Spánek je pro člověka stejně důležitý jako vzduch, voda a jídlo

Spánek je pro každého z nás zcela bez nadsázky životně důležitý, a to stejně jako vzduch, voda a jídlo. Hraje zcela zásadní roli v mnoha fyziologických procesech v našem těle a jeho nedostatek a nízká kvalita mají zásadní negativní vliv na naše zdraví, a to jak to fyzické, tak to mentální. Jeho dlouhodobá absence pak může způsobit nevratné poškození zdraví a dokonce i smrt. V tomto ohledu je spánek pro člověka skutečně životně důležitý.

Samotný spánek je ovlivňován mnoha vnějšími i vnitřními faktory. Zmínit můžeme například světlo a tmu nebo hormonální změny probíhající v našem těle v průběhu dne. Všechny tyto faktory a lidský cyklus spánku a bdění zastřešuje takzvaný cirkadiánní rytmus, což je něco jako naše vnitřní biologické hodiny.

Když mluvíme o spánku, pak je nutné zmínit, že se nejedná o jednotně probíhající proces, který má stejné parametry od usnutí do probuzení. Je to přesně naopak. Spánek má celkem čtyři fáze, které se v průběhu spaní několikrát za sebou opakují v pravidelných cyklech. Nejznámější z těchto fází je takzvaný REM spánek. Další tři fáze se souhrnně označují jako NREM spánek a jednotlivě se označují jako fáze N1, N2 a N3. Každá z těchto fází má jiný průběh, délku a účel, ale všechny jsou naprosto zásadní pro správně proběhlý spánek.

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

Článek melatonin

HORMON

MELATONIN

Článek spánková paralýza

SPÁNKOVÁ

PARALÝZA

Článek spánková apnoe

SPÁNKOVÁ

APNOE

Článek jet lag pásmová nemoc

JET

LAG

Článek nespavost insomnie

NESPAVOST

INSOMNIE

Matrace je základem zdravého spánku a života

V posteli a tedy i na matraci strávíme spánkem, odpočinkem a partnerskými aktivitami velmi podstatnou část našeho života. Samotný spánek je přitom pochopitelně nejdůležitější ze všech těchto činností. Zajišťuje, že jsme v dobré fyzické i psychické kondici. Jeho špatný průběh nebo nedostatečná délka způsobují v dlouhodobém horizontu velmi závažné zdravotní problémy nejrůznějšího charakteru. Vliv na něj má mnoho faktorů a mezi těmi hmatatelnými je naprosto nejpodstatnější právě matrace.

Řada lidí je schopna strávit až neskutečné množství času výběrem nového oblečení, telefonu nebo dekorací do domácnosti, ale výběr nové matrace zcela odbydou. To samé v bledě modrém pak platí i pro finanční stránku věci. Někomu na jednu stranu připadne zcela v pořádku utratit klidně i padesát tisíc korun za nový mobilní telefon, který je do určité míry poměrně zbytným předmětem s krátkou životností a na druhou stranu se ostýchá utratit třeba jen třetinovou částku za matraci, která má zcela zásadní vliv na jeho zdraví a jejíž životnost je v průměru deset let. Takovýto přístup zcela postrádá logiku.

Výběr by proto měl být pečlivý a uvážený a neměl by být negativně ovlivňován snahou ušetřit peníze za každou cenu. Je zcela pochopitelné, že zdaleka ne každý si může dovolit pořídit si matraci za desítky tisíc korun, ale na druhou stranu by měl mít každý na paměti, že pokud má na nákupech čehokoliv šetřit, měla by matrace patřit mezi ty poslední položky na seznamu.

Na těchto webových stránkách vám s výběrem velmi rádi poradíme. Naprostým základem v tomto ohledu je článek Jak vybrat matraci, který se komplexně zabývá všemi důležitými aspekty výběru matrace. Několik samostatných článku se pak zevrubně zabývá jednotlivými tématy s výběrem souvisejícími. Konkrétně se jedná o články Druhy a typy matrací, Tvrdost matrace a Rozměry matrací.

