Snář – Výklad snů online od A do Z

Náš snář vám pomůže odhalit význam vašich snů. Stačí kliknout na příslušné písmeno abecedy níže a ukáže se vám seznam termínů řazených dle abecedy pro dané písmeno. Pak už jen stačí mezi termíny najít slovo, které hledáte a společně s ním i podstatu daného snu. Pro návrat na abecední rozcestník pro snář stačí kliknout na tlačítko „Zpět na abecední rozcestník“, které najdete vždy na konci každého přehledu pro konkrétní písmeno.

ABECEDNÍ ROZCESTNÍK

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V X Z Ž

A

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA A PRO SNÁŘ

Abatyše (Matka představená)

 • Je laskavá – Čekají vás dobré časy
 • Je mladou ženou – Musíte se podřídit a nevzdorovat
 • Je odměřená – V rodině dojde k důležité změně

Absinth (Alkoholický nápoj)

 • Popíjíte ho – Marnivostí přijdete o své dědictví
 • Rozléváte ho do sklenic –Přespříliš naháníte své přátele

Adam s Evou

 • Eva promlouvající s hadem – Zlá žena vás připraví o štěstí
 • Pobývat s nimi v ráji – Potká vás nečekané štěstí či závratná výhra
 • Spatřit je – Na někoho, nebo na něco se rozlobíte

Administrativa (Úřad)

 • Jste tam jako návštěva – Zoufale doufáte v lepší budoucnost
 • Jste tam v práci – Jsou před vámi zlé časy, ale pílí a pracovitostí je můžete překonat

Admirál

 • Jste jím – V práci vás čeká povýšení
 • Mluvíte s ním – Z daleka přijde velmi důležitá zpráva
 • Vidíte ho – S novým partnerem vás čeká šťastný a dlouhý vztah

Adopce

 • Adoptujete dítě – Nestěhujte se, přinese vám to neštěstí
 • Jste adoptován – Stane se něco nečekaného a překvapivého
 • Staráte se o adoptované dítě –Nevydávejte se na cesty, čekají tam na vás nemoci a špatní lidé
 • Vidíte adoptované dítě – Neznámí lidé vám pomohou získat jmění
 • Zdá se o ní muži – Brzy a hodně zbohatnete v podnikání
 • Zdá se o ní mladé svobodné ženě –Brzy se dozajista vdá

Adresa

 • Hledání adresy – Marníte čas
 • Psát ji na dopis – Objeví se příjemná zpráva
 • Vidět ji napsanou na dopise – V práci se objeví problémy

Adresář

 • Vidíte ho někde položený, nebo ho někdo svírá v rukou – V rodině se objeví nový přírůstek
 • Zapisovat do něj – Měli byste se více snažit

Advokát

 • Jednáte s ním – Stane se nehoda, nebo dojde k zásadní ztrátě
 • Jste jím – Nelžete si
 • Hádáte se s ním – Vyřešíte problém, který jste dlouho přehlíželi
 • Mluvíte s ním – Buďte na pozoru, někdo vás chce oklamat
 • Obhajuje vás – Pomoc od přátel odmítněte, přineslo by to jen problémy
 • Potkáte ho – Očekávejte špatnou zprávu
 • Vidíte ho – Pozvání do společnosti, které přijde, přijměte, vyplatí se to
 • Zdá se o ní mladé ženě – Jiná žena vás nepříjemně pomluví

Aeroplán (Letadlo)

 • Letíte jím – Toužíte změnit svůj dosavadní život
 • Vidíte ho letět – Očekávejte nebezpečí
 • Vidíte ho na zemi – Úspěch, který přijde, vám dodá odvahu

Afričan

 • Hovořit s ním – V důležité záležitosti učiníte správné rozhodnutí
 • Vidíte ho – Očekávejte štěstí

Afrika

 • Cestujete po ní – Přijde na vás velká únava, která vám bez odpočinku přivodí nemoc
 • Mluvíte o ní – Chovejte se rozumně a nenechte se zlákat na špatnou cestu životem
 • Vidíte ji na mapě – Splní se vám vaše nejtajnější přání
 • Žijete tam – V rodině se objeví nemoc či jiné neštěstí

Agent

 • Jste jím – Chraňte si své soukromí
 • Mluvíte s ním – Dávejte si pozor na svoje finance
 • Vidíte ho – Přijdete o svůj majetek

Agitace

 • Jste jejím svědkem – Ve vašem okolí jsou falešní lidé
 • Osobně se jí účastníte – Buďte upřímní sami k sobě i ostatním

Achát (kámen)

 • Opracovaný vsazený do šperku –Málo dbáte na hygienu
 • V surové neopracované podobě – Ve vašem okolí se objeví vážná nemoc, nebo dokonce smrt

Akademie

 • Být na ní ubytován – Očekáváte úspěch, ale přijde prohra
 • Docházet na ni – Máte před sebou mnoho překážek
 • Dostat na ni pozvánku – Naučíte se mnoho nových věcí, ale k ničemu vám to nebude
 • Po mnoha letech se na ni vracíte –Nároky, které jsou na vás kladeny, jsou přespříliš vysoké
 • Vidíte ji – Někdy vám blízký na vás myslí

Akademik

 • Jste jím – Očekávejte problémy
 • Vidíte ho – Budete mít dluhy

Akát

 • Cítíte jeho vůni – Vaši přátelé jsou falešní a lžou vám
 • Vidíte ho uschlý – Čeká vás špatný den
 • Vidíte ho zelený – Čeká vás dobrý den

Akcie

 • Kupujete je – Zanedlouho se zamilujete
 • Prodáváte je – Vaše práce konečně přinese kýžené plody
 • Vidíte je – Čeká vás nouze
 • Vlastníte je – Nastoupíte do nové práce a budete mít pravidelný solidní příjem

Akordeon

 • Hrajete na něj – Někdo vás pozve ven za zábavou
 • Slyšíte ho hrát rozladěně –Starosti někoho jiného se stanou i vašimi starostmi
 • Slyšíte ho hrát smutně –Přestaňte se zabývat minulostí
 • Slyšíte ho hrát vesele – To co vás tíží, začnete snášet lépe
 • Slyší ho hrát mladá nezadaná žena– Čeká vás trvalý vztah naplněný štěstím

Aksamit (Látka)

 • Kupujete ho – Měli byste si dát do pořádku své finanční a majetkové záležitosti
 • Máte z něj oděv – Necháváte se využívat falešnými přáteli
 • Nabízíte ho – Čeká vás úspěch v podnikání
 • Vidíte ho starý a roztrhaný – Máte velkou naději na úspěch v lásce
 • Vidí ho mladá nezadaná žena – Váš další přítel bude nesmírně bohatý

Akta

 • Listujete v nich – V zaměstnání vás čeká povýšení
 • Předčítá vám z nich právník –Stanete před soudem, bude to velmi nepříjemné a o něco přijdete
 • Vidíte je – Musíte odjet někam pryč
 • Vidíte je roztrhaná – Hádky, které vás trápí, brzy ustanou

Aktovka

 • Koupit si ji – Pokoušíte se učinit nemožné
 • Nést ji – Vrháte se do nebezpečí
 • Obdarovat jí někoho – Postrádáte pevnou vůli
 • Otevírat ji – Odhalíte veliké tajemství
 • Vidíte ji někde položenou – Někdo blízký očekává, že ho něčím obdarujete

Akvárium

 • Vidět ho – Očekávejte nepříjemnosti
 • Vlastnit ho – Vaše snažení bude marné

Alabastr

 • Dívat se na alabastrovou sošku –Budete mít z něčeho velkou radost
 • Kupovat alabastrovou sošku – Ve všem v životě váš čeká úspěch
 • Obdarovat někoho alabastrovou soškou– Vdáte/oženíte se
 • Rozbít alabastrovou sošku – Čeká vás majetková újma
 • Vidí-li alabastrovou sošku mladá zadaná žena – Vaše špatné chování povede k rozchodu s partnerem

Alarm

 • Necháváte si ho nainstalovat – Očekávejte velké finanční příjmy
 • Slyšíte ho – Dávejte si pozor na svůj majetek
 • Vypíná se – Někdo vás chce ošidit
 • Zapíná se – Můžete se těšit na milou návštěvu

Album

 • Darujete ho – Vaši přátelé na vás myslí a myslí to s vámi dobře
 • Dostanete ho – Budete úspěšní v podnikání
 • Kupujete ho – Nebuďte lakomí
 • Prohlížíte si ho – Na vaše přátele je spoleh za všech okolností
 • Vidět ho s fotografiemi – Očekávejte návštěvu zdaleka
 • Vidět ho s výstřižky – Potkáte někoho, kdo vám bude chtít ublížit
 • Prohlíží si ho mladá nezadaná žena– Brzy potkáte nového přítele

Alej

 • Hrušňová alej – Budete bloudit ,ale nakonec naleznete cestu
 • Kaštanová alej – Blízká osoba vás zklame
 • Topolová alej – V životě, který máte před sebou, nebudete bloudit
 • Třešňová alej – Někdo ve vašem okolí se tváří šťastně, ale ve skutečnosti je smutný
 • Procházet se v ní – Očekávejte problémy a velké starosti
 • Vidí ji nezadaná žena –Krátkodobým známostem toho o sobě neprozrazujte přespříliš

Aligátor

 • Neúspěšně s ním zápasíte –Jiný člověk z tohoto snu je v ohrožení
 • Úspěšně s ním zápasíte –Zabráníte ohrožení jiného člověka z tohoto snu

Alimenty

 • Dostáváte je – Budete žít šťastný život
 • Platíte je – Dávejte si pozor na své činy a dobře promýšlejte svoje plány

Alkohol

 • Kupujete ho – Budete se hodně hádat v rodině
 • Naléváte ho jiným – Lidé kolem vás jsou falešní a nemůžete jim věřit
 • Pijete ho o samotě – Váš partner je vám nevěrný
 • Pijete ho s přáteli – Přijdete ho velmi dobrého kamaráda

Almužna

 • Daruje ji někdo bohatý – Potká vás neštěstí
 • Daruje ji někdo chudý – Někdo vám chce uškodit
 • Dáváte ji z donucení – Dobrý úmysl se obrátí proti vám
 • Odmítnete ji – Pomluvy vám způsobí problémy
 • Přijímáte ji – Budete někým poníženi

Aloe

 • Kvetoucí – Budete žít velmi dlouho
 • V květináči – Čekají na vás starosti a smutek

Alpy

 • Jste v nich – Jste velmi zdraví a máte před sebou dlouhý život
 • Vidíte je na obrázku nebo fotografii– Nebuďte tak odtažití a chladní

Altán

 • Bouráte ho – Nejste schopni dotáhnout vaše plány do konce
 • Sedíte v něm – Jste schopni zvládnout a vyřešit všechny problémy a nesnáze
 • Stavíte ho – Je načase začít plánovat s partnerem společný život

Amant (Nápadník, Milenec)

 • Hádáte se s ním – Omluvte se tomu, komu jste ublížili
 • Objímáte se s ním – Čeká vás zářná budoucnost

Amazonka (Řeka)

 • Je klidná – Dávejte na sebe pozor
 • Je rozbouřená – Ve vašem okolí se odehraje strašná nehoda

Ambulance

 • Vidíte ji – Někdo vám blízký odejde z vašeho života
 • Vstupujete do ní – Zdoláte svoje soky a nepřátele
 • Vycházíte z ní – Vaše zdraví jeve výborném stavu

Američan

 • Mluvíte s ním – Budete obklopen vzdělanými a inteligentními lidmi
 • Vidíte ho – Nedělejte ze sebe hlupáka

Amerika

 • Cestujete do ní – Váš život bude naplněn úspěchem
 • Mluvíte o ní – Vaše předsevzetí a plány se nenaplní
 • Vidíte ji na mapě – V životě vás čekají zásadní změny
 • Žijete tam – Máte před sebou dlouhá léta tvrdá práce na cestě k úspěchu

Ametyst (Kámen)

 • Opracovaný a usazený ve šperku – Vaše snahy o dosažení úspěchu budou provázet komplikace
 • Surový a neopracovaný – Solidní obchod vám přinese spokojenost
 • Vidí ho mladá zadaná žena –Zbytečně a neoprávněně podceňujete svého partnera

Amor

 • Jste zasaženi jeho šípem – Čeká vás velká láska, ale nebude dlouho trvat
 • Vidíte ho – Váš aktuální vztah bude mít krátké trvání

Amputace

 • Amputace končetiny jiné osoby – Někdo z vaší rodiny zemře
 • Amputace vlastní končetiny – Musíte být pozorní a pečliví, abyste neměli problémy v zaměstnání
 • Amputace vlastního prstu – Čeká vás menší nehoda spojená se ztrátou

Amulet

 • Ležící – Dostanete dárek
 • Visící na krku – Stane se něco špatného

Ananas

 • Jíte ho – Přijde vám důležitá pozvánka
 • Sklízíte je – Úspěch vás nemine
 • Vidíte ho nebo ho kupujete – Budete se náramně bavit v dobré společnosti

Anděl

 • Být jím – Čeká vás velká pocta
 • Být s ním a cítit se dobře – Obdržíte veliké dědictví od vzdáleného příbuzného
 • Mluvíte s ním – Vaše touhy se zcela naplní
 • Vidíte ho létat – Buďte trpěliví, přijdou lepší časy a dožijete se vysokého věku
 • Vidíte ho stát – V životě se vám stane něco radostného
 • Vidíte ho ve slunečním světle –Celou rodinu čeká radostná událost
 • Vidí ho nemocný člověk – Brzy se uzdravíte
 • Vidí ho voják – Ve válce zvítězíte
 • Vidí ho žena – Narodí se vám syn
 • Žena vidí dva anděly – Narodí se vám dvojčata

Anekdota

 • Čtete ji – Někdo vás vezme do společnosti za zábavou
 • Slyšíte ji – Vaše činy jsou nepředvídatelné jako jste vy sami
 • Vyprávíte ji – Vybírejte si inteligentní kamarády

Angličan

 • Jste jím – Nudíte se a chcete se pobavit
 • Mluvíte s ním – Budete se nudit
 • Posloucháte ho – Vašeho rozhodnutí budete litovat
 • Potkáte ho – Sobectví jiných vám přinese utrpení
 • Vidíte ho – Pojedete na dlouhou a úspěšnou obchodní cestu

Anglie

 • Cestujete do ní – Budete mít velké finanční výdaje
 • Vidíte ji na mapě – Rychle přijdete o své peníze

Angrešt

 • Jíte ho – Ve vašem okolí je někdo naštvaný
 • Ochutnáváte ho – Čeká vás neúspěšné jednání
 • Sázíte ho – Nemáte dostatek pokory
 • Trháte ho – Lidé ve vašem okolí vám nepřejí nic dobrého
 • Vidíte ho nezralý – Nepřítel se vám chystá ublížit
 • Vidíte ho zralý – Podaří se vám uniknout problémům
 • Jí ho mladá žena – Čeká vás zklamání

Antilopa

 • Vidíte ji běžet – Kladete na sebe vysoké nároky, ale s dostatkem úsilí dosáhnete svých cílů
 • Vidíte ji skákat – Dočkáte se vytoužené lásky, avšak ta nebude mít dlouhého trvání
 • Mladá nezadaná žena ji vidí ulovenou – Dočkáte se lásky, která vás však zničí

Anýz

 • Vidíte ho rozsypaný – Budete se soudit

Apartmán

 • Pronajímáte si ho – Setkáte se se starými přáteli
 • Pronajímáte ho někomu – Budete mít příjemnou návštěvu

Apetit

 • Máte apetit – Vaše zdraví se bude zhoršovat
 • Nemáte apetit – Dbejte na své zdraví a věnujte pozornost i banálním onemocněním

Apoštol

 • Jste jím – Nějaký boháč vám způsobí nepříjemnosti
 • Mluvíte s ním – Lidé si vás budou vážit a ctít vás
 • Posloucháte ho – Někdo vás požádá o kmotrovství
 • Vidíte ho – Budete mít radostný den

Arab

 • Jste jimi obklopen – Přijdete na kloub dlouho nevyřešenému tajemství
 • Mluvíte s ním – Vyplní se vám váš tajný sen
 • Vidíte ho – Na cestách se vám stane nehoda

Arak (Alkoholický nápoj)

 • Kupujete ho – Budete se hádat kvůli maličkostem
 • Nabízíte ho – Vám blízká osoba se zasnoubí, nebo se bude ženit/vdávat
 • Naléváte ho – Očekávejte narození dítěte
 • Pijete ho – Nebuďte neomalený a perverzní
 • Rozléváte ho – Chovejte se slušně
 • Zdá se o něm mladému člověku –Vaše fantazie nezná hranice
 • Zdá se o něm starému člověku –Očekávejte životní útrapy

Arcibiskup

 • Mluvíte s ním – Buďte smířliví a nepřátelům odpusťte
 • Vidíte ho – Jakmile překonáte životní překážky, stanete se šťastným a požehnaným člověkem
 • Vidíte ho v civilních šatech –Dosáhnete svého cíle
 • Zdá se o něm ženě – Navážete nové skvělé přátelství

Archanděl

 • Slyšíte ho troubit – Vyhrajete soudní spor
 • Vidíte ho – Ničeho nedosáhnete, pokud se nebudete snažit

