Snář – Výklad snů online od A do Z

Náš snář vám pomůže odhalit význam vašich snů. Stačí kliknout na příslušné písmeno abecedy níže a ukáže se vám seznam termínů řazených dle abecedy pro dané písmeno. Pak už jen stačí mezi termíny najít slovo, které hledáte a společně s tím i podstatu daného snu.

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V X Z Ž

Pro návrat na abecední rozcestník pro snář (tedy na tuto stránku) stačí kliknout na tlačítko „Zpět na abecední rozcestník“, které najdete vždy na začátku a konci každého přehledu pro konkrétní písmeno.

Počet termínů, respektive slov je neustále rozšiřován a doplňován, ale je možné, že zde požadovanou interpretaci nenaleznete. Ty nejčastější a nejběžnější však najdete.

Také je možné, že se hledaný obsah ukrývá pod jiným označením, které definuje to samé. Příkladem budiž například dvojice slov hovno a výkaly.

Vždy se zaměřujte na konkrétní specifikaci obsahu snu. Nejde kupříkladu jen o to, že se vám zdálo o hadovi, ale že měl had ve snu bílou barvu.

Ne vždy je nutné přisuzovat snům jakýkoliv skrytý význam, protože mnohdy zrcadlí jen skutečnou realitu v našem vědomém životě.

Související články

Co je to snář?

Snář je druh slovníku, jehož účelem je výklad snů. Obsahuje nejrůznější slova s přiřazeným obsahem nebo dějem, kterým následně připisuje význam v reálném životě daného člověka.

S jeho pomocí lze vykládat jak „běžné“ sny, tak noční můry. Podle toho pak danou činnost nazýváme interpretace snů, respektive interpretace nočních můr.

Setkat se lze s nejrůznějšími typy, které se často ve výkladu a obsahu liší dle toho kdy vznikly, kdo je sepsal a jakému konkrétnímu účelu slouží.

Kdy a jak vznikl první snář?

Co sny znamenají, zajímá lidstvo prokazatelně již po tisíce let a fakticky tak byl první snář, respektive výklad snů v různých kulturách předáván ústně.

Teprve až později začalo docházet k zápisu do knižní podoby. Ten nejznámější ze všech, který je také základem všech později sepsaných děl (včetně těch dnešních), je kniha Výklad snů od řeckého antického spisovatele Artemidóra z Efezu, který žil ve druhém století našeho letopočtu.

Jeho kniha Výklad snů je jedním z nejstarších známých snářů vůbec a v průběhu staletí byla postupně překládána do mnoha jazyků napříč kulturami a náboženstvími.

Má celkem pět svazků a fakticky se jedná o soubor jim sesbíraných interpretací snů z mnoha zdrojů.

Jaká je jeho historie u nás?

Snář se stal postupem času populární knihou i v českých zemích, přičemž nejstarší česká díla tohoto druhu pocházejí ze čtrnáctého století.

Tím asi vůbec nejstarším jsou Kniehy snového vykládanie od Vavřince z Březové, který je dle dochovaných zdrojů sepsal na žádost českého krále Václava IV.

Nejvýznamnější historická česká díla spojená s výkladem snů:

  • 14. století – Vavřinec z Březové, Kniehy snového vykládanie
  • 16. století – Mikuláš Konáč z Hodiškova, Snář, sedm planet, kterú hodinu, která panuje
  • 18. století – Autor neznámý, Větší vejklad o důmělém zdání snův

Postupem času byly tyto knihy nejrůznějšími způsoby rozšiřovány o více, či méně související obsah zahrnující ilustrace, kalendáře a informace týkající se planet, bylin a hazardu.

Asi nejznámějším českým dílem tohoto typu je Storchův největší obrázkový egyptsko-perský a chaldejský Snář, planetář, bylinář a 1000letý kalendář pocházející z konce devatenáctého století.

Jde o silně ezoterickou knihu, která mimo jiné obsahuje také návody týkající se věštění z ruky a jiných částí těla nebo postupy jak odhalit povahu a charakter člověka podle toho jaké jsou jeho fyzické rysy.

Ačkoliv může obsah knihy působit jako celek vážně a forma autora seriózně, již v samotném úvodu se dozvídáme, že hlavním účelem knihy je čtenáře pobavit.