Recenze, přehledy a tipy na konkrétní matrace

Recenze, přehledy a tipy na konkrétní matrace

Na našem webu KrásnéSny.cz se nevěnujeme pouze matracím obecně, ale zabýváme se i konkrétními typy, druhy a značkami. Všeobjímajícím přehledem v tomto ohledu je článek Nejlepší matrace, který představuje desítku aktuálně nejlepších výrobků dostupných na českém trhu včetně konkrétních tipů pro výběr té jedné konkrétní nejlepší pro daného člověka.

Tím to ale zdaleka nekončí. Věnujeme se i konkrétním rozměrům a specifickým typům. Zmiňme proto například články věnující se matracím o nejčastěji poptávaných rozměrech 90×200, 120×200, 140×200, 160×200 a 180×200. V nich naleznete vždy aktuální přehled desítky nejlepších produktů na trhu v daném rozměru společně s informacemi, které se věnují tomu, co je třeba před nákupem daného rozměru zvážit.

Na webu KrásnéSny.cz dále naleznete také několik velmi specifických článků s přehledy nejlepších matrací v daném segmentu. Konkrétně se jedná o články Nafukovací matrace, Skládací matrace, Dormeo matrace a Dormeo přistýlka. Každý výběr v daném segmentu je pak doplněn četnými informacemi, které se týkají specifikace, výhod, nevýhod, rad a tipů.

O matraci je nutné se starat

Výběrem a koupí matrace to začíná, ale nekončí. Pakliže si pořídíte novou matraci, je nanejvýš vhodné snažit se ji preventivně ochránit před znečištěním a poškozením. Prakticky jediným rozumným řešením v tomto ohledu je pořízení chrániče matrace a správné užívání. Chráničů existuje velké množství typů v závislosti na použitých materiálech a stupních ochrany. Vše o nich, výběr těch nejlepších na trhu a tipy jak se o ni matraci starat a užívat ji, najdete v článku Chránič matrace.

Přes všechny možné snahy může pochopitelně dojít k nějaké formě znečištění a rozhodně to není nic neobvyklého. Může se jednat o nějaké pití, jídlo, špínu nebo třeba moč. Nejdůležitější v tomto ohledu je přistoupit k čištění pokud možno okamžitě, aby se znečištění do matrace takzvaně „nezažralo“. Kompletního průvodce čištěním naleznete v článku Jak vyčistit matraci.

O matraci je nutné se starat

Sny jsou stále tak trochu záhadou

Lidstvo se snaží pochopit účel snů a jejich význam už po tisíce let, ale pravdou je, že dodnes není známo a vědecky prokázáno k čemu člověku skutečně slouží. Nejrůznějším způsobem na ně nahlíželi prakticky všechny civilizace a kultury od starověkých Egypťanů a Řeků přes Sigmunda Freuda až po současnost. Dnes existuje hned několik vědeckých teorií, které se snaží objasnit proč sníme, nicméně ani jedna nebyla potvrzena, či vyvrácena.

Samostatnou kategorii v tomto ohledu představuje interpretace snů. Jedná se nevědeckou disciplínu, která se snaží obsahu snů přiřadit nějaký význam ve spojení se skutečným životem, k čemuž slouží takzvaný snář. Například hádka ve snu je interpretována jako snaha o vyřešení existujícího problému. Takto jsou stovkám různých obsahů snů připisovány nejrůznější významy ze skutečného života. Nelze zcela vyloučit, že je taková interpretace zcela „mimo mísu„, ale na druhou stranu nelze tvrdit, že je správná.

Sny mají někdy velmi nepříjemnou povahu. Konkrétně máme na mysli noční můry, noční děsy a zlé sny. Mnoho lidí se domnívá, že jsou tyto tři typy snů to samé, ale není tomu tak. Detailní informace o nich se dočtete v článcích Noční děsy (Pavor nocturnus) a Noční můry – Příznaky, příčiny a léčba. Negativní obsah takových snů může být často velmi stresující a například noční můry mohou vést i ke vzniku poruchy spánku zvané úzkostná porucha snění.