Architekt

 • Balí si své nákresy – Váš život se změní k lepšímu
 • Jste jím – Přijde změna ve vašich pracovních plánech
 • Kreslí u rýsovacího prkna – Vaše podnikání bude neúspěšné
 • Vidí ho mladá žena – Ve věcech, ve kterých se snažíte, nedosáhnete úspěchu
 • Vidí ho svobodná žena – Velmi brzy a šťastně se vdáte

Archiv

 • Být v něm – Očekávejte bolestnou ztrátu
 • Mluvíte o něm – Někdo ví o vašem tajemství

Arch papíru

 • Je čistý – Budete smutní
 • Je špinavý, počmáraný nebo popsaný– Obdržíte velmi zlou zprávu

Árie

 • Slyšíte ji – Setkáte se s významným člověkem
 • Zpíváte ji – Obdržíte důležité psaní

Aristokrat

 • Jste jím – Omezte své plány
 • Mluvíte s ním – Váš kamarád si osobě moc myslí
 • Navštíví vás doma – Setkáte se se zajímavým člověkem
 • Potkáte ho – Budete mít problémy s nejlepšími přáteli

Armáda

 • Pochodující – Dávejte na sebe více pozor
 • Poražená – Investujte do smysluplných věcí
 • Válčící – Zanedlouho zbohatnete
 • Vítězná – Budete mít problémy v osobním životě

Arnika (Rostlina)

 • Kvetoucí na louce – Budete mít seno vaší staré lásce
 • Trháte ji – Hrozí vám úraz, musíte se mít na pozoru
 • Utržená ve váze – Vaše zdraví není dobré

B

Slova snáře začínající na b

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA B PRO SNÁŘ

Babička

 • Hádáte se s ní – Přespříliš si užíváte života
 • Mluvíte s ní – Čeká vás rodinná událost
 • Potkáte ji – Někdo vás pomlouvá a tyto pomluvy šíří

Bačkory

 • Darujete je – Dávejte si pozor na zdraví, mohli byste se nachladit
 • Hledáte je – Chcete cestovat do vzdálených zemí
 • Kupujete je – Trpíte nedostatkem spánku
 • Nosíte – Stane se něco, co vás potěší

Balík

 • Balíte jej – Připravte se na obří hádku
 • Dostanete ho, ale nic v něm není – Očekávejte nepříjemné zprávy
 • Odesíláte ho – Objeví se příjemné překvapení
 • Přinese vám ho pošťák – Vaše obchody budou výhodné
 • Shodíte ho na zem – Vaše jednání nepovede k úspěchu
 • Vidíte balík plný peněz – Je před vámi dlouhá cesta do dalekých končin
 • Vidíte ho na poště – Obdržíte důležité sdělení

Balon

 • Letíte v něm směrem vzhůru – Váš současný úspěch nebude mít dlouhého trvání
 • Nastupujete do něj – V životě přespříliš riskujete
 • Vidíte ho letět – Přibudou vám nové povinnosti
 • Vidíte ho padat – Vaše plány ztroskotají
 • Vidíte ho stoupat – Přijdete o peníze
 • Vidíte ho odlétat směrem k obzoru – Vaše šťastné dny jsou u konce
 • Vypadnete z něj – Očekávejte v životě rozčarování

Banán

 • Jíte ho – Přiděláváte si zcela zbytečně obavy
 • Prodáváte je – Někdo cizí vás zneužije
 • Vidíte ho shnilý – Váš obchod nebude zajímavý
 • Vidíte ho zralý – Potkáte nudného člověka

Banka

 • Jdete do ní – Ve vašem životě přijdou ztráty a obtíže
 • Pracujete v ní – Vaše touhy budou naplněny
 • Ukládáte v ní peníze – Nejste spořiví
 • Vidíte v ní prázdnou pokladnu – Ve vašem podnikání přijdete o peníze

Barva

 • Barvíte látku – Sami sobě něco nalháváte
 • Barvíte vlasy/vousy – Po dlouhou dobu budete nerudní a mrzutí
 • Bílá – Očekávejte radost, ale nenechte se oklamat, je i barvou smrti
 • Černá – Stejně jako bílá je barvou smrti
 • Červená – Čeká na vás láska
 • Fialová – Můžete čekat dobré zprávy
 • Hnědá – Nebuďte důvěřiví a nedejte na sliby
 • Jakákoliv jasně zářivá barva – Čeká vás dlouhý život
 • Jakákoliv rozmazaná ne zcela určitá barva – Čeká vás krátký život
 • Kombinace různých barev – Buďte obezřetní, někde na vás číhá faleš
 • Modrá (světlá) – O své zdraví se nemusíte obávat
 • Modrá (tmavá) – Přijde úspěch, ze kterého budete mít velkou radost
 • Růžová – Na obzoru je svatba
 • Zelená – Vaše budoucnost už bude jen a jen lepší
 • Žlutá – Je ve vás přespříliš zloby

Bažina

 • Vidět ji – Budoucnost vám přinese jen samé trápení
 • Zapadli jste v ní – Číhá na vás hrozivé nebezpečí

Bedna

 • Díváte se do ní – Přítel se vám svěří se svým tajemstvím
 • Nesete ji – Čekají vás nelehké časy
 • Otevíráte ji – Čeká vás dlouhá a daleká cesta
 • Posíláte ji – Dostanete něco s velkou hodnotou
 • Sedíte na ní – Jste v nebezpečí
 • Vidíte ji plnou – Někdo se vám svěří s velkým tajemstvím
 • Vidíte ji prázdnou – Očekávejte nemalé starosti

Běh

 • Běžíte – Nečekaně přijdete k penězům
 • Dobíháte do cíle – V podnikání se vám bude skvěle dařit
 • Nemůžete se rozběhnout – Budete se muset dlouho snažit, než dosáhnete svých cílů
 • Předbíháte nějakou osobu – Budete žít déle, než osoba, kterou předbíháte
 • Utíkáte před někým – Nebezpečí je na obzoru
 • Vidíte běžecké závody – Vaše konkurence v podnikání proti vám nemá sebemenší šanci

Beran

 • Černý – Svým chováním a stylem života si ubližujete
 • Jíst ho (beránka) – Čekají vás dny plné radosti
 • Najít ho (beránka) – Najdete dobrého partnera do života
 • Ostříhaný – Někdo vám blízký zemře
 • Pohublý – Někdo vám blízký zemře
 • Prodáváte ho – Přijdete o majetek a nedokážete tomu zabránit
 • Slyšíte ho bečet – V rodině dojde k nepříjemné a zbytečné hádce
 • Vidíte ho běžet – Někdo vám blízký vás příjemně překvapí
 • Vidíte ho pást se – Vaši přátelé mají velký vliv
 • Vidíte ho stát – Málo se věnujete sami sobě, zapracujte na sobě

Berla

 • Lámat ji – Začněte podnikat, budete úspěšní
 • Jdete s její pomocí – Vaše podnikání nebude úspěšné
 • Vidíte biskupskou berlu – Čeká vás čest a sláva
 • Vidíte ji někde opřenou – Pokud si nenecháte pomoci, nedosáhnete svých cílů
 • Vidíte žebráckou berlu – Přijde neštěstí, ale o pomoc se nemusíte obávat
 • Zahazujete ji – Myslíte si, že na tom nejste nejlépe, ale opak je pravdou

Beruška

 • Leze vám po ruce – Pomůže vám někdo, od koho byste to nečekali

Bible

 • Čtete ji – Máte, nebo budete mít problémy v rodině
 • Někdo vám z ní předčítá – Přemýšlejte o sobě, máte na víc, než se domníváte
 • Vidíte ji – Můžete se těšit ze spokojené domácnosti

Bič

 • Držíte ho v ruce – Kvůli něčemu se budete velmi zlobit
 • Jen tak s ním šviháte naprázdno ve vzduchu – Je před vámi velmi daleká cesta
 • Někdo vás bičuje – Někdo vás bude pomlouvat a velmi vám to uškodí
 • Někoho s ním švihnete – Vaše nerozvážnost a zbrklost vám ublíží
 • Vidíte ho stočený do klubíčka – Někdo vás pomlouval a vy přijdete na to, kdo to byl

Bitka

 • Bijete dítě – Využijete přítele pro vlastní prospěch
 • Bijete se s cizím člověkem – Zanedlouho vás někdo začne pomlouvat
 • Bijete se s kamarádem – Prosadíte svůj záměr, ale bude stát mnoho úsilí
 • Bijete se s partnerem – Pravděpodobně je vám nevěrný
 • Jste biti – Budete oprávněně potrestáni
 • Účastníte se jí – Čeká vás zrada od milovaného člověka
 • Vidíte ji – Jste obklopeni nepřáteli, o kterých nevíte

Blesk

 • Jste jím zasaženi – Budete dlouho a vážně nemocní
 • Vidíte blesk a slyšíte hromobití – Čeká vás radostná novina
 • Vidíte blesk do něčeho uhodit – Někomu vám blízkému se přihodí strašné neštěstí
 • Vidíte blesk na obloze – Se všemi se budete jen hádat

Bloudění

 • Bloudíte na cestě – Máte starost o milovaného člověka
 • Bloudíte na kopci, nebo v údolí – Vaše budoucnost není růžová
 • Bloudíte v lese – Zkuste se radovat i z maličkostí
 • Bloudíte na louce – Budete mít dobrou náladu
 • Bloudíte na poli – Všechno bude dobré
 • Bloudíte ve skalách – Čekají vás problémy s partnerem

Bludiště

 • Chodíte v něm – Čeká vás špatný obchod, neúčastněte se ho
 • Jste v něm a je plné pnoucích se rostlin – Neštěstí se rázem změní ve štěstí
 • Našli z něj cestu ven – Překonáte všechny překážky, které před vámi stojí

Bolest

 • Bolí vás břicho – Jste lehkomyslní
 • Bolí vás hlava – Očekávejte neočekávané problémy
 • Bolí vás uši – Měli byste se stydět, není důvod být na sebe pyšní
 • Bolí vás v krku – Nového kamaráda jste špatně odhadli
 • Bolí vás zuby – Nebojte se neustupujte ostatním
 • Trpíte jí – Osud vám nebude nakloněn
 • Vidíte jak jí někdo trpí – Stojí před vámi výzva a vy ji zvládnete

Bonboniéra

 • Darujete ji – Ve vašem podnikání budete úspěšní
 • Dostáváte ji – Někdo vás velmi zklame
 • Jíte pralinky z ní – Brzy se do někoho zamilujete
 • Kupujete ji – Připravte se na starosti v životě, nebudou však dlouho trvat

Boty

 • Boty jsou vám malé a tlačí vás – V práci vás čeká povýšení, ale budou to provázet nepříjemnosti
 • Být bos – Lidé si vás budou velmi považovat
 • Čistíte je – Budete si užívat lásky a štěstí
 • Kupujete je – Čeká na vás daleká cesta
 • Obdarovat jimi někoho – Měli byste pomáhat potřebným
 • Opravujete je – Ve vašem životě bude všechno při starém
 • Vidíte lakované boty – Čeká vás smutek
 • Vidíte mnoho párů bot – Půjdete k soudu
 • Vidíte taneční boty – Pohádáte se s někým blízkým
 • Vidíte špinavé boty – Přijdete na podvod
 • Zkoušet si nové boty – Někdo vás miluje a dokáže vám to
 • Ztratíte je – Přijdete o něco, na čem vám velmi záleží

Bouřka

 • Jste v ní – Někomu jste ublížili a měli byste zjistit komu
 • Vidíte ji blížit se – Budete nemocní a bez kamarádů

Bradavice

 • Máte ji – Budete bohatí
 • Odstraňujete ji – Zbavíte se nepřítele
 • Vidíte jak samy od sebe mizí – Překonáte všechny životní překážky
 • Vidíte ji na někom jiném – Máte falešné přátele a tím vám chtějí uškodit

Brána

 • Je otevřená – Váš život bude provázet jen samé štěstí
 • Je zavřená – Váš plán se neuskuteční
 • Otevíráte ji, ale jde to ztěžka – Ve svém snažení uspějete, ale bude to vynucené
 • Procházíte jí – Přijdou špatné zprávy o kamarádech zdaleka
 • Vidíte ji otevírat se – Brzy se budete ženit/vdávat

Bratr

 • Hádáte se s ním – Všichni blízcí se k vám otočí zády
 • Hledáte ho – Lidé z vašeho okolí se vám budou vysmívat
 • Loučíte se s ním – Nečekaná náhoda vám přinese mnoho štěstí
 • Přijdete o něj – Váš život nebude poklidný
 • Připíjíte si na bratrství – Osoba, se kterou si připíjíte, bude vaším kamarádem do konce života
 • Vidíte ho mrtvého – Získáte mnoho peněz

Brk (ptačí)

 • Píšete jím – Očekávejte dobrou zprávu
 • Vidíte ho ležet na zemi – Váš úspěch vám přinese dlouhodobou radost

Býk

 • Bílý býk – Duše je pro vás důležitější než majetek
 • Bojujete s ním – Je před vámi velké utrpení
 • Kupujete ho – S partnerem se zle pohádáte
 • Nabere vás svým rohem – Budete mít štěstí v lásce
 • Svalí vás na zem – Ten koho milujete, vás miluje také
 • Svalíte na zem vy jeho – Nebezpečí se vám bude vyhýbat obloukem
 • Vidíte ho – Dávejte si pozor, někde na vás číhá nebezpečí
 • Vidíte ho běžet – Někdo vás pronásleduje
 • Zabijete ho – Váš život bude jedno velké utrpení

C

Slova snáře začínající na c

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA C PRO SNÁŘ

Cedule

 • Čtete ji – Očekávejte nemalé finanční výdaje
 • Visící na cizích dveřích – Lidé kolem vás intrikují
 • Visící na plotě – Záležitosti v rodině se zlepší
 • Visící na vlastních dveřích – Přijde vám smuteční oznámení
 • Vidíte ji někde v dáli – Záležitosti v rodině se zhorší

Cela

 • Jste v ní zavřeni sami – Vaše dobrá pověst bude pošramocena
 • Vidíte ji – Zůstanete v životě sami
 • Vidíte mniškou celu – V osobním životě vás čeká štěstí

Ceník

 • Je pomuchlaný a natrhaný – Žijete nezdravě
 • Píšete ho – Postrádáte fantazii
 • Pročítáte si ho – Dozvíte se i to, co nechcete
 • Vidíte ho na barevném papíře – Přijde menší komplikace, ale bez problémů ji zvládnete sami

Cesta

 • Bezcílně po ní chodíte – Zbytečně se snažíte
 • Cestujete letadlem – Svou bídu jste si zapříčinili vy sami
 • Cestujete lodí – Čeká vás cesta doexotické země
 • Cestujete osamoceně – Nejste upřímní
 • Cestujete po ní autem – Štěstí v životě se vás bude držet
 • Cestujete po ní na koni – Již brzy budete mít štěstí
 • Cestujete po ní pěšky – Odložte svá rozhodnutí
 • Cestujete ve skupině – Jiní lidé vás budou ošklivě pomlouvat
 • Hledáte ji – Započatou práci nedokončíte
 • Je dlouhá – Nikdy nedosáhnete úspěchu
 • Je kamenitá – Je před vámi mnoho těžké práce
 • Je křivolaká a rozbitá – Zbytečně si komplikujete život
 • Je lemovaná květinami – Milovaná osoba vás přestane utiskovat
 • Je nepříjemná – Milovaná osoba vám způsobí rozčarování
 • Je ohrazená – na cestě k vašemu cíli na vás bude čekat mnoho překážek
 • Je plná ostrých zatáček – Úspěch přijde, ale bude to trvat dlouho
 • Je rovná – Váš život bude postrádat radost
 • Je úzká – Vašeho cíle dosáhnete jen jediným možným způsobem
 • Má mnoho odboček – Musíte se rozhodnout, co je pro vás skutečně dobré
 • Plánujete ji – Setkáte se s kamarády zdaleka
 • Zabloudili jste na ní – Neradi vstáváte do nového dne

Cestovní pas

 • Držíte ho v ruce – Pohádáte se na veřejnosti
 • Hledáte ho – Jste nesamostatní
 • Nacházíte ho – Za vaše dobré skutky neočekávejte vděk
 • Ztratíte ho – Vždy dodržujte zákony

Cestovní zavazadlo

 • Je malé – Jste přespříliš skromní
 • Je omotané provazem – Nikdy nikam nevycestujete a celý život strávíte na jednom místě
 • Je velké – Moc toho namluvíte a naplánujete, ale jen málo toho skutečně vykonáte
 • Má černou barvu – Jste nudní a lidé se s vámi nebaví

Cibule

 • Jíte ji smaženou – V rodině se objeví nemoc
 • Jíte ji syrovou – Očekávejte horší časy
 • Krájíte ji a u toho pláčete – Váš nepřítel vás zdolá
 • Loupáte ji – Budete mít důvody pláči
 • Vidíte ji na záhoně – Čeká vás boj o moc a budete si ho užívat
 • Vidíte ji uloženou v pytlích – Dosáhnete úspěchu, ale lidé vám ho budou hodně závidět
 • Vidíte ji v košíku – V rodině začnou hádky

