Somnifobie (Hypnofobie) – Strach ze spánku

Somnifobie, nebo také hypnofobie je chorobný strach ze spánku. Postižené osoby se často celý den trápí představou toho, že budou muset jít večer spát. Tyto obavy tak již během samotného dne způsobují řadu obtíží. Často propukne například na základě strachu z nočních můr nebo spánkové paralýzy. Častým spouštěčem rozvoje této fobie je také nějaký druh prožitého traumatu.

Somnifobie

Co přesně je somnifobie

Je to extrémní strach ze spánku. Lidé trpící somnifobií se během dne obávají večerního spánku a mnohdy jsou posedlí vymýšlením důvodů a způsobů, jak se mu vyhnout. Podstata tohoto strachu zpravidla vychází z obavy z toho, co se stane, když člověk usne. Spouštěčem tak mohou být kupříkladu časté a intenzivní noční můry v podobě úzkostné poruchy snění, nebo některá z parasomnií, jako je třeba somnambulismus (náměsíčnost).

Somnifobie je druh specifické fobie. Specifické fobie jsou intenzivní strachy související s konkrétními předměty, zvířaty, činnostmi nebo situacemi. Většina lidí se specifickými fobiemi si je vědoma toho, že strach a úzkost, které pociťují, jsou extrémní ve srovnání se skutečnou potenciální hrozbou. Přesto je pro ně obtížné s tímto strachem bojovat.

Somnifobie versus spánková úzkost

Somnifobie i spánková úzkost jsou charakterizovány obavami spojenými se spánkem. Lidi se spánkovou úzkostí trápí v principu obavy z toho, že se dostatečně dobře nevyspí. Lidi se somnifobií naproti tomu trápí obavy přetavené do intenzivního strachu, který je spojen z myšlenkami na to, že se ve spánku stane něco špatného.

Rizikové faktory vzniku

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik somnifobie je anamnéza některé parasomnie. Parasomnie jsou skupinou poruch spánku a patří mezi ně například noční můry, noční děsy, noční pomočování, spánková paralýza nebo náměsíčnost (somnambulismus). Lidé trpící některou z parasomnií mohou pociťovat úzkost z projevů této parasomnie a ve spojitosti s tím i strach ze spánku samotného.

Riziko rozvoje somnifobie je spojeno i s některými jinými poruchami spánku a úzkostnými poruchami. Zde je výčet těch nejrizikovějších.

Strach ze spánku

Příčiny vzniku

V obecné rovině nelze konstatovat, že by byla příčina vzniku somnifobie známa, protože do jejího vzniku může přispívat mnoho nejrůznějších faktorů. U velké části lidí nicméně strach ze spánku pramení z následujícího.

 • Strach ze smrti ve spánku
 • Posttraumatická stresová porucha (PTSD)
 • Halucinace
 • Noční můry.
 • Spánková paralýza
 • Noční děsy
 • Náměsíčnost (somnambulismus)

Příznaky a projevy

Hlavním příznakem somnifobie je velmi intenzivní úzkost při přemýšlení o spánku, nebo přímo při usínání. Mezi další typické projevy patří následující způsoby chování.

 • Vyhýbání se a oddalování uléhání ke spánku
 • Obecná podrážděnost a náladovost
 • Ponechání rozsvícených světel v ložnici, zapnuté televize a podobně při uléhání ke spánku
 • Problémy s koncentrací během z důvodu intenzivního přemýšlení o spánku

Příznaky a projevy mohou mít i fyzický rozměr, a to z důvodu záchvatu paniky, který může v závažných případech nastat. Záchvat paniky je náhlý a nečekaný nával úzkosti, který má následující projevy.

 • Nesouvislé dýchání, dušnost a hyperventilace
 • Bolest či tlak na hrudi.
 • Zimnice nebo studený pot
 • Zrychlený srdeční tep
 • Nevolnost nebo zvracení
 • Nekontrolovatelné chvění a třes

U dětí pak lze pozorovat ještě následující projevy.

 • Snaha zůstat s rodiči
 • Nekontrolovatelný pláč
 • Časté noční vstávání
 • Záchvaty vzteku
 • Odmítání jít spát
Hypnofobie

Diagnóza

Diagnóza probíhá především na základě rozhovoru s lékařem specialistou, který pacientovi pokládá nejrůznější otázky sloužící k potvrzení nebo vyloučení fobie.

Mezi klasické otázky v tomto směru patří například:

 • Myslíte v průběhu dne na spánek a ovlivňují tyto myšlenky jeho konečnou kvantitu a kvalitu?
 • Odvádí tyto myšlenky vaši pozornost od vykonávání každodenních úkolů a plnění povinností?
 • Mají tyto myšlenky negativní vliv na vaše vztahy, zaměstnání, školu a jiné povinnosti?
 • Vyvolávají ve vás tyto myšlenky stres a úzkost?
 • Pozorujete negativní vliv těchto myšlenek na vaši psychiku a fyzické zdraví?
 • Trvá tento stav šest měsíců a déle?

Léčba

Léčba somnifobie je často podobná léčbě jiných specifických fobií a psychických problémů. Přistoupit lze psychoterapeutické léčbě, podávání medikamentů a jejich kombinaci.

Psychoterapie

Léky

 • Betablokátory zmírňující příznaky fyzické úzkosti – Propranolol nebo Atenolol
 • Benzodiazepiny působící sedativně – Alprazolam nebo Lorazepam

Prevence

V principu neexistuje univerzální způsob, jak se vyhnout možnému vzniku somnifobie. Obecně ale platí, že dobrým předpokladem v tomto ohledu je osvojení návyků zdravého životního stylu a dodržování pravidel spánkové hygieny.

Uveďme si několik příkladů:

 • Před spaním se vyhněte používání moderních elektronických zařízení (mobilní telefon, tablet, televizor) vyzařujících modré světlo, které narušuje produkci melatoninu.
 • Stravujte se zdravě a vyhýbejte se průmyslově zpracovaným potravinám.
 • Omezte nebo ideálně zcela vyřaďte kofein a alkohol ze svého života, protože silně negativně ovlivňují spánek a jeho cykly.
 • Spěte v chladné, temné a tiché ložnici.
 • Pravidelně cvičte.
Strach z usnutí

Dopady na zdraví

Somnifobie může mít za následek dlouhodobý nedostatek spánku a také může úzce souviset s nespavostí. Spánková deprivace je velmi nebezpečná a přináší mnoho zdravotních rizik. Zmínit můžeme například následující.

 • Deprese
 • Cukrovka
 • Infarkt
 • Vysoký krevní tlak
 • Obezita.
 • Mrtvice

Mnoho lidí trpících somnifobií dožene nedostatek spánku také ke zneužívání nejrůznějších toxických látek, které člověku pomáhají usnout (bohužel někdy jen zdánlivě). Odborně neléčený strach ze spánku tak může vyústit závislost na lécích, drogovou závislost nebo alkoholismus.

Somnifobie závěrem

Somnifobie je až extrémně intenzivní strach ze spánku. Lidé s touto fobií se mohou bát nočních můr, spánkové paralýzy nebo smrti ve spánku. Postižené osoby se často snaží vyhýbat spánku tak dlouho, jak je to jen možné. Způsobený chronický nedostatek spánku může následně zvýšit riziko rozvoje nejrůznějších zdravotních problémů, jako je cukrovka nebo vysoký krevní tlak. Díky odborné léčbě většina lidí tento strach zvládne a nakonec je schopna klidně a zdravě spát.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.