Všichni víme, že sny za normálních okolností nejsou zpravidla naplněny čímkoliv negativním. Proti nočním můrám a podobně ale stojí tak trochu jiný druh snění. Nazývá se lucidní snění a jeho klíčovým aspektem je fakt, že si snící osoba uvědomuje, že je ve snu. Někdo má lucidní sny sám od sebe, někdo to musí natrénovat. Při dostatečném tréninku je pak dokonce možné sny plnohodnotně ovládat. Ve svém snu tak ze sebe můžete klidně udělat krále planety Země, který má za mazlíčka draka. Možná to zní trochu šíleně, ale je to skutečné. Lucidní snění ovšem není jen o zábavě. Velmi účinně může sloužit jako forma terapie, a to kupříkladu při řešení životních problému, vyrovnávání se s odchodem blízké osoby nebo zbavování se fobií.

Mohlo by se zdát, že o snech vlastně nevíme s určitostí nic, co by bylo vědecky podloženo. Není tomu úplně tak. Existuje totiž plnohodnotně vědecká disciplína, která se sny zabývá a jmenuje se oneirologie. Jejím cílem ovšem není interpretování snů, ale zkoumáním toho, co se s člověkem s fyziologického hlediska děje, když sní.

Poruchy spánku není radno podceňovat

Poruch spánku existuje mnoho desítek a v současnosti jsou rozděleny a definovány pomocí klasifikace zvané zkráceně ICDS-3. Jejich kompletní přehled a členění naleznete v článku Poruchy spánku. Některé jsou poměrně nevinné a nanejvýš jsou pro člověka nepříjemné. Jiné jsou naopak velmi závažné, nebezpečné pro postiženou osobu i její okolí a potenciálně i smrtelné. I z tohoto důvodu je není dobré podceňovat a je nanejvýš vhodné se jim věnovat a snažit se o léčbu.

Nejčastěji se objevujícím poruchám spánku se věnujeme jednotlivě a detailně v příslušných článcích. Dozvíte se tak naprosto vše o takových poruchách jako je například Bruxismus – Skřípání zubů, Hypersomnie – Nadměrná spavost, Insomnie – Nespavost, Somnambulismus – Náměsíčnost, Narkolepsie, Spánková apnoe, Syndrom neklidných nohou nebo Ronchopatie – Chrápání.

Řada poruch spánku a problémů se spánkem potřebuje profesionální lékařskou diagnózu. Tu vám poskytne takzvaná spánková laboratoř, což je specializované lékařské zařízení. V České republice jich funguje mnoho desítek a jejich kompletní přehledný seznam řazený podle krajů včetně kontaktů naleznete v článku Spánková laboratoř – Seznam zařízení v ČR.

Poruchy spánku není radno podceňovat

Vše co potřebujete vědět o zdravém spánku na jednom místě

Vše co potřebujete vědět o zdravém spánku na jednom místě

Na webu KrásnéSny.cz se věnujeme naprosto všemu co se týká zdravého spánku a jen stěží zde budete hledat téma, kterému se nevěnujeme. Zajímá vás například jaká pozitiva a negativa přináší zdřímnutí a jak ho správně provozovat? A co jet lag, neboli česky pásmová nemoc? Víte co ho způsobuje a jak se s ním poprat? Víte jaká rizika přináší mikrospánek a jak mu předcházet? Už jste někdy slyšeli o hormonu zvaném melatonin, kterému se také někdy přezdívá hormon spánku a tmy? A tušili jste, že na vaši tendenci být vzhůru nebo spát má vliv genetická predispozice nazvaná chronotyp? Odpovědi na všechny tyto otázky a mnohem více naleznete na těchto webových stránkách.