Ciferník

 • Vidíte ho na hodinkách – Vždy se budete mít z čeho radovat
 • Vidíte ho na věži – Pospěšte si, meškáte

Cigarety

 • Kupujete je – Budete mít důvody k nervozitě
 • Vidíte někoho kouřit – V rodině bude vládnout pohoda a dobrá atmosféra
 • Zapalujete si – Zcela zbytečně riskujete

Cirkus

 • Jste v něm – Jste v nebezpečí
 • Vidíte ho odjíždět – V životě se vám objeví důvody ke smutku
 • Vidíte ho přijíždět – V životě se vám objeví důvody k radosti

Císař

 • Mluvíte s ním – Vysoké pocty vás neminou
 • Vidíte ho – V práci vás čeká povýšení

Citron

 • Je nezralý a zelený – Někde na vás číhá nakažlivá nemoc
 • Je seschlý a scvrklý – S partnerem se rozejdete/rozvedete
 • Jíte ho – Budete poraženi soupeřem
 • Loupete ho – Pokud budete chytří, vyhnete se nebezpečí
 • Pijete šťávu z něj – Konkurence vás předběhne
 • Vymačkáváte z něj šťávu – Přijde zlá zpráva
 • Vidíte jeho květy na stromě – Životní štěstí naleznete v cizině
 • Vidíte je na stromě – Přijde dobrá zpráva
 • Vidíte jich mnoho – V manželství přijde zklamání

Cizinec

 • Hádáte se s ním – Vaše přání a tužby jsou k smíchu
 • Jste jím – Vaše duše nemá pokoj
 • Mluvíte s ním – S dědictvím nastanou komplikace
 • Potkáte ho – Čeká na vás láska

Cizí země

 • Jste v ní – Něco si nalháváte
 • Mluvíte o ní – Něco souvisejícího s domovem vás trápí
 • Vidíte ji na mapě – Vydáte se na cestu

Cizoložství

 • Někoho k němu navádíte – Máte falešné přátele, kteří kují pikle
 • Sami ho vykonáte – Stanete před soudem ze spáchání zločinu
 • Zdá se o něm nezadané osobě – Pohádáte se s milovanou osobou
 • Zdá se o něm zadané osobě – V manželství přijde krize

Cop

 • Máte ho – Vaše předsudky vás omezují
 • Ustřihnete ho – Vše se v dobré obrátí
 • Vidíte dlouhý cop – Něco vám přinese radost
 • Vidíte důkladně upravený cop – Někdo před vámi něco skrývá a tají
 • Vidíte neupravený cop – Dávejte si pozor na pomluvy
 • Vidíte prošedivělý cop – Do života vám vstoupí starosti
 • Zaplétáte ho – Zlehčujete věci, které byste zlehčovat neměli

Cukr

 • Dostanete ho – Někdo vás potají miluje
 • Jíte ho – Ve svém okolí máte falešné lidi
 • Kupujete ho – V životě se vám bude i nadále dařit dobře
 • Roztloukáte ho v hmoždíři – Vaše práce vás baví a naplňuje
 • Sypete ho do mísy – Jste bezbřeze žárliví a přitom k tomu nemáte důvod
 • Vidíte ho rozsypaný – Údajný přítel se vás snaží oklamat, ale vy se nedáte

Č

Slova snáře začínající na č

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA Č PRO SNÁŘ

Čaj

 • Jsou v něm usazeniny – Očekávejte komplikace v lásce
 • Kupujete ho – Měli byste dbát na své zdraví
 • Máte na něj chuť – Očekávejte nezvaného hosta
 • Pijete bylinkový čaj – Onemocníte, ale nebude to nic vážného
 • Pijete hořký čaj – Lidé kolem vás jsou poctiví
 • Pijete mátový čaj – Dávejte si pozor na vaši váhu
 • Pijete sladký čaj – Lidé kolem vás jsou sice chytří, ale také jsou sebestřední a namyšlení
 • Pijete šípkový čaj – Budete nemocní
 • Rozlijete ho – V rodině nastanou zmatky
 • Vaříte ho – V podnikání se vám bude dařit

Čáp

 • Chováte ho doma – Přijdou k vám hosté
 • Chytíte ho – V zaměstnání se vám bude dařit
 • Vidíte ho letět – Očekávejte dobrou zprávu
 • Vidíte ho poletovat z místa na místo – Buďte věrni svým dobrým přátelům
 • Vidíte ho v hnízdě na komíně – Přijdou k vám hosté
 • Vidíte jich mnoho – Máte mnoho dobrých a věrných přátel

Čarodějnice

 • Hádáte se s ní – Mezi vašimi přáteli se ukrývá nepřítel
 • Jste jí – Jste namyšlení
 • Mluvíte o ní – Čeká vás opovržení
 • Vidíte ji – Štěstí vás opustí

Čekání

 • Čekáte na někoho – Stane se něco zásadního, co změní váš život
 • Jste v čekárně na nádraží – S tím koho milujete se konečně sblížíte
 • Jste v čekárně u doktora – Vaše obavy o zdraví jsou zbytečné
 • Jste v čekárně u právníka – Vaše pochybnosti se brzy vyjasní

Černoch

 • Drží vás za ruku – Očekávejte nové nepříjemné povinnosti
 • Hádáte se s ním – Nejste schopni se vyrovnat se svými problémy
 • Mluvíte s ním – Zbytečně na každém hledáte chyby
 • Potkáte ho – Přijde smutná zpráva
 • Vidíte jich noho – Za vaše špatné chování přijde pomsta
 • Vidíte statného černocha – Na scéně se objeví konkurent v lásce
 • Zdá se o něm mladé ženě – Partner vás velmi zklame

Čert

 • Honíte ho – Vytrvejte ve svém snažení, úspěch se dostaví
 • Vidíte ho – Vyhrajete v loterii

Červ

 • Mluvit o něm – Hrdě se postavte životu, později na to nebudete mít sílu a odvahu
 • Použijete červa jako návnadu při lovení ryb – Vaše nepřátele využijete k dosažení svých cílů
 • Vidíte je v jídle – Máte nepřítele a ten má velký vliv
 • Vidíte je v ovoci – Buďte pozorní, hrozí vám zranění
 • Vidíte jich mnoho – Nepřátelé, o kterých nevíte, jsou okolo vás
 • Zabíjíte ho – Spor, který povedete, vyhrajete

Česání

 • Muž češe ženu – Dvoření a svádění se nesmí přehánět
 • Češete černé vlasy – Někdo příbuzný vás podvede
 • Češete dlouhé vlasy – Čeká vás dlouhý život
 • Češete hladké vlasy – Máte mnoho věrných kamarádů
 • Češete krátké vlasy – Čeká vás krátký život
 • Češete si vlastní vlasy – Někdo vám blízký těžce onemocnění a možná i zemře
 • Češete světlé vlasy – Problémy se vyřeší a vy budete zase spokojeni
 • Češete zacuchané vlasy – Přijde zlá zpráva

Čtení

 • Čtete si knihu – Do této chvíle jste se toho v životě moc nenaučili
 • Čtete si nápis na náhrobku – Někdo vám blízký zemře
 • Čtete si noviny – Váš život se ubírá správným směrem
 • Slyšíte přerušované čtení – Máte mnoho obav a starostí, které jsou však zbytečné
 • Vidíte někoho číst si – Vaši kamarádi vám vždy rádi pomohou

Čtyřlístek

 • Trháte ho – V životě budete šťastní
 • Vidíte ho usušený – Budete žít pokojně a v míru

D

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA D PRO SNÁŘ

Dalekohled

 • Dívat se jím – Odvracíte oči od toho, co skutečně děje ve vašem životě
 • Díváte se jím na noční oblohu – Nebojte se investovat do cestování
 • Je rozbitý – V práci se objeví nečekané komplikace
 • Kupovat ho – Nejste spokojeni v soukromém životě
 • Mít ho – Můžete se těšit na mnoho příjemných zážitků
 • Půjčujete si ho – Jsou před vámi dobré časy

Dar

 • Dostáváte ho – Vše se zlepší
 • Dostáváte vánoční dárek – Blízcí lidé vás upřímně a bezmezně milují
 • Kupujete ho – Budete se snažit dobře poradit, ale vděčnosti se nedočkáte
 • Dáváte ho – Jednáte bez rozmyslu a ukvapeně
 • Dáváte vánoční dárek – Ve vašem životě zavládne pohoda

Datum

 • Čtete ho – Stojí před vámi zásadní rozhodnutí
 • Píšete ho – Nebudete se věnovat ničemu jinému než práci
 • Vyslovujete ho – Myslete více na živé, než na mrtvé

Dcera

 • Odmlouvá – V rodině bude špatná nálada
 • Vidíte ji se smát – Zlé se jen v dobré obrátí

Delfín

 • Hrát si s ním – Je to velmi zlé znamení
 • Vidět ho – V lásce přijde zklamání

Déšť

 • Doprovázený větrem a bouří – Jste ve velkém nebezpečí
 • Moknete v něm – Čekají na vás nástrahy, se kterými se budete muset vypořádat
 • Nečekaný – Moc rychle měníte svá rozhodnutí
 • Prudký – V rodině nastanou problémy, ale s dostatkem rozvahy je vyřešíte
 • Silný – Objeví se možnost dobře nakoupit
 • Slabý – Přijdou problémy, ale ne vážné
 • Slyšíte ho bušit do střechy – V rodině se objeví důvod k radosti
 • Úspěšně před ním utíkáte – Vaše plány jsou ambiciózní a vyjdou vám
 • Vidíte do domu zatékat čistou vodu – Užijete si zakázané ovoce
 • Vidíte do domu zatékat špinavou vodu – Někdo odhalí tvé nepříjemné tajemství

Deštník

 • Je barevný – Objeví se důvod k radosti
 • Je černý – Přijde smutná zpráva
 • Je potrhaný – Budete pod vlivem špatného člověka
 • Je z hedvábí – Vaše vystupování vzbudí v ostatních důvěru
 • Máte ho nad hlavou v dešti – Při problémech přijde nečekaná pomoc
 • Máte ho nad hlavou proti ostrému slunci – V životě se vám objeví velké potěšení
 • Půjčujete ho někomu – Špatný přítel vám ublíží
 • Půjčujete si ho od někoho – S velmi dobrým kamarádem se pohádáte
 • Ztratili jste ho – Někdo vás chce opít

Dědeček

 • Mluvíte s ním – Vykonáváte mnoho dobra a to i pro ty, kteří vás využívají
 • Vidíte neznámého dědečka – Čeká vás dlouhý život
 • Vidíte vlastního dědečka – Zemře váš kamarád

Dítě

 • Být s dětmi ve školce – Jste lakomí a to vám škodí
 • Čistíte dětem špinavé oblečení – Jste vyrovnaní a překonáváte překážky
 • Chováte v náručí právě narozené dítě – Stane se něco, co vás náramně potěší
 • Jste jím – Někdo vás záměrně poníží
 • Máte ho – Čeká na vás radost a štěstí
 • Máte nemanželské dítě – Vaše odpovědnost bude velká
 • Vidíte děti si hrát – Budete mít z něčeho upřímnou radost
 • Vidíte dítě křtít – Budete mít důvod k radosti
 • Vidíte dítě plakat – Přijdou zlé časy
 • Vidíte dítě při kojení – Někdo vám dá dobrou radu, vezměte si ji k srdci
 • Vidíte dítě se učit – Vaše rodina bude šťastná
 • Vidíte dítě se smát – Vše bude dobré
 • Vidíte dítě spadnout – Někdo má o vás velké obavy
 • Vidíte dítě utíkat – Často nedáváte pozor a jste duchem mimo
 • Vidíte dítě v náručí muže – Narodí se vám syn
 • Vidíte dítě v náručí ženy – Narodí se vám dcera
 • Vidíte mírně nemocné dítě – Vaše dítě se bude těšit dobrému zdraví, ale problémy vám způsobí něco jiného
 • Vidíte těžce nemocné, nebo mrtvé dítě – Vaše dítě je v ohrožení života

Doktor

 • Jste jím – Celá vaše rodina se bude těšit dobrému zdraví
 • Mluvíte s ním – Neberte na svá bedra dluhy jiných
 • Vidíte ho operovat – Je před vámi vážná a dlouhotrvající nemoc

Dopis

 • Čtete dopis určený někomu jinému – K vašim přátelům se nechováte správně
 • Čtete dopis určený vám – Vaše rodina vám věří
 • Dostat dopis – Přijdete k velkým penězům
 • Je anonymní – Čekejte zradu od blízkého člověka
 • Je doporučený – Vztahy jsou důležitější než peníze, věnujte se jim
 • Je napsaný červenou barvou – Vaše žárlivost ničí váš vztah
 • Je napsaný modrou barvou – Vaše láska bude stálá
 • Je napsaný na barevném papíře – Ten koho milujete vás přehlíží
 • Má černou pečeť – Ve vašem okolí se stane něco nehezkého
 • Má černý okraj – Někdo vám blízký zemře
 • Našli jste dopis – Vdáte/Oženíte se s pracovníkem/pracovnicí v administrativě
 • Pálíte dopis – Chováte se neuváženě a bez rozmyslu
 • Pečetíte dopis – Skrýváte velké tajemství
 • Píšete dopis – Někdo po vás bude chtít něco chtít
 • Posíláte dopis – Potřebujete radu od odborníka
 • Rozlamujete na něm při otevírání pečeť – Někdo vás okrade
 • Trháte dopis – Někdo o vás začne šířit pomluvy
 • Zahazujete nepřečtený dopis – Znemožníte se ve společnosti
 • Ztratili jste dopis – Přijde špatná zpráva

Drahokam

 • Darujete ho – Jste marnotratní a všichni o tom ví
 • Dostat ho – Absolutně žádný dárek pro vás není dost dobrý
 • Kupovat ho – Špatně investujete
 • Někdo vám ho ukradne – Milované osobě o vás někdo sdělí nějakou pomluvu
 • Nosit ho vsazený do šperku – Budete mít štěstí v lásce
 • Vidět ho – Padne na vás neoprávněné podezření
 • Ztratit ho – Na cestách musíte být opatrní

Drak

 • Vidíte ho klesat – Vytváříte kolem sebe nepříjemnou atmosféru
 • Vidíte ho letět vysoko – Čeká vás úspěšný život
 • Vidíte ho stoupat – V práci vás čeká povýšení
 • Vidíte draka se utrhnout – Doufáte marně

Duch

 • Mluvíte s ním – Onemocníte
 • Slyšíte ho klepat na dveře – V životě se vám objeví nečekané problémy
 • Slyšíte ho mluvit – Jste obklopeni zlem
 • Vidíte duchy svých rodičů – Hrozí vám nebezpečí
 • Vidíte ho – Někdo vás nabádá k hříšnému chování
 • Vidíte ho za závěsy – Jednejte s rozvahou

Dům

 • Boří se sám – Váš soused přijde o majetek
 • Boříte ho – Budete-li se dostatečně snažit, dokážete uspět
 • Kupujete ho – Máte před sebou život v blahobytu
 • Opouštíte ho – V podnikání máte před ostatními navrch
 • Opravujete ho – Vaše problémy se nakonec vyřeší
 • Pokrýváte jeho střechu – Přijdete o majetek
 • Procházíte prázdným domem – Vaše tužby se nikdy nenaplní
 • Stavíte dům – Budete mít štěstí v lásce
 • Uklízíte dům – Jste přespříliš emocionální a necháváte se tím ovládat
 • Vidíte dům s popraskanými zdmi – Budete mít spory se sousedy
 • Vidíte dům se zřítit – Někdo vám blízký onemocní
 • Vidíte hořící dům – Na vašich obchodech proděláte
 • Vidíte nový dům – Vaše duše není pokojná
 • Vidíte prázdný dům – Vaše přání nebudou naplněna
 • Vidíte zchátralý dům – Vlastní nerozvážností o vše přijdete

Dveře

 • Bušíte na ně – Vaše životní situace se zhorší
 • Hořící – Najdete si nové kamarády
 • Jsou otevřené – Někdo cizí na vás bude hodný
 • Jsou vysazeny z pantů – Rada od kamaráda nebude dobrá
 • Jsou zavřené – Budete obchodovat s nemilými lidmi
 • Skřípají – Čekejte nemilé hosty
 • Vidíte z nich vycházet jiné osoby – Neměňte své plány, uškodilo by vám to
 • Vstupujete do nich – Zjistíte odkud se berou pomluvy o vás
 • Vstupujete do nich během noci – Sjednáte si s někým tajnou schůzku
 • Vycházíte jimi ven – Ve vašem podnikání přijdou ztráty
 • Zamykáte je – Budete se prát

Dvojčata

 • Máte je – Odehraje se veliké rodinné setkání
 • Vidět je zdravá – Rodinné štěstí bude jen a jen větší
 • Vidět je nemocná – Čeká vás problém v rodině

E

Slova snáře začínající na e

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA E PRO SNÁŘ

Eben (druh dřeva)

 • Vidíte předmět, který je z něj vyřezaný – Čeká vás skutečně velké neštěstí

Egypt

 • Žijete v něm – Neuvědomujete a nevážíte si moudrosti

Egypťan

 • Jste jím – Plánujete pomstu, která není správná
 • Mluvíte s ním – Někomu jste zavdali důvod se vám mstít