Mezi naše významné novodobé autory knih tohoto žánru potom řadíme Annu Novákovou ze Lhoty, Dagmar Kludskou, Františka Zillicha, Jitku Höflerovou a Karla Höflera.

Co lidé ve snáři nejčastěji hledají?

To je zcela pochopitelně přímo závislé na tom, o čem se lidem nejčastěji zdá a částečně také na tom, jak moc je takový sen „rušivý“, aby vyvolal u člověka potřebu pochopit jeho význam.

Ve zcela obecné rovině lze nicméně konstatovat, že častou náplní snů jsou zvířata, konkrétní části lidského těla, rozličné podoby smrti a partnerské záležitosti a věci s tím související.

Zcela samostatné kategorie pak představují sny o létání, padání, výkalech či pronásledování.

Zvířata

V tomto směru existují jakési dvě pomyslné kategorie. První z nich tvoří zvířata, se kterými se člověk poměrně běžně setkává. Druhou potom tvorové vyvolávající u nás často strach.

To zcela typicky zahrnuje psy, kočky, myši, ryby, koně, mravence, pavouky a hady.

Interpretace v těchto případech do velké míry závisí na okolnostech snu. Konkrétně u zvířat je mnohdy velmi podstatným atributem barva zvířete, která může definovat pozitivní, nebo negativní konotaci sdělení.

Jednotlivé části lidského těla

Je naprosto pochopitelné, že se lidem zdává skutečně o všem možném, ale klíčovými zástupci této kategorie jsou vlasy a zuby. Je přitom až zarážející, kolika lidem se nezávisle na sobě zdají sny o vypadávání zubů.

Smrt a mrtví

Tyto sny mohou nabývat nejrůznějších forem, přičemž mluvit můžeme jak o smrti v podobě probíhajícího umírání, tak o smrti v podobě mrtvé osoby. To se může vztahovat na nás samotné, někoho blízkého či zcela cizí a neznámou osobu.

V principu se jedná o psychicky náročné náplně našeho snění, ale jen v některých případech je snář interpretuje jako negativní sdělení.

Podstatné je také zmínit, že sen o zesnulé blízké osobě zpravidla vypovídá jen o našem truchlení a postrádání tohoto člověka a neskrývá v sobě žádné sdělení.

Partnerství a vztahy

Toto se vztahuje na pestrou paletu mezilidských vztahů dospělých a společně s tím na některé záležitosti, které s tím do značné míry souvisejí.

Na mysli máme především partnery obecně, sex, svatbu, rozchod, nevěru, těhotenství, porod a rodičovství. Daný výklad snu, jako v celé řadě dalších případů, se odvíjí od specifických okolností děje.

I zde opět platí, že existují životní situace, které mohou specifický sen vyvolat, aniž by ten cokoliv znamenal. Není například nic zvláštního na tom, že se těhotné ženě zdá sen o porodu.

Specifické sny

K hojně se vyskytujícím snům napříč populací řadíme i několik, které nespadají do žádné z výše uvedených kategorií a můžeme je do jisté míry označit za specifické a bizarní.

To zahrnuje pád (padání), létání (vznášení), výkaly (exkrementy, hovna) a pronásledování (honění).

I v těchto případech se interpretace odvíjí od jedinečných okolností, kdy je například šlápnutí do výkalu ve snu předzvěstí závratné výhry v loterii.

Jak na snář nahlíží věda?

Z vědeckého hlediska je výklad snů ezoterickou a nijak nepodloženou činností. Jedním dechem je ovšem nutné dodat, že sami vědci dodnes neodhalili a neprokázali skutečný účel snů a jejich význam pro náš život.

Teorií sice existuje hned několik a nutno uznat, že přinejmenším některé z nich dávají smysl, ale přesto žádná z nich nebyla prokázána.

Samotná interpretace snů však byla v minulosti předmětem rozsáhlých vědeckých výzkumů.

Z různých úhlů pohledu se o to zasloužili někteří z nejrenomovanějších psychologů své doby. Dnes je však jejich práce v tomto směru považována za zastaralou, překonanou a nesprávnou.

