Porucha chování v REM spánku

Porucha chování v REM spánku patří mezi poruchy spánku a projevuje se nevědomým fyzickým předváděním prožívaného snu. Objevuje se často u nepříjemných snů a tudíž je doprovázena hlasitými zvuky a výkřiky a náhlými prudkými pohyby horních i dolních končetin. REM spánek je běžnou součástí spánku a během noci ho zažíváme mnohokrát, přičemž celkově zabírá přibližně jednu pětinu celkové délky spánku. Nástup poruchy chování v REM spánku je často pozvolný a má tendenci se časem zhoršovat. Porucha chování v REM spánku může být spojena s některými neurologickými onemocněními, jako je demence s Lewyho tělísky, Parkinsonova choroba nebo mnohočetná systémová atrofie.

Porucha chování v REM spánku

Příznaky

Během REM spánku normálně dochází ke svalové paralýze, které se říká také REM-atonie. Jejím účelem je to, aby nedocházelo k fyzickému předvádění probíhající snu, protože to může být potenciálně velmi nebezpečné jak pro spící osobu, tak pro její okolí. Porucha chování v REM spánku je typická právě absencí této svalové paralýzy. Nástup poruchy bývá zpravidla postupný, ale může být i náhlý. Jednotlivé epizody se mohou objevovat sporadicky, ale také velmi často, a to klidně i několikrát za noc. Porucha má současně tendenci zhoršovat se v čase.

Příznaky poruchy zahrnují:

 • Pohyb: Kopání, údery pěstí, mávání pažemi nebo skákání z postele. To vše v reakci na akční nebo násilné sny, jako je pronásledování nebo obrana před útokem.
 • Zvuky: Mluvení, smích, křik, emocionální výkřiky nebo dokonce nadávky.
 • Vzpomínky: Schopnost vybavit si sen, pokud se člověk během epizody probudí.

Příčiny

Normálně dochází v mozku během snění k aktivaci nervových drah, které brání svalům v pohybu, což vede k dočasné svalové paralýze celého těla. Při poruše chování v REM spánku tyto nervové dráhy nefungují a člověk tak může reálně vykonávat pohyby, o kterých se mu zdá.

Rizikové faktory

Mezi rizikové faktory spojené s rozvojem poruchy patří:

 • Být mužem nad 50 let: Nejčastěji jsou touto poruchou postiženi muži starší 50ti let. Stále častěji je ale diagnostikována také u žen, a to naopak mladších 50ti let. Rozvinout se může nicméně i u dětí, mladistvých a mladých dospělých, přičemž v těchto případech je to zpravidla spojeno s narkolepsií, užíváním antidepresiv nebo mozkovým nádorem.
 • Neurodegenerativní poruchy: Parkinsonova choroba, mnohočetná systémová atrofie, demence s Lewyho tělísky nebo mrtvice.
 • Narkolepsie: Jedná se o chronickou poruchu spánku, kterou doprovází extrémní denní ospalost.
 • Užívání některých léků: To se týká zejména novějších typů antidepresiv.
 • Užívání drog a nadměrná konzumace alkoholu (nebo naopak jejich vysazení)

Nejnovější výzkumy potom naznačují, že existuje také několik specifických environmentálních a osobních rizikových faktorů pro rozvoj poruchy. Jsou to například pracovní expozice pesticidům, kouření nebo předchozí poranění hlavy.

Rizikové faktory poruchy chování v REM spánku

Rizika a komplikace

Rizika a komplikace, které porucha chování v REM spánku přináší, jsou:

 • Zranění sebe sama nebo partnera
 • Obavy partnera a jiných lidí v domácnosti o své bezpečí a bezpečí postižené osoby
 • Sociální izolace ze strachu o bezpečí partnera nebo jiných lidí v domácnosti

Diagnóza

Porucha chování v REM spánku je diagnostikována lékařem, který zpravidla provede následující úkony:

 • Fyzické a neurologické vyšetření: Lékař provede fyzické a neurologické vyšetření vyhodnocující váš stav ve vztahu k poruše chování v REM spánku a ostatním poruchám spánku. Porucha chování v REM spánku může mít příznaky podobné jiným poruchám nebo s nimi může koexistovat, což se týká například obstrukční spánkové apnoe nebo narkolepsie.
 • Rozhovor s partnerem: Lékař se může zeptat vašeho partnera, zda vás někdy a případně za jakých okolností viděl pohybovat se a vydávat zvuky během spánku. Může také požádat vašeho partnera, aby vyplnil speciální dotazník týkající se vašeho chování ve spánku.
 • Polysomnografie: Lékař může doporučit provedení polysomnografie, což je spánková studie prováděná ve specializované spánkové laboratoři. Během ní senzory monitorují vaši srdeční, plicní a mozkovou aktivitu, dechové vzorce, pohyby končetin, hlasové projevy a hladinu kyslíku v krvi. Obvykle je vše také natáčeno na video.

Ochrana a léčba

Ochrana zahrnuje úpravu ložnice tak, aby byla pro postiženou osobu a jejího partnera co možná nejbezpečnější. Léčba pak zahrnuje podávání medikamentů.

Ochrana

 • Polstrování podlahy a stěn v blízkosti postele
 • Odstranění nebezpečných předmětů (ostré, špičaté a lehce rozbitné předměty, zbraně)
 • Umístění zábran okolo postele
 • Přemístění nábytku a věcí pryč od postele
 • Zabezpečení oken ložnice (okenice)
 • Spánek partnerů v oddělených místnostech

Léčba

 • Melatonin: Lékař vám může doporučit užívání hormonu zvaného melatonin (je volně prodejný), který může velmi účinně zmírnit nebo dokonce zcela odstranit projevy poruchy. Melatonin může být stejně účinný jako klonazepam, je obvykle dobře snášen a má jen minimální vedlejší účinky.
 • Klonazepam (Rivotril): Jedná se o lék na předpis, který je často používaný k léčbě úzkosti. Dobře léčitelná je jím ale také porucha chování v REM spánku. Má ale řadu nezanedbatelných vedlejších účinků, jako je kupříkladu denní ospalost, narušená rovnováha a zhoršení spánkové apnoe.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.