Epilepsie

 • Máte epileptický záchvat – Nečekaně získáte peníze
 • Někomu při epileptickém záchvatu pomůžete – Vyhrajete v loterii

Eso

 • Držíte ho v ruce – Budete mít štěstí ve hře
 • Vidíte ho v ruce jiného člověka – Vaši nepřátelé mají v plánu vám uškodit

Eunuch

 • Jste jím – Stojí před vámi nebezpečí, které jste si zapříčinili sami
 • Vidět ho – Milovanou osobu dostanete nevědomky do nebezpečí

Eva

 • Vidíte ji držet jablko – Nečiňte po jistou dobu závažná rozhodnutí
 • Vidíte napsané její jméno – Myslíte na cizoložství
 • Vidíte ženu, která se tam jmenuje – Budete nevěrní
 • Vyslovujete toto jméno – Očekávejte od někoho vyznání lásky

Exekuce

 • Je vám prováděna – Vaši přátelé jsou falešní
 • Sami ji plánujete u někoho provést – Jste lstiví ke všem lidem včetně vašich nejbližších
 • Vidíte ji u někoho provádět – Někdo vás bude nehezky pomlouvat

F

Slova snáře začínající na f

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA F PRO SNÁŘ

Facka

 • Dostanete ji – Lidé, mezi kterými se budete pohybovat, jsou pochybné existence
 • Někomu ji uštědříte – Někdo blízký vás zklame
 • Vidíte ji někoho někomu dávat – Čeká vás hádka a možná se i poperete

Farář

 • Jste jím – Moc si o sobě myslíte
 • Mluvíte s ním – Zhřešili jste, ale máte snahu to odčinit
 • Posloucháte jeho kázání – Někdo vás chce zapojit do podvodu
 • Vidíte ho – Vaše předpovědi se stanou skutečností
 • Vidíte jich hned několik společně – Přijde neštěstí, ale také útěcha

Farma

 • Jste na ní královsky hoštěn – Čeká na vás velká láska
 • Kupujete ji – Dočkáte se dědictví
 • Stavíte ji – Je před vámi spokojený život
 • Vidíte starou a rozpadající se farmu – Nikdy se neoženíte/nevdáte
 • Žijete na ní – Budete úspěšní v podnikání

Fazole

 • Jíte je – Budete žít bídně
 • Sázíte je – Váš život vidíte takový, jaký je
 • Trháte je – Umíte dobře naslouchat
 • Vaříte je – Máte dar utvářet příjemnou domácí atmosféru
 • Vidíte je růst – Vaše dítě onemocní a vy s tím budete mít velké starosti
 • Vidíte zelené fazole – Všechno se v dobré obrátí
 • Zaléváte je – Jste až moc pečliví, nepřehánějte to s tím

Fialky

 • Cítíte jejich vůni – Máte přebujelou fantazii
 • Darujete je – Přejte štěstí nejen sobě, ale i druhým
 • Dostáváte je – Společnost, do které se dostanete, bude pro vás nevhodná
 • Máte je připnuté na ozdobu na oblečení – Vaši kamarádi se k vám kvůli nedostatku skromnosti otočí zády
 • Na hlavě nosíte věneček z fialek – Vyřizování záležitostí na úřadě dopadne dobře
 • Trháte je – Budete mít štěstí v lásce
 • Vážete je do kytice – Dávejte na sebe pozor, vaše zdraví je v ohrožení
 • Vidíte je kvést na louce – Potká vás štěstí
 • Vidíte je zvadlé – Ten koho milujete vámi pohrdá
 • Vykopáváte je – Máte podlomené zdraví

Flaška

 • Je plná – Čeká na vás převeliká zábava
 • Je prázdná – Není nutné se zlobit kvůli maličkostem
 • Pijete z ní – Někdo s vámi nemá dobré úmysly
 • Rozbijete ji – Budete žít v bídě

Fontána

 • Je bez vody a špinavá – Někdo v rodině zemře
 • Je v ní čistá voda – Je před vámi cesta a velice si ji užijete
 • Je v ní špinavá voda – Od blízkého člověka přijde zklamání

G

Slova snáře začínající na g

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA G PRO SNÁŘ

Garderoba

 • Kupujete ji – Půjdete kamarádovi na svatbu
 • Máte nepříliš početnou a nevzhlednou garderobu – Buďte obezřetní vůči lidem ve vašem okolí
 • Máte rozsáhlou a luxusní garderobu – Váš majetek se rozroste
 • Prodáváte ji – Čeká na vás velké dědictví
 • Vybíráte ji – Můžete přijít o svůj majetek

Generál

 • Jste jím – Přijde za vámi důležitá návštěva
 • Vidíte ho velet vojsku – Dostane se vám uznání

Gobelín

 • Vidíte krásný a propracovaný gobelín – Vaším snem je žít v přepychu
 • Vidíte ošklivý a poničený gobelín – Vaše životní sny se vám nesplní

Golf

 • Hrajete ho – Měli byste si dopřát přepychovou dovolenou
 • Vidíte ho hrát jiné – O dovolené prozatím ani neuvažujte

Gramofon

 • Kupujete ho – Uděláte ze sebe hlupáka
 • Slyšíte ho hrát – Kamarádi vám dávají špatné rady do života
 • Starý gramofon natáčíte klikou – Vaše práce vás baví a naplňuje

H

Slova snáře začínající na h

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA H PRO SNÁŘ

Had

 • Je malý – Přijdou neshody s kamarády
 • Je velký – Někdo na vás připravuje podvod
 • Má několik hlav – Vaše trpělivost je zkoušena někým blízkým
 • Proměníte se v něj – Před kamarády vás někdo poníží
 • Slyšíte ho syčet – Rozhazujete svoje peníze
 • Šlápnete na něj – Vaši kamarádi jsou k vám neupřímní
 • Uštkne vás – Někdo o vás začne šířit pomluvy
 • Vidíte ho chyceného – Přijdete o peníze
 • Vidíte ho v trávě – Budete mít finanční problémy
 • Vidíte ho útočit – Objeví se nemoc v rodině
 • Vidíte jich několik současně – Onemocníte, ale jen krátkodobě
 • Zabíjíte ho – Kamarád proti vám kuje pikle, ale vy je zavčas odhalíte

Hádanka

 • Nejste schopni ji rozlousknout – Stojí před vámi podstatné rozhodnutí
 • Snažíte se ji rozluštit – Záhada, která vám leží v hlavě, se objasní
 • Vymýšlíte ji – Vaše nespokojenost bude narůstat

Hádka

 • Hádáte se s cizím člověkem – Čeká vás soud
 • Hádáte se s dítětem – Vaše svědomí není čisté
 • Hádáte se s kamarádem – Můžete přijít o své místo v práci
 • Hádáte se s partnerem – K vaší nespokojenosti existují pádné důvody
 • Jste vtaženi do hádky dvou jiných lidí – Přijde trest za vaše špatné jednání
 • Slyšíte někoho se hádat – Vaše obchodní schůzka bude neúspěšná

Hanba

 • Někomu ji způsobíte neúmyslně – Jednáte rychle a nepromyšleně
 • Někomu ji způsobíte úmyslně – Lidé vás nemají rádi kvůli vaší zlomyslnosti
 • Sama vás potká – Nemáte čisté svědomí

Havran

 • Je bílý – Přijde nečekaná novinka
 • Je černý – Přijdou dobré zprávy
 • Je mrtvý – Váš kamarád těžce onemocnění, nebo zemře
 • Odháníte ho – Odhalíte zločin
 • Slyšíte ho krákat – Přicházejícímu neštěstí se nebudete schopni vyhnout
 • Vidíte ho odnášet nějakou věc – Bojíte se smrti
 • Vidíte ho poletovat kolem domu – Někdo vám blízký zemře
 • Vidíte ho sedět na stromě – Stane se něco špatného, co se vás přímo dotkne

Hedvábí

 • Kupujete ho – Přijdete si na velké peníze
 • Máte na sobě oblečení z něj – Jste samolibí a značně si tím škodíte
 • Vidíte červené hedvábí – Je před vámi zásadní životní zkouška
 • Vidíte ho – Netužte po drahých věcech
 • Vidíte modré hedvábí – Za své činy byste se měli stydět
 • Vidíte zašpiněné a roztrhané hedvábí – Vaše jméno bude pošpiněno

Heřmánek

 • Pěstujete ho – Jste trpěliví a lidé si vás za to váží
 • Pijete heřmánkový čaj – Čeká vás nemoc
 • Sušíte ho – Pokud budete pečliví, problémy se vám vyhnou
 • Trháte ho – Pomáhejte potřebným
 • Vaříte heřmánkový čaj – Dávejte si pozor, abyste neonemocněli

Hladina

 • Hladina moře – Čeká na vás cesta
 • Hladina rybníka – Nejste důvtipní
 • Hladina řeky – V životě na vás čekají změny

Hlas

 • Je intenzivní a hlasitý – Máte před sebou skvělou budoucnost
 • Je neznámý – Čeká vás pochvala, kterou si nanejvýš zasloužíte
 • Je slabý a přichází jakoby z dálky – Vaše budoucnost je nejistá
 • Je utrápený – Své rozhodnutí ještě přehodnoťte
 • Je uvzlykaný – Pokud vybuchnete hněvem, ubliží to vašemu blízkému
 • Je známý – Někdo vás požádá o návštěvu
 • Někdo volá vaše jméno a vy na to odpovídáte – Zemřete

Hlava

 • Bolí vás – Je před vámi spor
 • Je holá – Očekávejte hloupé vtipy mířené na vaši osobu
 • Je malá – Zažijete okamžiky strachu
 • Je poraněná – Čeká vás práce, která vás nebude bavit
 • Je velká – Budete mít štěstí
 • Je vlasatá – Někdo vás bezmezně miluje
 • Máte ji perfektně načesanou – Vaše postranní úmysly budou odhaleny
 • Máte ji na krku posazenou naopak – Měli byste mít více rozvahy
 • Máte ji plešatou – Přijdete o kamaráda, nebo příbuzného
 • Máte na krku hlavu zvířete – Nehazardujte
 • Myjete si ji – Podaří se vám vyhnout se neštěstí
 • Sami ji někomu usekáváte – Získáváte užitek na úkor hlouposti jiného člověka
 • Vidíte jich mnoho najednou – Váš podvod vám způsobí problémy
 • Vidíte ji uťatou – Je před vámi zklamání

Hnízdo

 • Shazujete ho ze stromu – Brzy se oženíte/vdáte
 • Stoupnete do vosího hnízda – V lásce se vám nebude dařit
 • Vidíte hnízdo hada – Jsou před vámi zlé časy
 • Vidíte hnízdo s odrostlými ptáky – Vyhrajete v loterii
 • Vidíte hnízdo s ptáčaty – Vaší rodině se dostatečně nevěnujete
 • Vidíte hnízdo s vajíčky – Budete mít kupu dětí
 • Vidíte prázdné hnízdo – Odjedete do ciziny a strávíte tam dlouhý čas
 • Vidíte vosí hnízdo – Přijdete o majetek
 • Vybíráte z hnízda vajíčka – Máte v plánu někomu nehezky ublížit

Hodiny

 • Jsou ze zlata – Buďte opatrní, mohli byste být okradeni
 • Máte na zápěstí náramkové hodinky – Jste domýšlivý člověk
 • Natahujete je – Budete mít schůzku s příjemným člověkem
 • Nejdou – Někdo v rodině zemře
 • Rozbijete je – Někdo vámi pohrdá a je to oprávněné
 • Slyšíte je odbíjet – Ztrácíte čas s nepodstatnými záležitostmi
 • Slyšíte je tikat – Vzpamatujte se a přestaňte konečně spoléhat na jiné lidi
 • Vidíte je v rukou hodináře – Někdo vás chce svést na špatnou cestu

Horoskop

 • Necháváte si ho vykládat s pomocí hvězd – Nepřijde štěstí, ale zklamání
 • Necháváte si ho vykládat s pomocí karet – Potkáte cizince
 • Pozorovat jeho přípravu – Čekají vás nečekané změny v životě

Houpačka

 • Houpete se na ní – Máte mnoho zájmů a povinností, ale některé zanedbáváte kvůli těm druhým
 • Kupujete ji – V životě budete mít štěstí, ale jen pokud se o něj budete vytrvale starat
 • Máte ji zavěšenou na zahradě – Sice máte štěstí, ale to je nyní v ohrožení

Hračka

 • Darujete ji – Vaši přátelé jsou upřímní
 • Dostáváte ji – Dárce s vámi nemusí mít čisté úmysly
 • Kupujete ji – Špatně vedete své finance
 • Rozbíjíte ji – Nevážíte si toho, co máte
 • Ztrácíte ji – Svět se neustále mění

Hrad

 • Bydlíte v něm – Jste v nebezpečí
 • Vidíte ho obléhat – Do vašeho života vstoupí mnoho nečekaných silných zážitků
 • Vidíte ho obsazený loupežníky – Bude vás stát mnoho sil, abyste ochránili svůj majetek
 • Vidíte ho stát na kopci – Ve svém okolí máte někoho, kdo vás vždy ochrání
 • Vstupujete do něj – Čeká vás nečekané dobrodružství
 • Zamykáte jeho bránu – Podle vašich přání a tužeb půjde v životě jen něco

Hrob

 • Díváte se do hrobu s rakví – Vaše neuvážené kroky a rozhodnutí naruší život vašemu blízkému
 • Díváte se do prázdného hrobu – Přijdete o přátele a zůstanete sami
 • Jste do něj vhozeni – Milované osobě odhalíte své city
 • Kopete ho – Vaše láska bude opětována
 • Vidíte vlastní hrob – Ve vašem životě vám něco přinese radost
 • Zakopáváte hrob – Dávejte si pozor na své zdraví

Hřbitov

 • Jste na něm – Zavzpomínejte a řiďte se radami svých předků
 • Vidíte ho pečlivě opečovávaný – Vaše stáří bude klidné a spokojené
 • Vidíte ho hrozivě zanedbaný – Na stáří zůstanete sám bez rodiny a přátel

Hřeben

 • Češete si jím vlasy – Ve vašem životě přijdou změny k lepšímu
 • Najdete ho – Přijde nehoda a vy jí nebude moci zabránit
 • Vidíte ho zlomený – Ve vašem okolí někdo nečekaně zemře

Hvězda

 • Vidíte hvězdy jakoby rozmazaně – S partnerem vás čekají nepěkné hádky
 • Vidíte hvězdy poblikávat – Už brzy ve vašem životě přijdou velké změny
 • Vidíte ji padat – Něco vás zarmoutí
 • Vidíte mnoho třpytivých hvězd – Jste šťastný člověk, tak si toho užívejte
 • Vidíte třpytivou hvězdu – Budete mít velké štěstí v lásce

CH

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA CH PRO SNÁŘ

Chalupa

 • Kupujete ji – Nemáte dostatek soukromí
 • Prodáváte ji – Chcete mít kolem sebe vtipné lidi
 • Stavíte ji –Máte před sebou těžký život
 • Vidíte ji starou a rozpadající se – Vaše představy neodpovídají realitě
 • Vidíte ji stát na samotě – Nakonec zůstanete úplně sami
 • Vlastníte ji – Čeká vás těžká práce

Chlad

 • Cítíte ho – Neradujte se z neštěstí jiných, může potkat i vás

Chlapec

 • Jste jím – Nedělejte si zbytečné starosti
 • Vidíte ho – Přibude vám přírůstek do rodiny
 • Vidíte ho na vyučování – Rozhodnutí, která učiníte budou správná
 • Vidíte ho prát se – Necháte se zapojit do podvodu
 • Vidíte ho zpívat v kostele – Budete pozvání na slavnost

Chleba

 • Je čerstvý a křupavý – Onemocníte
 • Je okoralý – Nesmíte usnout na vavřínech
 • Je plesnivý – Potká vás štěstí, které byste nečekali
 • Je pšeničný – Čeká vás zábava
 • Je starý a tvrdý – Nepřátelé jsou vám blíž a blíž
 • Je žitný – Umíte dobře investovat
 • Jíte bílý chleba – Budete žít v bohatství
 • Jíte černý chleba – Budete žít v nouzi
 • Krájíte ho – Vaši podřízení/zaměstnanci jsou neloajální
 • Nesete si ho domů – Stane se vám škoda na majetku
 • Pečete ho – Můžete se těšit z poklidné domácnosti
 • Vidíte jeho kůrky – Budete mít kopy peněz
 • Vidíte svatojánský chléb – Vaše naděje jsou marné
 • Zaděláváte na něj těsto – Musíte se snažit dokončit rozdělanou práci

Chodidla

 • Bolí vás – V rodině přijdou hádky
 • Jsou oteklá – Máte tendenci spoléhat jen sami na sebe
 • Jsou zmrzačená – Přijdou špatné novinky od příbuzných ze zahraničí
 • Umýváte si je – Lidé vás rádi a často využívají
 • Vidíte chodidla někoho jiného – Musíte být rozhodní
 • Vidíte svá vlastní chodidla – Budete zmanipulováni

Chrastítko

 • Darujete ho dítěti – Na nevýhodných investicích přijdete o peníze
 • Vidíte ho v rukou dítěte – Budete mít šťastný domov

