Úzkostná porucha snění

Úzkostná porucha snění je specifickým projevem velmi silných a častých nočních můr. Má zásadní negativní vliv jak na kvantitu a kvalitu spánku, tak na běžný život v bdělém stavu. U postižené osoby vyvolává úzkostné stavy a velmi často má za následek vznik strachu z usnutí – somnifobii. Předpokládá se, že zhruba pět procent dospělé populace někdy v průběhu života zažije období, kdy se u ní projeví úzkostná porucha snění.

Úzkostná porucha snění

Kdy je to úzkostná porucha snění

 • Probouzení je opakované
 • Pacient si přesně pamatuje obsah tohoto negativního snu
 • Obsah tohoto snu zpravidla souvisí s ohrožením života, narušením bezpečí a neklidem
 • K probuzení dochází většinou ve druhé polovině spánku
 • Po probuzení je pacient ihned zorientovaný a vykazuje známky ostražitosti
 • Vlivem úzkosti vznikají problémy ve společenském a pracovním životě jedince
 • Vzniká strach s usnutí
 • Noční můry nejsou vyvolány duševní poruchou, jiným onemocněním, medikamenty, drogami ani jinými látkami

Jak nahlížet na přetrvávající noční můry

 • Kdy k nim dochází? Je to na začátku spánku, někdy v jeho průběhu nebo naopak na jeho konci?
 • Neexistuje náhodou nějaký jejich spouštěč? Důvodem může být jiné onemocnění, a to dokonce jiná porucha spánku. Za jejich vznikem může stát ale třeba i užívání drog.
 • Jak dlouho situace trvá? Pakliže je to měsíc a méně, stav je akutní. Pokud je to půl roku a méně, pak je stav subakutní. V případě, že je to více než půl roku, nahlíží se na tento stav jako na trvalý.
 • Jak často se noční můry objevují? Ani ne jednou týdně se považuje za mírnou variantu onemocnění. Každý týden, a to klidně i několikrát je považováno za středně závažnou variantu. Výskyt každou noc je pak závažný stav.

Závěr

Úzkostná porucha snění může být zapříčiněna stejnými spouštěči jako je tomu u klasických nočních můr. Příčina jejího vzniku může být ale také neznámá, tedy idiopatického původu. Zásadními rozdíly mezi ní a běžnými nočními můrami jsou četnost, síla a negativní dopad na pacientův život v bdělém stavu. Při jejím dlouhém trvání dochází k rozvoji chronické úzkosti, strachu z usnutí a insomnie (nespavosti).

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.