme něco, co není skutečné): Asi třetina hypnagogických halucinací obsahuje somatickou část. To zahrnuje pocity na těle a pocity beztíže, létání nebo pádu. Spadá sem i vnímání přítomnosti další osoby.
  • Sluchové (slyšíme něco, co není): Asi pětina hypnagogických halucinací má audio složku. Týká se to zvuků i hlasů. Slyšet můžeme jednotlivá slova a jména, rozhovory či zvuky prostředí nebo zvířat. Specifickou kategorii pak tvoří takzvaný syndrom explodující hlavy, kdy usínající osoba uslyší silný rušivý zvuk – výbuch, výstřel či silný úder.

Hypnagogické halucinace jsou běžným příznakem narkolepsie, ale vyskytují se také u zcela zdravých lidí, kteří žádnou poruchou spánku netrpí a není tedy nutné se čehokoliv obávat. Pokud však máte halucinace v bdělém stavu a je jedno, zda je to ve dne, nebo v noci, navštivte lékaře, protože se může jednat o příznak poruchy duševního zdraví nebo nežádoucího neurologického stavu.

Jaký je rozdíl mezi hypnagogickými a hypnopomickými halucinacemi?

Oba typy souvisejí se spánkem. Hypnagogické halucinace se objevují, když člověk usíná, zatímco hypnopompické halucinace přicházejí, když se člověk probouzí. Ani jedny nejsou obvykle důvodem k obavám.

Jaký je rozdíl mezi hypnagogickou halucinací a snem?

Bez znalosti rozdílů mezi nimi může být snadné je zaměnit, ale ve skutečnosti jsou dosti odlišné. Hlavní rozdíl rozpoznáte prakticky ihned, a to v tom, že sny mají obvykle nějaký děj, zatímco hypnagogické halucinace jsou většinou jen krátké obrazy, zvuky a podobně. Navíc platí, že když se probudíte ze snu, jste si vědomi toho, že jste jen snili, ale už nesníte. Hypnagogické halucinace se oproti tomu objevují na pomezí spánku a bdělosti a může nějakou dobu trvat, než zjistíte, co je skutečné a co ne.

Co hypnagogické halucinace způsobuje?

Vědci si nejsou jisti, co je přesně způsobuje, ale z neurologického hlediska se zdají být podobné jak běžným halucinacím, tak snům. U většiny lidí nejsou spojeny s žádným nežádoucím zdravotním stavem a jsou považovány za neškodné. Jsou však častější u lidí, kteří trpí poruchami spánku, a to například narkolepsií, nespavostí či nadměrnou denní ospalostí. Větší pravděpodobnost výskytu je také u osob, které užívají tricyklická antidepresiva.

Může je vyvolat úzkost?

Ne, je to přesně naopak. Úzkost je obvykle nezpůsobuje, ale časté prožívání hypnagogických halucinací, zvláště pokud je považujete za znepokojivé, může způsobit úzkost. Pokud je to i váš případ, měli byste si promluvit se svým ošetřujícím lékařem.

Mám se obávat, když mám hypnagogické halucinace?

Přestože halucinace při usínání mohou způsobit, že se budete cítit zmatení nebo vyděšení, jsou poměrně běžné a obecně není třeba se znepokojovat. Je důležité vědět, že se liší od halucinací spojených se stavy duševního zdraví (schizofrenie) a neurologickými stavy (Alzheimerova choroba, nebo Parkinsonova choroba). Lidé s těmito stavy zažívají halucinace během dne, když jsou zcela vzhůru a při plném vědomí, což je obrovský rozdíl, neboť mají pokřivenou realitu.

Mohu udělat něco pro to, aby zmizely?

Hypnagogické halucinace mohou a nemusí vyžadovat léčbu. Pokud vám halucinace způsobují úzkost, je důležité promluvit si se svým lékařem. Může vám předepsat léky, které vám pomohou. Nebo vám může vyměnit léky, které aktuálně užíváte a které by mohly způsobit halucinace za léky jiné. Váš ošetřující lékař může také určit, zda jsou hypnagogické halucinace známkou nějakého nežádoucího zdravotního stavu, jako je například narkolepsie.

Frekvenci hypnagogických halucinací můžete snížit, pokud se budete řídit následujícím:

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.