Chudoba

 • Jste chudí a dobře se s tím vypořádáváte – Čeká vás velké štěstí
 • Zapříčiníte, že někdo zchudne – Čeká to i vás

Chůze

 • Chodíte bosí – Jste v nebezpečí, dávejte na sebe pozor
 • Chodíte pomalu – Zamyslete se nad tím, jak se vyhnout rodinným konfliktům
 • Chodíte po hřbitově – Nechtěně se stanete účastníkem nepříjemných dohadů
 • Chodíte rychle – Ukvapíte-li se, uděláte chybu
 • Chodíte v noci – Vaše plány do budoucnosti nevyjdou a vše bude zcela jinak
 • Jdete a jednu nohu máte dřevěnou – Začnete zcela nový život
 • Jdete na chůdách – Zchudnete a budete žít bídně
 • Jdete po čtyřech – Číhá na vás závažné onemocnění
 • Jdete po kamenech – Vaše zdraví se zhorší
 • Jdete po ledu – Budete enormně trpět
 • Jdete po nebi – V práci vás čeká povýšení
 • Jdete po střeše – Vážně onemocníte
 • Jdete po trávě – Kamarád vás zradí, ale vy na to naštěstí přijdete
 • Jdete pozadu – V podnikání přijdete o peníze
 • Jdete v blátě – Čekají vás nepříjemnosti
 • Jdete, zakopnete a upadnete – Do života vám přijde láska na první pohled, ale nebude to bez problémů

I

Slova snáře začínající na i

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA I PRO SNÁŘ

Ilustrace

 • Kreslíte ji – Půjdete za svou starou lásku
 • Prohlížíte si ji v knize – Přijde za vámi příjemná návštěva

Indián

 • Jste jím – Svůj život budete žít ve spokojenosti
 • Vidíte ho – Neustále budete nespokojeni

Inkoust

 • Je černý – Brzy ve vašem životě nastanou komplikace
 • Je červený – Někomu z rodiny se stane zranění
 • Je modrý – Obdržíte milostné psaní
 • Kupujete ho – Od někoho dostanete dobrou nezištnou radu
 • Pijete ho – Mnoho energie věnujete zbytečným věcem
 • Rozlijete ho – Sami sobě způsobíte nemalé problémy
 • Umažete se jím – Vaše čest a jméno budou pošpiněny
 • Vidíte ho – Váš šéf v zaměstnání si o vás nemyslí nic dobrého

Invalida

 • Jste jím – V životě vás konečně čeká klid
 • Vidíte ho – Vaše zdraví je v ohrožení

Itálie

 • Jste tam na dovolené – Potřebujete si oddechnout a uklidnit se
 • Mluvíte italsky – Měli byste změnit svůj životní styl
 • Učíte se italsky – Postrádáte pevnou vůli
 • Vidíte ji na mapě – Jsou před vámi překrásné a radostné dny

J

Slova snáře začínající na j

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA J PRO SNÁŘ

Jablko

 • Dáváte ho někomu – Nemáte dostatek odvahy říkat lidem pravdu napřímo
 • Dostáváte ho – Máte před sebou dobré časy
 • Jíte ho a je kyselé – Máte falešné přátele a ti vám chtějí uškodit
 • Jíte ho a je sladké – Užívejte si lásky
 • Kousnete do červivého jablka – V rodině se objeví nemoc
 • Krájíte ho – Čeká vás odloučení od milované osoby
 • Loupáte ho – Vaše naděje jsou marné
 • Sbíráte je pod jabloní – Vaše jednání budou úspěšná
 • Trháte ho – Rozhodně budete mít důvod k radosti
 • Vidíte shnilé jablko – Budete se muset postavit zlému člověku

Jáma

 • Díváte se do ní – Pokud nebudete promýšlet své jednání, skončíte na mizině
 • Jáma je hluboká – Někdo by vám mohl ublížit, pokuste se tu osobu odhalit
 • Jáma je mělká – Rozpoznáte svého nepřítele
 • Jste v ní – Dostanete se do špatné společnosti
 • Kopete ji – Hloubka jámy, kterou kopete, symbolizuje délku vaší cesty za štěstím
 • Padáte do ní – Přemůže vás smutek, ale nebude to dlouho trvat
 • Slézáte do ní – Jste ochotni riskovat naprosto cokoliv, abyste dosáhli svého cíle
 • Spadli jste do ní – Z domova obdržíte špatné zprávy
 • Vidíte ji – Na vaší cestě k cíli vás potkaní obrovské problémy

Jazyk

 • Jíte hovězí jazyk – Vaše zdraví se zlepší
 • Máte napuchlý jazyk – V rodině se objeví nemoc
 • Vidíte useknutý jazyk – Budete dlouho a těžce stonat
 • Vidíte velmi dlouhý jazyk – Do vašeho života vstoupí potíže
 • Vyplazujete na někoho svůj jazyk – Neumíte se chovat, vaše jednání je nepřípustné

Jehla

 • Dostanete ji – Čeká vás odloučení od přátel
 • Hledáte ji – Váš strach je zcela zbytečný
 • Kupujete ji – S kamarádem se pohádáte a bude vás to velmi mrzet
 • Najdete ji – V práci vás čeká nepěkná hádka
 • Navlékáte do ní nit – Jste silní, když vás něco srazí na kolena, dokážete zase vstát
 • Píchnete se o ni – Kamarád vás může zklamat
 • Pracujete s ní – Bude vám smutno a budete na to sami
 • Vidíte ji – na dlouho budete odloučeni od rodiny
 • Zlomíte ji – Váš život bude osamělý

Jezero

 • Plavete v něm – Máte v životě neuvěřitelné štěstí
 • Plujete po něm na lodi – Znenadání přijdete k mnoha penězům a čeká vás krásný život
 • Rybaříte v něm – Partner, kterého jste si vybrali, není ten pravý
 • Vidíte klidné a sluncem zalité jezero – Budete mít nádherný život
 • Vidíte rozbouřené jezero – V lásce přijdou problémy
 • Vidíte jezero tak čisté, že vidíte až na jeho dno – Až do smrti vás nebude trápit zdraví

Jizva

 • Máte ji – Nebudete mít žádný důvod si na cokoliv stěžovat
 • Vidíte jizvy po neštovicích – Nikdy nejste spokojeni s množstvím peněz, které máte
 • Vidíte na někom jiném – Vaše vzpomínky vás budou neustále pronásledovat a trápit
 • Vidíte nezahojenou jizvu – Buďte na sebe opatrní, mohli byste se zranit

K

Slova snáře začínající na k

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA K PRO SNÁŘ

Kabát

 • Dostanete ho – Budete mít štěstí v lásce
 • Je luxusní – Čeká vás život v bohatství
 • Je roztrhaný – Přijdete o majetek
 • Je ušpiněný – Nevěřte všemu, co vám kdo napovídá
 • Je vám malý – Budete se muset postavit pomluvám
 • Je vám velký – Vaše dobrá vůle bude zneužita
 • Kupujete ho – Budete žít v chudobě
 • Má světlou barvu – Neočekávejte, že se vám dostane zastání
 • Má tmavou barvu – V zaměstnání to dotáhnete vysoko
 • Necháváte si ho vyčistit – Partner vám pomůže překonat všechny nástrahy v životě
 • Oblékáte si ho – Rádi si užíváte života
 • Svlékáte si ho – Pokud si nenecháte pomoci, nikdy se nezbavíte bídy

Kanál

 • Cítíte ho páchnou – Někdo má podezření, že nemáte čisté úmysly
 • Čistíte ho – Slibujete něco, co nemůžete dodržet
 • Opravujete ho – Vaše víra v povýšení v zaměstnání je zbytečná
 • Prolézáte jím – Máte důvod se skrývat
 • Spadli jste do něj – Odvrátí se od vás úplně všichni
 • Vidíte ho otevřený – Máte plán a ten se vydaří
 • Vidíte ho plný krys – Někdo vám našeptává špatnosti, nedejte na něj

Karafiát

 • Darujete ho – Získáte nového kamaráda
 • Dostáváte ho – Už nebudete smutnit
 • Kupujete ho – Čekají vás zážitky plné radosti
 • Sázíte ho – Snažíte se vyhýbat poctivé práci
 • Trháte ho – Stáří si zaslouží úctu, projevte ji
 • Zaléváte ho – Vaše snahy jsou zcela marné

Karty

 • Hrajete si s nimi – Štěstí vám neopustí
 • Necháváte si z nich vykládat – Přijde značně neobvyklá zpráva
 • Předvádíte triky s kartami – Dopřejte radost i ostatním lidem
 • Vidíte jiné si s nimi hrát – Objeví se nejrůznější falešné nabídky, pozor na ně

Klavír

 • Hrajete na něj – Očekávejte špatné zprávy
 • Slyšíte někoho na něj hrát – Vaše konání chce někdo překazit
 • Vidíte ho – Nedělejte z komára velblouda

Klíč

 • Hledáte ho – Jste nepořádný člověk
 • Kováte ho – Váš život začne být neklidný
 • Najdete ho – Problémy se vám vyhnou
 • Zasouváte ho do klíčové dírky – Někdo vás bude podezírat
 • Ztratíte ho – V rodině vás čekají nekonečné rozepře
 • Zvedáte ho ze země – V podnikání se vám bude dařit

Klika

 • Berete za kliku – Přijde zlá zpráva
 • Je naleštěná – Toužíte působit suverénně
 • Je zrezlá – Jste přespříliš skromní

Klobouk

 • Čistíte ho – Někdo vám uškodí
 • Je bílý – Budete velice smutní
 • Je černý – Snažte se a dosáhnete svých cílů
 • Je nový – Zlé se v dobré obrátí
 • Je starý – Budete žít v nedostatku
 • Nasazujete si ho na hlavu – Je před vámi cesta
 • Někdo nosí váš klobouk – Měli byste být více skromní
 • Sbíráte ho ze země – Někdo vás pozve na návštěvu
 • Vidíte ho letět ve větru – Nejste koncentrovaní
 • Vidíte ho odnášet větrem – Přijdou ztráty a vy se z nich už nikdy nevzpamatujete
 • Vidíte ho plout po vodě – Vaše vášeň vám bude osudná
 • Zdravíte jeho smeknutím – Vaše hrubé chování bude pokáráno

Kniha

 • Čtete ji – Jste moudří a dostane se vám za to uznání
 • Darujete ji – Čekejte špatnou zprávu
 • Dostáváte ji – Čekejte dobrou zprávu
 • Kupujete ji – Přijde překvapení, připravte se na něj
 • Máte mnoho knih – Nepatříte mezi pilné osoby
 • Učíte se z ní – Lidé vás budou uznávat
 • Vidíte ji hořet – Přijdete o kamaráda
 • Vidíte ji někoho vázat – Budete mít stálý příjem financí
 • Vidíte knihovnu plnou knih – Potřebujete radu, ale nedostává se vám jí

Koberec

 • Kupujete ho – Teprve až praxe ověří teorii
 • Pokládáte ho – Abyste něco získali, musíte si to odpracovat
 • Vidíte ho – Jste hloupí a neskryjete to

Kočka

 • Hrajete si s ní – Vaše důvěra je příliš velká
 • Je bílá – Nenechte se oklamat lichocením
 • Je černá – V práci budete nespokojeni
 • Jíte ji – Rozvedete se
 • Kousne vás – Někdo vám záměrně uškodí
 • Krmíte ji – Nedočkáte se vděku
 • Praštíte ji – Eliminujete nepřítele
 • Slyšíte ji mňoukat – Do vašeho života vstoupí komplikace a nepříjemnosti
 • Vidíte ji – Dávejte si pozor na falešné lidi
 • Vidíte jich mnoho – Vaši kamarádi jsou neupřímní
 • Zabijete ji – Nenecháte se okrást

Kohout

 • Chytáte ho – Hrozně se pohádáte
 • Slyšíte ho kokrhat – Lidé vás považují za přitažlivého člověka
 • Vidíte ho bojovat – Přijde válka a nouze

Kometa

 • Vidíte ji letět na obloze – Čeká vás velmi náročný rok života a pak se z něj budete ještě dlouho vzpamatovávat
 • Vidíte ji padat – Najdete lásku a budete upřímně milováni

Komín

 • Vidíte komín rodinného domu – Přijdete o práci
 • Vidíte komín továrny – Najdete si dobrou práci
 • Vidíte kouřící komín – Nenechte se brzdit smutkem
 • Vidíte z komína šlehat plameny – V práci budete velmi dobře placeni

Kostel

 • Jdete kolem něj – Vaše jednání vyvolá pomluvy
 • Jste v něm – Budete trpět, ale naleznete útěchu
 • Posloucháte v něm lidi zpívat – Vaše tužby a přání se splní
 • Slyšíte kostelní zvony – Přijde radostná událost
 • Šplháte po kostelní věži – Dokážete všechno, co chcete
 • Vidíte ho hořet – Budete žít v bídě
 • Vidíte nový kostel – Vaše manželství je dokonalé
 • Vidíte poničený kostel – Přijde válka, nebo strašné neštěstí
 • Vidíte velmi vysokou věž kostela – V plánování vaší budoucnosti nestůjte při zemi

Kouř

 • Je černý – Hádkami nic nevyřešíte
 • Je v domě – Život vám otravují zlí lidé
 • Vidíte ho stoupat z komína rovně směrem vzhůru – Budete mít šťastnou domácnost
 • Vidíte ho stoupat z komína jakoby obloukem – Vaše štěstí není skutečné
 • Vidíte ho vycházet z komína do všech stran – Dlouhotrvající problém rázem vyřešíte

Krabice

 • Je plná – Čeká vás nehezké překvapení
 • Je prázdná – Měli byste se více vzdělávat
 • Nesete ji – O své štěstí se připravíte sami
 • Upadne vám – Nevážíte si příjemných maličkostí
 • Zakopnete o ni – Zbytečně se zatěžujete problémy ostatních

Krev

 • Je čerstvá – V rodině bude vládnout pohoda a spokojenost
 • Je stará a seschlá – Onemocníte
 • Koupete se v ní – Přijde obrovská ztráta a vy tomu nebudete moci zabránit
 • Pijete ji – Zoufale toužíte po lásce
 • Plivete ji – Někdo vám chce strašlivě ublížit
 • Vidíte ji kapat z vlastní rány – Budete mít jen samé štěstí
 • Vidíte krev a někom jiném – Někdo v rodině onemocní
 • Vidíte spousty krve – Přijde válka
 • Vidíte tekoucí krev – Budete mít důvod se radovat
 • Vidíte zvířecí krev – Na podnikání nastal ten pravý čas

Kristus

 • Mluvíte s ním – Bojíte se o své zaměstnání
 • Vidíte ho ukřižovaného – Přijde na vás neštěstí
 • Vidíte ho živého – Máte před sebou život plný radosti a štěstí

Kříž

 • Je vyvrácený – Všechny problémy se dají nějak vyřešit
 • Je zahalený – V rodině se objeví smrt
 • Klečíte před ním – Vaše trápení jednou nakonec skončí
 • Nesete ho – Nepěkné pomluvy se vám nevyhnou
 • Vidíte ho na kopci – Přijde velká neúroda
 • Vidíte ho stát u cesty – Přijde radostná zpráva
 • Vidíte někoho ho nést – Váš smutek bude brzy u konce

Kůň

 • Je bílý – Vyhrajete v loterii
 • Je černý – Neštěstí vás nesrazí na kolena
 • Je hubený – Přijdou problémy, které jste nečekali
 • Je mrtvý – Jen stěží se uživíte
 • Je osedlaný – Potkáte se s vlivným člověkem
 • Jezdíte na něm – Lidé vás budou uznávat
 • Krotíte ho – Do vašeho života rychle vstoupí štěstí
 • Máte koně – Budete žít v blahobytu
 • Pase se – Budete mít bezstarostný život
 • Splašeně prchá – Neštěstí vás nemine
 • Vidíte ho upadnout – Vašim nepřátelům se bude dařit
 • Vyskakujete na koně – Za vaši poctivou práci si vás lidé budou vážit
 • Vzpíná se – Uspějete, ale budete si to muset vybojovat

Květiny

 • Darujete je – Velmi toužíte po lásce
 • Dostáváte je – Považujte si kamarádů, kteří jsou vám věrní
 • Jsou páchnoucí – Pomluvy vás nesmí vykolejit
 • Jsou povadlé – Přijdete o majetek
 • Jsou vonící – Nenechte se oklamat lichotkami
 • Pěstujete je – Poctivá a tvrdá práce vám přinese rozsáhlý majetek
 • Trháte je – Neštěstí, které přijde, si způsobíte sami
 • Uvazujete je do kytice – Čeká vás velká radost
 • Vidíte je na stole – V rodině panuje pohoda
 • Vidíte je na věnci – Přijde moc příjemné překvapení
 • Vidíte je na záhoně – Měli byste začít plánovat svatbu
 • Vidíte je v květinářství – Sice máte nyní starosti, ale ty brzy skončí
 • Zaléváte je – Čeká vás rozchod a vy se s tím budete muset smířit