Pohled ranné moderní psychologie

Dát vědecký základ snovému výkladu se v minulém století pokoušelo hned několik význačných a do dnešních dní respektovaných psychologů a psychiatrů, kterým vévodí pánové:

Všichni tři tito lékaři přistupovali k chápání významu snů zcela odlišným způsobem. U všech lze nicméně pozorovat jistý cíl dosažení snové interpretace na základě vědeckých poznatků.

Přestože jsou práce Freuda, Junga i Bosse moderní vědeckou komunitou považovány za mylné a nesprávné, je jejich přelomový a inovativní přístup k této problematice dodnes vysoce ceněný.

Historický a moderní snář

S měnící se dobou dochází také k relativně razantní změně toho, co se v našich snech objevuje a odehrává. Něco sice zůstává stejné, ale mnohé se naopak objevuje, transformuje a mizí.

Před sto lety by se jen stěží mohlo někomu zdát o mobilním telefonu, hraní počítačových her, práci na počítači či pilotování vesmírné lodi, protože tyto věci zkrátka a jednoduše neexistovali.

Dnes naopak sotva někdo bude mít sen o orání pole s pomocí pluhu, neboť je to zastaralá technologie, která se nepoužívá a běžný člověk prakticky nemá šanci se s ní setkat.

Snový výklad tedy musí procházet jakýmsi procesem aktualizace, která reflektuje danou dobu.

V tomto ohledu tedy doporučujeme používat hlavně buď online snář (ten bývá z principu věci moderní), nebo knižní podobu, která reflektuje současnost. V byť jen dvacet let starém díle bude zkrátka z logiky věci chybět mnoho termínů. Nevěra je stále nevěra a na tom se nic nemění, ale třeba výklad snu o dronu budete v padesát let staré knize hledat marně.

Jak s ním správně pracovat

Zcela nejdůležitější je uvědomit si, že jednotlivé interpretace nejsou žádné neměnné dogma, kterým je nutné se do puntíku řídit. Spíše byste je měli chápat jako jisté určení směru a naznačení skutečného stavu věcí.

Berte snář jako svého rádce a ne jako svého nadřízeného.

Někdy je zcela zbytečné snažit se pochopit význam konkrétního snu, protože je to zkrátka a jednoduše jen sen, který odráží realitu.

Čeká-li vás například důležitý pracovní pohovor a vám se o tom zdá, pak je to s největší pravděpodobností důsledek vaší přirozené nervozity. Pokud se vám zdá o zesnulé blízké osobě, tak to nejspíše jen značí, že se vám po ní stýská. Pakliže máte reálné trauma z prožité autonehody, není nic nezvyklého, že o tom máte noční můry. Jsou to jen sny a hledat v nich jakékoliv sdělení je zbytečné.

Když používáte snář, řiďte se následujícími radami:

  • Výklad berte s nadhledem a neřiďte se jím doslovně
  • Negativně laděnou interpretací se nenechte vyvést z míry
  • Význam může záležet na relativní maličkosti, jako je třeba barva předmětu
  • Sdělení hledejte v té nejpodstatnější záležitosti ve snu
  • Některé sny v sobě neukrývají zprávu, přestože vykládat se dají

A na závěr si zodpovíme několik málo typických dotazů.

Časté dotazy týkající se snáře

Je snář důvěryhodný zdroj informací?

Jedná se o ezoterickou záležitost, která spadá do kategorie věcí mezi nebem a zemí. Informace v něm uvedené nejsou žádným způsobem vědecky podloženy.

Celkově vzato je důležitá především víra jednotlivce v to, že mu pomůže pochopit jeho sny a jejich význam.

Co když snář neobsahuje mnou hledaný výklad?

Žádné dílo tohoto druhu nemůže být svým obsahem zcela vyčerpávající. Některé sny jsou zkrátka natolik jedinečné a specifické, že se jimi nikdo v tomto směru nezabýval.

Problém může spočívat také v použití jiného slova popisující tu samou věc.

Co když mi snář předpovídá strašnou událost?

I hrozné, nepříjemné a bolestivé události jsou nezbytnou součástí našich životů. Výklad ale nikdy neberte za hotovou a uzavřenou záležitost. Svět se neustále mění a sen může jen předznamenávat jeden z možných směrů vývoje.