L

Slova snáře začínající na l

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA L PRO SNÁŘ

Labuť

 • Hladíte ji – Budete mít štěstí v lásce
 • Je bílá – Máte před sebou šťastné manželství
 • Je černá – Můžete být v životě šťastní, ale budete muset hodně ustupovat
 • Krmíte ji – Vaší dobroty bude chtít někdo zneužít
 • Vidíte ji letět – Vaše očekávání se naplní
 • Vidíte ji plavat na rybníce – Máte rádi svůj vlastní klid
 • Vidíte ji s labuťátky – Budete mít hodně dětí

Labyrint

 • Bloudíte v něm – Po dlouhou dobu budete mít nemalé starosti
 • Nacházíte z něj cestu ven – Hravě překonáte všechny překážky a vždy dosáhnete svého cíle
 • Stavíte ho – Plánujete nepěkné věci

Láhev

 • Je plná – Vedete smysluplný život
 • Je prázdná – Smysl života jste ještě nenalezli, ale naleznete ho v budoucnu
 • Je rozbitá – Čeká vás smutek
 • Je v ní víno – Lehce přijdete k velkému jmění
 • Je v ní voda – Čeká vás budoucnost plná štěstí
 • Plníte ji – Máte před sebou mnoho usilovné práce
 • Vidíte jich mnoho najednou – Vaši nejbližší se na vás budou převelice zlobit

Lejno

 • Házíte ho – Zničíte sami sobě vlastní štěstí
 • Šlápnete do něj – Nečekaně se na vás usměje štěstí
 • Vidíte ho – Vyhrajete v loterii
 • Zvedáte ho – Váš majetek se bude neustále rozrůstat

Les

 • Hoří – Bude vás čekat jeden nezdar za druhým
 • Chodíte po něm – Nakonec se dočkáte spokojenosti
 • Je bujný a září zelenou barvou – Vaše manželství bude šťastné
 • Je hustý a tmavý – Vaše jednání je zmatené
 • Je jehličnatý – Naplánovaná schůzka bude zrušena
 • Je listnatý – Dojde na příjemné shledání
 • Je palmový – Dojde k uzavření výhodného obchodu
 • Je uschlý – Vaše budoucnost nevypadá růžově
 • Jste v něm a slyšíte zpěv – Čekají vás hezké časy
 • Kácíte ho – Bez námahy přijdete k velkému majetku

Lev

 • Běží – Postihne vás závažná duševní choroba
 • Bručí – Jste v nebezpečí
 • Je mladý – Vaše předsevzetí naplníte
 • Je nemocný – Vytrvale se bráníte všemu novému
 • Je ochočený – Naleznete nového přítele
 • Je starý – Už nechcete žádné změny
 • Jste jím naháněni – Přijdete o majetek
 • Jste jím přemoženi – Váš protivník vás překoná
 • Přemůžete ho – Uznáte se dočkání až ve chvíli, kdy budete mít moc
 • Vezete se na něm – Všechny překážky překonáte vlastní vytrvalostí
 • Vidíte ho se lvíčaty – Škodíte sami sobě
 • Vidíte ho zavřeného v kleci – Nepřátele můžete přemoci i jinak než silou
 • Zavíráte ho – Budete žít v nouzi

Líbání

 • Cizího partnera – Vše chování je nepřípustné
 • Dítěte – Čeká vás radostný život
 • Hezké slečny – Brzy se budete ženit, vaše svoboda je u konce
 • Chcete, ale nejste toho schopni – Na všem vidíte jen to špatné
 • Matky – Budete se těšit obdivu od všech
 • Milenku/milence – Vaše úmysly jsou čisté
 • Muže – Připravujete se být nevěrní
 • Něčí ruky – Máte dobré vyhlídky do života
 • Sourozence – Buďte rádi za dobré vztahy v rodině
 • Vlastního partnera – Doma v rodině je vše v nejlepším pořádku
 • Země – Váš život je provázen komplikacemi s trápením

Lžíce

 • Je malá – Obáváte se nových výzev
 • Je stříbrná – Dostanete pozvání na hostinu
 • Je špinavá – Máte ve zvyku vyhýbat se povinnostem
 • Je velká – Berete si toho na sebe příliš mnoho
 • Je zlatá – Stanete se hvězdou večera
 • Vidíte jich mnoho – Dělá vás šťastným plnit přání jiných lidí

M

Slova snáře začínající na m

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA M PRO SNÁŘ

Manželství

 • Jste oddáni proti své vůli – Budete součástí složité rozepře
 • Jste oddání za starého partnera – V práci budete mít rozsáhlé problémy

Matka

 • Mluvíte s ní – Více přemýšlejte o svém chování a jednání
 • Slyšíte ji vás volat – Neplníte své povinnosti
 • Vidíte ji mrtvou – Čeká vás velmi dlouhý život
 • Vidíte ji naživu – Čeká vás úspěch
 • Vidíte ji plakat – Potká vás neštěstí
 • Vidíte ji umírat – Do života vám vstoupí obrovské starosti

Medvěd

 • Běží – Vyhrajete v loterii
 • Jíte medvědí maso – Někdo v rodině bude mít svatbu
 • Lovíte ho – Zcela zbytečně riskujete
 • Napadne vás – Očekávejte značnou škodu na majetku
 • Spí – Snadno přijdete k penězům
 • Tančí – Zbavíte se svých dluhů
 • Vidíte ledního medvěda – Zamilujete se

Měsíc

 • Je červený – Přijde válka
 • Je jasný – Budete mít mnoho štěstí
 • Je schovaný za mraky – Pohádáte se s partnerem, ale vše si vyjasníte
 • Je ve své poslední čtvrti – Čeká vás obvinění z nevěry
 • Je v úplňku – Budete mít štěstí v lásce
 • Padá z nebe – Čekejte radostné novinky
 • Přibývá – Vše půjde jako po másle
 • Ubývá – Zjistíte pravdu o těhotenství z tajného poměru
 • Vidíte ho ve dne společně se Sluncem – Potkáte vhodný protějšek

Miminko

 • Chováte ho v náručí – Přetvářka a faleš jsou vám cizí
 • Pláče – Čeká vás zklamání, nebo onemocníte
 • Přebalujete ho – Člověk mající vaši bezmeznou důvěru vás podvede
 • Směje se – Člověk, kterého milujete, bude vaši lásku opětovat
 • Spí – Jste zcela nezávislí
 • Stoná – Objeví se nové starosti

Mince

 • Dostanete ji – Je tak dál, již brzy budete mít mnoho peněz
 • Je měděná – Ve všem se vám bude dařit
 • Je stříbrná – Do života vám vstoupí neštěstí
 • Je zlatá – Jste ve velkém nebezpečí
 • Najdete ji – Váš život bude krásný
 • Platíte jí – Budete žít dlouho
 • Razíte je – Zoufale toužíte být bohatí
 • Slyšíte jejich cinkot – Budete bohatí
 • Vidíte ji – Vaši pravdu bude někdo zpochybňovat
 • Vidíte ji ve vodě – Nikdo se s vámi nechce přátelit kvůli vaší pohrdavosti

Moře

 • Je klidné – Budete žít spokojeně
 • Je rozbouřené – Je před vámi neklidný život plný změn
 • Plujete po něm – Dostali jste se do společnosti nebezpečných lidí
 • Spadli jste do něj – Utrpíte majetkovou škodu
 • Utopíte se v něm – Za své neštěstí si můžete pouze vy sami

Most

 • Jdete pod ním – Svého cíle dosáhnete, ale bude to provázet řada problémů
 • Jdete po něm – Zapomeňte na své dosavadní plány
 • Spadnete na něm – Máte vnitřní rozpory, vyřešte si je
 • Spadnete z něj – Zatajujete své plány
 • Vidíte ho na sebe padat – Odhalíte nevěru
 • Vidíte ho v dálce – Trestu se vyhnete
 • Vidíte velký a nádherný most – Začněte konečně naplno pracovat na svém záměru

Mrak

 • Je bílý – Nezůstávejte v životě na místě, posouvejte se dál
 • Je černý – Číhá na vás nebezpečí
 • Je nízko – Něco, nebo někdo vás brzdí na vaší cestě ke štěstí
 • Je růžový – začněte plánovat dovolenou, už včera bylo pozdě
 • Je vysoko – Lidé okolo vás vám pomáhají najít pravý smysl života
 • Rychle se pohybuje – Uklidněte se, nejste schopni pořádně vnímat vlastní myšlenky
 • Vidíte jich mnoho – Nevyřešíte problémy všech okolo vás

Myš

 • Chytíte ji – Vaše sdělení bude správně pochopeno
 • Je bílá – Vaše manželství bude šťastné a spokojené
 • Je šedá – Ztráta někoho blízkého vás těžce zasáhne
 • Slyšíte ji pištět – Dávejte si pozor na zloděje
 • Vidíte ji běžet – Sami nic nezmůžete, potřebujete pomoct
 • Vidíte jich mnoho – Věřte si, dokážete všechno, co chcete
 • Vidíte ji chycenou v pasti – V lásce nad svým sokem zvítězíte

N

Slova snáře začínající na n

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA N PRO SNÁŘ

Nahota

 • Jdete nazí po ulici – Všechny problémy hravě překonáte
 • Jste nazí – Uživit se dokážete jen tak tak
 • Vidíte někoho nahého – Buďte vděční za svůj vlastní domov

Nájemné

 • Dlužíte za něj – Neustále myslíte na peníze
 • Platíte ho – Vaše životní situace se bude zhoršovat
 • Vybíráte ho – Budete si žít lépe

Náměsíčný

 • Jste jím – Máte všechno pod svou kontrolou
 • Vidíte náměsíčného – Čeká vás obrovské překvapení

Náplast

 • Kupujete ji – Máte obavy o své zdraví
 • Máte ji přelepenou přes oko – Urážky s vámi nic nedělají
 • Nalepujete ji někomu na ránu – Kamarádovi pomůžete v krizové situaci
 • Nalepujete ji sobě na ránu – Měli byste se více starat o svoje zdraví
 • Strháváte ji – Nadále už nedovolte, aby vám někdo ubližoval

Návštěva

 • Jdete na ni – Budete nezaslouženě trpět
 • Jdete na ni a nejste vlídně přijati – Pohádáte se s kamarádem
 • Přijde za vámi doktor – Budete mít problémy, ale někdo vám s nimi pomůže
 • Přijdou za vámi cizí lidé – Čekají vás komplikace v životě
 • Přijdou za vámi kamarádi – Jsou pře vámi dny plné radosti

Nehoda

 • Jste svědkem něčí nehody – S partnerem se budete ošklivě hádat
 • Sami ji máte a jsou s tím spojeny následky – Je před vámi těžká nemoc
 • Sami ji máte a obešlo se to bez následků – Vše zlé se obrátí v dobré

Nevěra

 • Dozvíte se o něčí nevěře – Jste žárlivý člověk a odmítáte to přiznat
 • Odhalíte ji u vlastního partnera – Budete mít šťastné manželství
 • Vy sami jste nevěrní – Važte si toho, co máte

Nevěsta

 • Je mrtvá – Vaše manželství bude až do konce šťastné
 • Leží – Někdo vám blízký zemře
 • Směje se – Už vás konečně čeká klid a mír
 • Tančíte s ní – Brzy se oženíte/vdáte
 • Vedete ji k oltáři – Vaše přání se splní

Nůžky

 • Jsou stříbrné – Setkáte se se starým kamarádem
 • Jsou zlaté – V životě vás čeká radost
 • Spadnou vám na zem – Jste nerudný člověk a lidé s vámi proto nechtějí nic mít
 • Stříháte jimi něco – Přijdete si na velké peníze
 • Vidíte je brousit – Pohádáte se s kamarádem

O

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA O PRO SNÁŘ

Oběšení

 • Jste někým oběšeni – Dočkáte se úcty
 • Vidíte oběšence – Budete mít zpoždění a přijdete o něco důležitého
 • Vidíte sami sebe oběšené – Do života vám vstoupí neštěstí

Oči

 • Jsou černé – Buďte obezřetní, máte kolem sebe falešné přátele
 • Jsou malé – Nevěřte všemu, co vám kdo napovídá
 • Jsou modré – Někdo vás bezmezně a upřímně miluje
 • Jsou plačící – Přijdou špatné časy, ale vy je zvládnete
 • Jsou sklopené – Máte tajného ctitele
 • Jsou slepé – Z ciziny dorazí dobrá zpráva
 • Jsou šilhající – Někdo vás nevybíravým způsobem pokoří
 • Jsou velké a radostné – Budete mít štěstí
 • Máte jen jedno oko – Jste roztěkaní, ale způsobuje to vaše zamilovanost
 • Někdo vám je vypíchne – Přijdete o majetek a dlouho se z toho budete vzpamatovávat
 • Někomu je vypíchnete – Brousíte si drápy na něčí majetek

Oheň

 • Hoří mohutně a jasně – Čeká na vás čistá a syrová radost
 • Kouří – Budete součástí nešťastného nedorozumění a bude vás to trápit
 • Přeskakujete ho – Zbavíte se toho, co vás tíží
 • Spadnete do něj – Své těžce vydřené peníze rádi a snadno utrácíte
 • Vidíte ho hořet v kamnech – Vaše děti budou šťastné a úspěšné
 • Vidíte ho v dáli – Budete se radovat
 • Zapalujete ho – Někdo vám vyzná lásku
 • Zhášíte ho – Máte své plány v životě, nezapomínejte na ně

Okno

 • Díváte se z něj – Novinky, které se dozvíte, budou velmi zajímavé
 • Chybí v něm sklo – Dobře míněné rady nemusí být správné rady
 • Je čisté – Vaše budoucnost bude úžasná
 • Je malé – V neznámém prostředí se necítíte dobře
 • Je otevřené – Měli byste alespoň občas trochu zariskovat
 • Je špinavé – Vaše lenost vás přivede k životu v chudobě
 • Je velké – Všude jste jako doma
 • Je zavřené – Když se nebudete bát, věci se vám budou dařit
 • Lezete jím dovnitř – Dokud se vám nepřihodí něco opravdu špatného, nepoučíte se
 • Vypadnete z něj – Jste v ohrožení
 • Vyskakujete otevřeným oknem ven – Vaše podnikání není tak úplně legální
 • Vyskakujete zavřeným oknem ven – Neprosazujte pořád za každou cenu to svoje

Otec

 • Dává vám polibek – Nesváry v rodině budou urovnány
 • Je rozhněvaný – Provedete něco moc špatného
 • Slyšíte ho mluvit – Buďte pečliví a nic nešiďte
 • Trestá vás – Vašeho smyslu pro spravedlnost si budou lidé vážit
 • Vidíte ho mrtvého – Jsou před vámi velké změny v životě
 • Vidíte ho umírat – Do života vám vstoupí velké neštěstí
 • Vidíte ho vycházet z domu – Napáchané škody nepůjde vrátit nazpět
 • Vidíte ho živého – Ve všem se vám bude značně dařit

P

Slova snáře začínající na p

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA P PRO SNÁŘ

Papír

 • Je barevný – Dostanete dobré zprávy a ty vám zlepší náladu
 • Je barevný – Vaše nevina bude prokázána
 • Je černý – Dostanete smutnou zprávu
 • Píšete na něj – Je nutné sdělit něco nepříjemného a nevyhnete se tomu
 • Poletuje ve vzduchu – Vaše naděje jsou již zcela marné
 • Vidíte jeho výrobu – Vaše vzdělání vám konečně přinese ovoce

Papuče

 • Jsou plstěné – Nejlépe je vám u vás doma
 • Nazouváte si je – Nejste přirozený vůdčí typ a nejste schopni se prosadit
 • Nosíte je – Čeká vás dlouhý život

Pavouk

 • Je malý – Život vám bude přinášet jen malé radosti
 • Je velký – Váš život bude samá velká radost
 • Zabíjíte ho – Stanete se nejlepším z nejlepších

Pavučina

 • Vidíte ji – Budete součástí nehezké rozepře
 • Záměrně ji zničíte – Životní okolnosti vás donutí ukončit váš vztah s partnerem
 • Zničíte ji omylem – V životě budete mít nedostatek lásky, ale vynahradíte si to jinak

Peníze

 • Dáváte je – Vaše příjmy porostou
 • Dostáváte je – Čekají vás velké výdaje
 • Máte falešné peníze – Někdo vás připraví o dědictví
 • Nacházíte je – Usměje se na vás štěstí v hazardu
 • Počítáte je – V práci vás budou chválit
 • Půjčujete je někomu – Jsou před vámi obrovské nepříjemnosti
 • Půjčujete si je – Čekají vás nemalé starosti
 • Rychle je utrácíte – Možná si přijdete na mnoho peněz
 • Vidíte jich mnoho – Rázem nečekaně zbohatnete
 • Ztrácíte je – Něco v práci se vám nepodaří

Pivo

 • Je černé – Vaše finanční příjmy budou stabilní
 • Je kalné – Čekejte nepříjemnosti
 • Je řezané – Vaše nerozhodnost vám neprospívá
 • Je světlé – Přijde vám dopis
 • Nemá pěnu – Vy a ani nikdo jiný není dokonalý
 • Rozlejete ho – Se sousedy budete mít problémy a zkazí vám to náladu
 • Pijete ho – Přijdete si na pěkné peníze

Plavání

 • Pod vodou – Nevyhnete se neštěstí
 • V čisté vodě – Čeká vás bezstarostný život
 • V kalné vodě – Vaše šance na úspěch jsou minimální
 • V mělké vodě – Neočekávejte hladký průběh čehokoliv
 • V silném proudu – Dokážete, že jste odvážný člověk
 • Vidíte plavat někoho jiného – Nebuďte závistiví, i na vás se usměje štěstí
 • Vidíte plavat sami sebe – Vaše přání budou naplněna
 • Zachraňujete tonoucího člověka – Vyhnete se nebezpečí

Pohřeb

 • Váš vlastní – Budete žít dlouho a při plné síle
 • Vidíte pohřeb někoho bohatého – Velmi zbohatnete
 • Vidíte pohřeb někoho chudého – Bude žít celý život v bídě

Polibek

 • Dáváte ho – Za své city se nestydíte
 • Dostáváte ho – Dlouhou dobu se budete cítit mladí
 • Je milostný – Zoufale toužíte po lásce
 • Je na dobrou noc – Jste vyrovnaní
 • Je přátelský – Přání a skutečnost jsou dvě různé věci
 • Odmítáte ho – Od nikoho si nenecháte nic vnucovat

Porod

 • Sami rodíte – Váš úspěch vám přinese velkou radost
 • Vidíte ho – Čeká vás velká rodinná událost

Prsten

 • Darujete ho – Odpusťte dávno starou křivdu
 • Dostáváte ho – Někdo vás chce zneužít k dosažení svých cílů
 • Je slonovinový – Vaše utrpení se chýlí ke konci
 • Je snubní – Budete se vdávat/ženit z lásky
 • Je zásnubní – Nejste si jistí svými city
 • Je zlatý – Budete mít spoustu dětí
 • Je zlomený – S milovanou osobou se budete muset na dlouhou dobu rozloučit
 • Je železný – Máte obrovské starosti
 • Kupujete ho – Opět se zamilujete
 • Má v sobě drahý kámen – Je před vámi pěkná budoucnost
 • Nacházíte ho – Netušíte co budete dál dělat se svým životem
 • Obdivujete nějaký prsten – Už vás nebaví se neustále s někým dohadovat
 • Ztrácíte ho – Někdo vás hrozně urazí

Ptáci

 • Chytáte je – Přijdete si na slušné peníze
 • Jsou v kleci – Pomocí lsti dosáhnete svého
 • Krmíte je – Měli byste pozvat své přátele na návštěvu
 • Letí – Budete mít problémy
 • Mají pestrobarevné peří – Už se přestaňte neustále proti něčemu bouřit
 • Sedí na větvích – Budete muset učinit zásadní rozhodnutí
 • Stříháte jim křídla – Sami se připravíte o štěstí
 • Vidíte hejno ptáků různých druhů – Brzy začne válka
 • Vidíte hejno ptáků stejného druhu – Přijde vám dopis
 • Vidíte jednoho – Budete smutní a rozladění
 • Zabíjíte je – Přijdete o majetek

R

Slova snáře začínající na r

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA R PRO SNÁŘ

Rakev

 • Ležíte v ní – Váš dobrý obchod bude někým překažen
 • Vidíte ji otevřenou a s mrtvým člověkem uvnitř – K vašim sousedům se někdo vloupá a vy tomu nezabráníte
 • Vidíte ji zavřenou – Nic není nemožné

Rakovina

 • Dozvíte se, že ji někdo má – Váš vztah s milovanou osobou začne být nudný
 • Máte ji vy sami – S někým blízkým se pohádáte
 • Vyléčíte se z ní – Už nebudete žít v bídě, ale v bohatství

Rodiče

 • Jsou nemocní – Po dlouhou dobu budete mít problémy
 • Máte je nevlastní – Nejste upřímní, a to ani k sobě samým
 • Mluvíte s nimi – Měli byste se svěřit dobrému kamarádovi
 • Vidíte je mrtvé – Lidé vás budou mít v úctě
 • Vidíte je spolu – Někdo mocný nad vámi drží ochrannou ruku
 • Ztratíte je – Někdo neznámý vám pomůže

Rozvod

 • Plánujete ho – Přijdete o majetek
 • Rozvádíte se – Existuje riziko, že ve vašem okolí hrozí požár
 • Rušíte ho – Lásku byste mohli rozdávat
 • Slyšíte o něm – U sousedů štěstí nenaleznete

Rtěnka

 • Máte ji na rtech – Abyste dosáhli svých cílů, budete podvádět
 • Svými rty ji setřete líbáním ze rtů jiné osoby – Budete pokořeni
 • Vidíte ji na rtech někoho jiného – Někdo vás už delší dobu využívá a dobře to skrývá
 • Vybíráte ji v obchodě – Nemáte důvod se přetvařovat, tak s tím přestaňte

Ruka

 • Je čistá – Všichni vás mají rádi
 • Je dětská – V práci budete spokojeni
 • Je chlupatá – Nejste si jisti ve svých vztazích
 • Je levá – Čeká na vás zrada
 • Je malá – Lidé se vám nepodřizují, jen si to myslíte
 • Je oteklá – Nehádejte se, komplikujete si tím život
 • Je pravá – Věrných kamarádů byste si měli považovat
 • Je špinavá – Budete čelit pomluvám, nenechte se jimi rozhodit
 • Je velká – Hrubá síla je silný argument
 • Myjete si ji – V práci vás budou postupně neustále povyšovat
 • Někomu ji podáváte – Najdete si nové kamarády
 • Pálíte ji – Někdo je na vás velmi naštvaný
 • Přijdete o ni – Ať se děje, co se děje, zůstávejte v klidu
 • Vidíte ruku mrtvého člověka – Vaše problémy vás budou provázet i nadále
 • Zraníte si ji – Na ulici na vás číhá nebezpečí

Růže

 • Dáváte ji – Dejte na city, ne na rozum
 • Dostáváte ji – Budete věrně milování
 • Je bílá – Vašeho životního partnera si vyberete správně
 • Je červená – Vaše nadšení se lidem líbí
 • Je odkvetlá – Docházejí vám síly
 • Je v plném květu – Vaše štěstí je jen zdánlivé, nenechte se tím oklamat
 • Je žlutá – Tajně někoho milujete
 • Má trny – Vaše pochyby budou zmizí
 • Přivoníte si k ní – Promeškali jste vhodnou chvíli
 • Trháte ji – Vaše láska vám přináší mnoho problémů
 • Vážete z nich kytici – Očekávejte svatbu
 • Vidíte poupě růže – Budete mít štěstí
 • Vidíte rozárium – Vaše manželství bude spokojené

Ř

Slova snáře začínající na ř

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA Ř PRO SNÁŘ

Ředitel

 • Jste jím – Práce bude současně vaším koníčkem
 • Mluvíte s ním – Rodině věnujete příliš málo času
 • Vidíte ho – Očekáváte problémy a nemýlíte se

Řetěz

 • Je stříbrný – Skromnost by vám slušela
 • Je zlatý – Někdo z rodiny budeme mít svatbu
 • Je železný – Ve stáří zůstanete na všechno sami
 • Jste jím spoutáni – Pořád dokola budete muset brát na někoho ohledy
 • Máte ho na krku – Starosti vás budou stále provázet
 • Někoho do něj poutáte – Někdo vám brání ve štěstí
 • Rozbíjíte ho – Měli byste se naučit lépe pracovat se svou silou

Řezník

 • Jste jím – Chcete všechno řešit hned a narovinu
 • Má na sobě čistou zástěru – Vaše otevřenost je lidmi ceněna
 • Má na sobě zástěru špinavou od krve – Vaše naděje jsou zbytečné, přijde zklamání
 • Mluvíte s ním – Něco vás trápí a nemáte se komu svěřit

S

Slova snáře začínající na s

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA S PRO SNÁŘ

Sebevražda

 • Spácháte ji – Své neštěstí si zapříčiníte sami
 • Uvažujete o ní – Všechno se dá nakonec nějakým způsobem vyřešit
 • Zabráníte jí – Vždy dejte na svoje pocity

Sestra

 • Mluvíte s ní – Každá rada není dobře míněná a upřímná
 • Vidíte ji mrtvou – Chrání vás anděl strážný
 • Vidíte ji radostnou – Kamarád vás požádá o radu a bude se to týkat choulostivé věci

Schody

 • Jdete po nich dolů – Štěstí v životě se dočkáte, ale hned to nebude
 • Jdete po nich nahoru – Vaše pracovitost přinese své ovoce
 • Počítáte je – Na všem a všech vidíte hned něco špatného
 • Skáčete po nich – Jste veselý člověk a umíte se radovat i z maličkostí
 • Spadnete z nich – Zapomeňte na nepříjemnou minulost

Slunečnice

 • Vidíte je kvést na poli – Budete milováni
 • Vidíte je ve váze – Domov pro vás znamená vše
 • Vidíte je zvadlé – Vaše naděje na lásku jsou marné

Slunce

 • Je krvavé – Čeká vás odměna a bude větší, než čekáte
 • Je na obloze společně s Měsícem – Přijdou zbytečné hádky
 • Je schované za mraky – Vašemu podnikání se nebude dařit
 • Svítí jasně – Začněte podnikat, budete mít úspěch
 • Vychází – V práci zaujmete silnou a stabilní pozici
 • Zapadá – Staří si velmi užijete

Smrt

 • Vidíte smrt někoho jiného – Kamarádi na vás zanevřou
 • Vidíte svou smrt – Budete žít velmi dlouho

Strach

 • Máte ho – Budete mít opět další starosti
 • Potlačujete ho – Po dlouhou dobu na tom nebude finančně dobře
 • Vyvoláváte ho – Jste namyšlení a ještě k tomu nemáte naprosto žádný důvod

Strašidlo

 • Děláte ho – Fantazie je dobrá věc, ale nepřehánějte to
 • Odháníte ho – Vaše odvaha vám zachrání život
 • Vidíte ho – Neštěstí vás nemine

Strom

 • Hoří – Přijdete o kontakt s kamarádem
 • Je opadaný – Vaše naděje někdo zkazí
 • Je suchý – V úspěch doufáte zbytečně
 • Je zelený – Vyhrajete v loterii
 • Kácíte ho – Nestahujte kalhoty, když brod je ještě daleko
 • Kvete – Čekají vás poklidné dny
 • Lezete na něj – Netroufejte si tolik
 • Sázíte ho – Usilovně pracujte na své budoucnosti
 • Sedíte na něm – Moc, které se vám dostane, nesmíte zneužít
 • Sedíte pod ním – Budete požádáni o vyřízení důležitého vzkazu
 • Spadnete z něj – Výsměch jiných lidí vás nesmí vyprovokovat
 • Třesete jím – Váš úspěch je zaručen

Svatba

 • Jste na něčí svatbě – Jste-li svobodní, pak vás čeká sňatek, jste-li již ve svazku manželském, pak budete mít hodně dětí
 • Jste na vlastní svatbě – Vaše manželství bude šťastné
 • Tančíte na svatbě – Přijde na vás neštěstí a to vám způsobí osoba jiného pohlaví

Syn

 • Mluvíte s ním – Měli byste mít obavy
 • Objímáte ho – Váš syn potřebuje vaši pomoc
 • Vidíte ho – Vážně onemocníte

Š

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA Š PRO SNÁŘ

Šachy

 • Hrát je – Vaše plány se mohou uskutečnit
 • Jste šachovým rozhodčím – Nejste schopni a ochotni se podřídit
 • Účastníte se šachového turnaje – Nechte se vést svým srdcem
 • Učíte se je hrát – Zbytečně se snažíte

Šálek

 • Darujete ho – Všude jste vítáni
 • Dostáváte ho – Jste samotářský typ člověka
 • Je bílý – V jednoduchosti je krása
 • Je porcelánový – Vaši důvěru si lidé nezískávají snadno
 • Je skleněný – Něčím se proslavíte
 • Je zdobený – Necháte se oklamat pozlátkem
 • Kupujete ho – Pozvání byste odmítat neměli
 • Pijete z něj čaj – Jste stejně bystří jak ó všichni ostatní
 • Pijete z něj kávu – Příliš se držíte svých zvyků
 • Rozbijete ho – Budete žít osaměle

Šéf

 • Jednáte s ním – Změníte zaměstnání, a to nové bude lepší
 • Jste jím – Mocní si připadáte jen ve vašich snech
 • Napomene vás – Nikdo není nenahraditelný, ani vy
 • Vidíte ho – Věci se změní k lepšímu
 • Vyslechnete si jeho obavy – Nezklamte důvěru jiného člověka

Šeřík

 • Cítíte jeho vůni – Máte radost z falešných citů
 • Darujete ho – Chcete někoho dostat na vaši stranu
 • Dostanete ho – Jsou důvody k tomu vás obdivovat
 • Trháte ho – Měli byste se nad sebou znovu zamyslet
 • Vidíte ho čerstvý ve váze – Čeká vás skutečná láska se vším všudy
 • Vidíte ho zvadlý ve váze – Vaše vyznání lásky nebude opětováno

Škola

 • Jdete do ní – Štěstí vás bude provázet na každém kroku
 • Jste v ní rodičem žáka – Čeká vás nepěkný rozhovor
 • Jste v ní učitelem – Budete mít problémy
 • Jste v ní žákem – Něco jste zanedbali a moc dobře víte co to je
 • Vedete do ní dítě – Moc přemýšlíte nad problémy vašich kamarádů
 • Vidíte ji plnou dětí – Budou vás provázet starosti
 • Vidíte ji prázdnou – Konečně budete mít klid

T

Slova snáře začínající na t

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA T PRO SNÁŘ

Talisman

 • Darujete ho – Někdo na vás myslí a přeje vám štěstí
 • Dostáváte ho – Nedbejte na staré povídačky
 • Máte ho – Štěstí k vám přijde, když se o něj budete sami snažit
 • Ztratíte ho – Pro vás ve víně pravda není

Tanec

 • Během tančení ztratíte botu – S milovanou osobou budete mít rozepři
 • Spadnete při tanci – Máte o sobě příliš velké mínění
 • Tančíte sami – Umíte se radovat i z maličkostí
 • Tančíte s někým, kdo se vám líbí – Svou žárlivost se snažte udržet na uzdě
 • Učíte se tančit – Pochvala vás nemine
 • Vidíte tančit jiné lidi – Moc jste pracovali a potřebujete odpočinek

Těhotenství

 • Je nechtěné – V životě nedostanete nic zadarmo
 • Je plánované – Přírůstek do rodiny nepřijde
 • Vidíte těhotnou ženu – Budete slavní za to, co jste dokázali
 • Zjistíte, že jste těhotná – Kamarád vás zradí a vy mu nedokážete odpustit

Toaleta

 • Jste na ní – Život není peříčko
 • Vidíte ji – Vaše kamarády byste si měli vybírat důkladněji

Truhla

 • Je malovaná – V podnikání se vám bude dařit
 • Je plná – Najdete si novou zálibu
 • Je prázdná – Dávejte si pozor na jedovaté rostliny a houby
 • Je zamčená – Umíte udržet tajemství

Tygr

 • Jste jím napadeni – Každý je ve vašich očích nepřítel
 • Lovíte ho – Měli byste se šetřit
 • Vidíte ho volného v přírodě – Toužíte po svobodě a volnosti
 • Vidíte ho zavřeného v kleci – V životě jste omezováni
 • Zabíjíte ho – Dokážete i zdánlivě nemožné věci

U

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA U PRO SNÁŘ

Učitel

 • Jste jím – Rádi poroučíte
 • Mluvíte s ním – Budete muset hodně a tvrdě pracovat, abyste mohli žít důstojně
 • Vidíte ho – Vše je pro vás vtip a nic neberete vážně

Umírat

 • Vidíte umírat někoho jiného – Kamarád vám sdělí dobrou zprávu
 • Vidíte umírat sebe – Jste zdraví jako řípa

Uniforma

 • Máte ji na sobě – Nejste rádi předmětem pozornosti
 • Vidíte ji na někom – Volnost a svobodu vyměníte za štěstí

Upadnout

 • Upadnete na ledě – Lidé nad vámi zlomí hůl
 • Upadnete na nos – Přestaňte předstírat a přetvařovat se
 • Upadnete na rovině – Přepadne vás neskutečná závist
 • Upadnete na schodech – Vůbec nikdo vám nebude věřit
 • Upadnete na záda – Cítíte se na dně

Upír

 • Ohrožuje vás – Máte v oblibě tajemství a záhady
 • Vidíte ho – Každý věří něčemu jinému, vy si jděte svou cestou

Utopit

 • Utopíte se – V manželství budete nešťastní
 • Vidíte někoho se utopit – Je velmi obtížné domluvit se s lakomcem

Uzel

 • Rozvazujete ho – Pevná vůle vám pomůže překonat cokoliv
 • Vážete ho – Předmět vašich pochybností se brzy vyjasní

V

Slova snáře začínající na v

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA V PRO SNÁŘ

Vánoce

 • Chystáte se na ně – Radujete se předčasně
 • Jsou, ale vy je neslavíte – Urazíte se kvůli každé maličkosti
 • Slavíte je – Čeká vás příjemný večer s příjemnými lidmi

Vánoční přání

 • Dostanete ho – Zažijete lásku na první pohled

Inspirace: Na této stránce najdete stovky nejrůznějších krásných přání k Vánocům.

Víno

 • Je bílé – Nakonec budete v životě spokojení
 • Je červené – Dobrou náladu vám jen těžko něco zkazí
 • Je jablečné – K radosti vám stačí opravdu málo
 • Je rybízové – Nemáte žádný důvod být podráždění
 • Pijete ho – Života si umíte užívat
 • Rozlijete ho – Štěstí od sebe odeženete sami svým chováním a jednáním

Vlk

 • Jste jím honěni – Vašeho soka čestně přemůžete
 • Slyšíte ho výt – Každý po vás pořád něco chce a vy nemáte klid
 • Vidíte ho a on na vás cení své zuby – Někdo vás bude bezmezně nenávidět
 • Vidíte vlčí smečku – Na ochranu, která vám byla přislíbena, nelze spoléhat
 • Zabíjíte ho – Někdo vás nemá rád a přeje si vaši smrt

Vnoučata

 • Hledáte je – Lásku oplácejte láskou
 • Mluvíte s nimi – Jste zpupní a vždy se budete ohrazovat proti nařízením a příkazům
 • Vidíte je – Po vysilující práci nakonec dosáhnete svého štěstí

Výkřik

 • Je plný radosti – Potkáte hodného a příjemného člověka
 • Je plný strachu – Něco, nebo někdo vás nepříjemně zaskočí
 • Slyšíte něčí výkřik – O všem co se děje v rodině, musíte vědět
 • Slyšíte svůj výkřik – Něčeho se podvědomě bojíte

Výtah

 • Jedete jím dolů – Vaše časy štěstí a veselí jsou u konce
 • Jedete jím nahoru – Někdo jiný vás v životě postrčí k úspěchu
 • Jste v něm uvězněni – Musíte udělat zásadní změnu, ale nemáte na to dost odvahy

X

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA X PRO SNÁŘ

X (Jako písmeno)

 • Máte nohy do X – Pokud nebudete věřit na náhody, pak svůj majetek ochráníte
 • Nohy do X má někdo jiný – Milujete a vyhledáváte nebezpečí
 • Píšete ho – Nenecháte si říct ani přes všechna varování a doporučení
 • Vidíte ho napsané – Přijde veliké zklamání od někoho blízkého

Xantipa

 • Jste jí – Pravidla, které byla dohodnuta, nejste ochotni dodržovat
 • Vidíte ji – Vaše povaha je velmi mírná a smířlivá

Xylofon

 • Hrajete na něj – Čeká vás hezký den
 • Posloucháte ho – Nejste romantický typ člověka

Z

Slova snáře začínající na z

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA Z PRO SNÁŘ

Záchod

 • Je dokonale uklizený – Závist jiných lidí vás bude neustále provázet
 • Je neumytý – Přijde obrovské štěstí
 • Je obsazený – Vaše důvěřivost bude zneužita
 • Jste přinuceni ho umýt – Váš nadřízený v zaměstnání na vás bude tvrdý
 • Spadnete do něj – Štěstí vás bude provázet po celý život

Zeď

 • Boříte ji – Svého cíle dosáhnete
 • Je vysoká až do nebe – Po celý váš život se budete učit
 • Lezete na ni – Někdo vás obdivuje a vy o tom netušíte
 • Padá – Vaše láska se s postupem času promění v intimní přátelství
 • Přelézáte ji – Konečně se usadíte
 • Spadnete z ní – Někdo vás stále dokola vodí za nos
 • Stavíte ji – Naprosto s nikým se nedělte o vaše soukromí
 • Stojíte na ni – Vytrvalost vám pomůže dosáhnout vašeho cíle

Zlato

 • Darujete ho – Pozvání na svatbu, které přijde, přijměte
 • Dostáváte ho – Tím, že se stydíte, svou bídu v bohatství neproměníte
 • Hledáte ho – Hledáte štěstí tam, kde není
 • Kradete ho – Přijde zlá zpráva
 • Máte něco z něj na sobě – Buďte na sebe opatrní
 • Najdete ho – Získáte solidní dědictví a užijete si ho
 • Vybíráte šperk ze zlata – Vaše sebevědomí je na vzestupu
 • Ztratíte ho – Odbýváte svoje povinnosti

Zmije

 • Uštkne vás – Nemáte v lásce se někomu podřizovat
 • Vidíte ji – Nepřátele nepřekonáte

Zubař

 • Jste jím – Nejste schopni se s kýmkoliv rozumně domluvit, a to ani s nejbližšími
 • Vidíte ho pracovat – Jste velmi prchliví

Zuby

 • Máte je bílé – Starejte se více o své zdraví
 • Máte je falešné – Řešení vašeho problému existuje, poslechněte své svědomí
 • Máte je zkažené – Nemocem se vyhnete důkladnou prevencí
 • Máte je zlaté – Přestaňte stále dokola mluvit o svých úspěších
 • Máte na nich plomby – Vaše tělo k vám promlouvá a varuje vás
 • Nasazujete si falešné zuby – Konečně se pro vás všechno vyjasní
 • Necháváte si je spravit – Vše dáte do pořádku zavčas
 • Necháváte si je trhat – Konečně ukončíte vztah s otravným člověkem
 • Vidíte je vypadávat – Někdo v rodině zemře

Zvěrokruh

 • Vidět ho – Zvěrokruh ve snu reprezentuje vaše duchovní propojení s vesmírem a vaše místo v něm. V některých případech může odrážet plynutí času, v němž jednotlivá znamení zastupují budoucí události připadající na jednotlivá období těchto znamení. V negativním pojetí pak může zvěrokruh ve snu představovat vnější síly, které vás tlačí do myšlení a konání, které vám není vlastní a je vám nepříjemné.

Inspirace: Další informace týkající se tohoto tématu naleznete na stránkách Znamení zvěrokruhu

Ž

Slova snáře začínající na ž

SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA Ž PRO SNÁŘ

Žárlivost

 • Někdo žárlí na vás – Nelžete
 • Vy na někoho žárlíte – Vaše posedlost už překračuje všechny meze

Žebřík

 • Nesete ho – Stále ještě existuje naděje
 • Opíráte ho o zeď – Někdo vás šidí, nenechte si to líbit
 • Spadnete z něj – Buďte ostražití a jednejte s klidnou hlavou
 • Stoupáte po něm vzhůru – Zvítězíte a budete z toho mít velkou radost

Žena

 • Bijete ji – Právem budete trpět
 • Je mladá – Buďte sami sebou
 • Je nahá – Smýšlíte hříšně
 • Je stará – Měli byste být pokornější
 • Je těhotná – Něco zlého se stane
 • Je zahalená – Způsobíte svojí rodině hanbu
 • Líbáte ji – V podnikání jste nepřekonatelní
 • Má blonďaté vlasy – Uslyšíte velmi prapodivné pomluvy
 • Má černé vlasy – Na názory okolí se neohlížíte
 • Má vousy – Přináší radost (ženě) a smrt (muži)
 • Nadáváte ji – Ztratili jste v sobě cit lásky
 • Objímáte ji – Čeká vás hezké období života
 • Pláče – Váš kamarád směřuje ke dnu a nikdo už mu nepomůže
 • Směje se – Šetřete a nemrhejte penězi za zbytečné věci
 • Vidíte ji s dítětem v náručí – Štěstí hledejte ve svojí rodině
 • Vyrušíte ji z modlitby – Končí vám dobré časy a začínají ty zlé
 • Zlobí se – Váš špatný čin by mohl být odhalen a vy se toho bojíte

Ženich

 • Jste jím – Dlouho budete svobodní
 • Vidíte ho – Někdo vám blízký zemře a srazí vás to na kolena

Žralok

 • Jste jím napadeni – Váš nejlepší přítel vás přivede do nebezpečí
 • Lovíte ho – S každým chcete jít do fyzického konfliktu
 • Vidíte ho – Jste v nebezpečí
 • Zabíjíte ho – Vaše úmysly jsou hodně špatné

CO JE TO SNÁŘ?

Snář je druh slovníku, jehož účelem je výklad snů. Obsahuje nejrůznější slova s přiřazeným obsahem nebo dějem, kterým následně připisuje význam v reálném životě daného člověka. S jeho pomocí lze vykládat jak „běžnésny, tak noční můry. Podle toho pak danou činnost nazýváme interpretace snů, respektive interpretace nočních můr.

Co sny znamenají, zajímá lidstvo prokazatelně již po tisíce let a fakticky tak byl první snář, respektive výklad snů v různých kulturách předáván ústně. Teprve až později začalo docházet k zápisu do knižní podoby. Nejznámější snář, který je také základem všech později sepsaných snářů (včetně těch dnešních), je kniha Výklad snů od řeckého antického spisovatele Artemidóra z Efesu, který žil ve druhém století našeho letopočtu. Jeho kniha Výklad snů je jedním z nejstarších známých snářů vůbec a v průběhu staletí byla postupně překládána do mnoha jazyků napříč kulturami a náboženstvími. Má celkem pět svazků a fakticky se jedná o soubor jim sesbíraných interpretací snů z mnoha zdrojů.

Snář

Snář se stal postupem času populární knihou i v českých zemích, přičemž nejstarší české snáře pocházejí ze čtrnáctého století. Tím asi vůbec nejstarším jsou Kniehy snového vykládanie od Vavřince z Březové, který je dle dochovaných zdrojů sepsal na žádost českého krále Václava IV. Snáře byly postupem času nejrůznějšími způsoby rozšiřovány o více, či méně související obsah zahrnující ilustrace, kalendáře a obsah týkající se planet, bylin a hazardu. Asi nejznámějším českým snářem tohoto typu je Storchův snář (celý název zní: Storchův největší obrázkový egyptsko-perský a chaldejský Snář, planetář, bylinář a 1000letý kalendář) pocházející z konce devatenáctého století.

NĚKTERÉ U NÁS VYDANÉ SNÁŘE

U nás vydaných snářů bychom napočítali stovky, a to jak od českých, tak od zahraničních autorů. Asi není dost dobře možné a svým způsobem ani nutné uvádět všechny z nich, nicméně alespoň částečný přehled jsme pro vás sepsali. U každého titulu je uveden autor (autoři) a základní informace. Novější snáře jsou většinou běžně k dostání v klasických knihkupectvích, ty starší pak musíte hledat v antikvariátech a bazarech.

PŘEHLED

 • Velký snář – Dagmar Kludská, 2020, Pragma, ISBN13-9788024264257
 • Connie Cockrell Kaplan – Snář pro ženy, 2018, Dobrovský, ISBN10-8073907186, ISBN13-9788073907181
 • Storchův největší obrázkový egyptsko-perský a chaldejský snář, planetář, bylinář a 100letý kalendář, 2017, Fortuna Libri, ISBN10-8075461355, ISBN13-9788075461353
 • Klára Trnková – Babiččin snář, 2016, Studio trnka, ISBN10-8087678443, ISBN13-9788087678442
 • Renato Magát, Martina Schneibergová – Velký babiččin snář, 2016, Príroda, ISBN10-8055151415, ISBN13-9788055151410
 • Emanuel Swedenborg – Snář, 2014, Dybbuk, ISBN10-8074381129, ISBN13-9788074381126
 • Ela Brentová a Alan Lesyk – Domácí snář, Sny a jejich výklad, 2010, Knižní klub, ISBN10-8024224372, ISBN13-9788024224374
 • Jitka Živsová – Výkladový snář, 2010, František Beníšek, ISBN10-8087089243, ISBN13-9788087089248
 • Kateřina Petrošová – Velký snář, 2010, Sun, ISBN10-8073711052, ISBN13-9788073711054
 • Ladislav Szalai – Velký snář, 2009, Levné knihy, ISBN10-8073097710, ISBN13-9788073097714
 • Velký snář (Kolektiv), 2009, Československý spisovatel, ISBN10-8087391004, ISBN13-9788087391006
 • Snář (Kolektiv), 2008, XYZ, ISBN10-8073880512, ISBN13-9788073880514
 • Eili Goldberg – Velký snář, 2006, Alpress, ISBN10-8073620332, ISBN13-9788073620332
 • Anna Maria Krauze – Snář pro ženy, 2005, Alpress, ISBN10-8073620650, ISBN13-9788073620653
 • Marek Skierkowski – Velký snář, 2005, Agave, ISBN10-8086160327, ISBN13-9788086160320
 • Ilustrovaný snář, 2005, Levné knihy, ISBN10-8073091739, ISBN13-9788073091736
 • Hanns Kurth – Snář, Lexikon snových symbolů, 2004, Ikar, ISBN10-802490361X, ISBN13-9788024903613
 • Felix Londor – Snář, 2004, Jan Vašut, ISBN10-8072361562, ISBN13-9788072361564
 • Věra Kubištová-Škochová – Velkoobsažný snář, 2004, Centa, ISBN10-8086785025, ISBN13-9788086785028
 • Jitka Höflerová a Karel Höfler – Velký erotický snář pro ženy a muže, 2004, GEN, ISBN10-8086681475, ISBN13-9788086681474
 • Jana Duží – Snář od A do Ž, 2003, Knižní expres, ISBN10-8086132943, ISBN13-9788086132945
 • Anna Nováková ze Lhoty – Český snář, 2003, Vladimír Kořínek, ISBN10-809031841x, ISBN13-9788090318410
 • Jitka Höflerová a Karel Höfler – Velký snář, 2003, GEN, ISBN10-8086681254, ISBN13-9788086681252
 • Ladislav Szalai – Velký moderní snář, 2003, ISBN10-8072145835, ISBN13-9788072145836
 • Snář našich babiček, Vykládání snů, Druhy snů (Kolektiv), 2002, Jan Tatarka, ISBN10-8086635007, ISBN13-9788086635002
 • Kateřina Koutníková – Snář, 2001, Sojka, ISBN10-8090287921, ISBN13-9788090287921
 • Dagmar Kludská – Velký snář, 2001, Brána:Knižní klub, ISBN10-8072431323, ISBN13-9788072431328
 • Egyptsko-perský a chaldejský snář, planetář, bylinář a 1000letý kalendář (Kolektiv), 2001, Akcent, ISBN10-8072681672, ISBN13-9788072681679
 • Marie Laurinová – Stoletý snář s čísly, 2000, Víkend, ISBN10-8072221396, ISBN13-9788072221394
 • Raymond Buckland, Eva Perglerová – Cikánský snář, 2000, Ivo Železný, ISBN10-8023736469, ISBN13-9788023736465
 • Anna Nováková ze Lhoty – Snář, 1999, Lukasík, ISBN10-8090030300, ISBN13-9788090030305
 • František Zillich – Světový snář a věštecké umění, 1999, Schneider, ISBN10-8085796732, ISBN13-9788085796735
 • Gerald Drews – Snář aneb Ve spánku nahlížíte do budoucnosti i minulosti, 1997, Littera Bohemica, ISBN10-8085916150, ISBN13-9788085916157
 • František Zillich – Zillichův světový snář, 1997, ISBN10-8085796309, ISBN13-9788085796308
 • Mikoláš Aleš, Jaroslav Vojna – Nově přepracovaný obrázkový egyptsko-persko-chaldejský snář, 1997, Hanácké nakladatelství Vyškov
 • Anna Nováková ze Lhoty – Nový snář Anny Novákové ze Lhoty, 1997, Dialog, ISBN10-802380409x, ISBN13-9788023804096
 • Julia Parkerová a Derek Parker – Velký obrazový snář, 1996, Cesty, ISBN10-8071810851, ISBN13-9788071810858
 • Obrázkový egyptsko-persko-chaldejský snář, 1994, Mikula, ISBN10-8090171303, ISBN13-9788090171305
 • Věra Bomberovičová a Petr Cpin – Snář,1991, Ikar a Iris, ISBN10-8071180114, ISBN13-9788071180111
 • Miroslav Raška, Jaroslav Vojna, Mikoláš Aleš – Nově přepracovaný obrázkový egyptsko-persko-chaldejský snář, 1991, Hanácké nakladatelství, ISBN10-8090059171, ISBN13-9788090059177
 • Kateřina Pospíšilová – Velký český planetář a snář, 1991, Akademie Jana Amose Komenského, ISBN10-8070480106, ISBN13-9788070480106
 • Anna Nováková ze Lhoty – Snář obsahující výklad všech snů, 1990, Lidové nakladatelství, ISBN10-8070220937, ISBN13-9788070220931
 • Thalés, Anaximandros z Milétu a Hérakleitos z Efesu – Snář, 1990, S&M, ISBN10-8090009603, ISBN13-9788090009608
 • Radislav Hošek, Petr Horák a Artemidóros – Snář, 1974, Svoboda
 • Radovan Krátký a Zdenek Seydl – Snář, 1968, Československý spisovatel
 • Josef Václav Chvalčický – Snář aneb chcete-li výklad snů
 • Helena Lesňáková – Snář, Knižní expres, ISBN10-808613220x, ISBN13-9788086132204
 • Karel Blaschke, Jana Duží – Horoskopy a snář z dob našich babiček, Knižní expres, ISBN10-8073470438, ISBN13-9788073470432
 • Iva Karasová Třísková – Velký babiččin snář, Knižní expres, ISBN10-8086132692, ISBN13-9788086132693

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.