Spánková paralýza

Spánková paralýza je stav, kdy je člověk částečně při vědomí, ale nemůže se hýbat v důsledku stále trvajícího ochromení příčně pruhovaného kosterního svalstva ovládaného vůlí. Objevuje se při přechodech mezi bdělostí a spánkem. Během těchto přechodů se nemůže postižená osoba hýbat a mluvit po dobu několika sekund až minut. Někteří jedinci mohou také cítit tlak na hrudi nebo mít pocit dušení. Ve většině případů pacient také zažívá nepříjemné halucinace vyvolávající strach a úzkost. Spánková paralýza může doprovázet jiné poruchy spánku, jako například narkolepsii. Narkolepsie je porucha spánku projevující se silnou potřebou nadměrného spánku způsobená problémem se schopností mozku regulovat spánek.

Spánková paralýza

Vědci zabývající se spánkem došli k závěru, že ve většině případů je spánková paralýza jednoduše známkou toho, že fáze spánku neprobíhají u daného jedince tak jak mají. Jen zřídkakdy je spánková paralýza spojena s nějakým druhem psychiatrického problému.

V průběhu staletí byly příznaky spánkové paralýzy popsány mnoha způsoby a často byly připisovány přítomnosti nějaké zlé bytosti. Téměř každá kultura v historii lidstva měla příběhy o temných zlých stvořeních, která v noci děsila bezmocné lidi. Lidé zkrátka dlouho hledali vysvětlení pro tuto záhadnou spánkovou paralýzu doprovázenou pocity hrůzy.

Kdy se spánková paralýza objevuje

Spánková paralýza se obvykle vyskytuje buď při usínání, nebo při probouzení. Pokud k ní dojde při usínání, nazývá se hypnagogická spánková paralýza. Pokud k ní dojde při probouzení, nazývá se hypnopompická spánková paralýza.

Co se děje při hypnagogické spánkové paralýze

Při usínání dojde k plnému uvolnění a ochrnutí těla a částečnému usnutí, avšak ne plnohodnotnému. Postižená osoba si je stále vědoma svého bytí a je schopna vědomě myslet, nicméně už není schopna se hýbat a mluvit.

Co se děje při hypnopompické spánkové paralýze

Když člověk spí, dochází ke střídání NREM fází spánku a REM fází spánku (spánek s rychlými pohyby očí). Jeden cyklus NREM a REM spánku trvá přibližně 90 minut (během noci jich proběhne několik). Spánek NREM (má celkem tři samostatné fáze) nastává jako první a trvá až tři čtvrtiny celkového času spánku. Během spánku NREM se lidské tělo uvolňuje a regeneruje. Na konci NREM spánku dochází k přechodu do REM fáze spánku. Oči se rychle pohybují a objevují se sny, ale zbytek těla zůstává nadále uvolněný a ochromený. Jinými slovy svaly jsou během REM spánku stále neaktivní. Právě v REM fázi může dojít k částečnému procitnutí a uvědomění si sebe sama bez možnosti se hýbat a mluvit.

Prevalence spánkové paralýzy

Zhruba 40 % lidí zažije alespoň jednou v životě spánkovou paralýzu. Za nejrizikovější skupinu jsou považovány především dospívající osoby, ale reálně jsou postiženými osobami muži i ženy jakéhokoliv věku. Vliv na vznik může mít rodinná anamnéza.

Mezi faktory, které se mohou podílet na vzniku spánkové paralýzy, patří:

 • Nedostatek spánku
 • Měnící se časy uléhání ke spánku a vstávání
 • Nežádoucí duševní stavy a onemocnění, jako je například stres a bipolární porucha
 • Spaní na zádech
 • Jiné poruchy spánku, jako je třeba narkolepsie nebo křeče nohou související se spánkem
 • Užívání určitých léků, jako jsou kupříkladu léky na ADHD
 • Užívání návykových látek

Diagnostika spánkové paralýzy

Pokud se při usínání nebo probouzení nemůžete na několik sekund až minut hýbat nebo mluvit a jste si tohoto stavu vědomi, je nanejvýš pravděpodobné, že trpíte izolovanou opakující se spánkovou paralýzu. Je však nutné dodat, že často není potřeba tento stav léčit.

Poraďte se se svým lékařem, pokud máte některý z těchto projevů:

 • Projevuje se u vás úzkost
 • Jste během dne unavení
 • Zůstáváte vzhůru v průběhu noci

Váš ošetřující lékař po vás může chtít následující, aby získal další detailnější informace o průběhu vašeho spánku a zdravotním stavu obecně:

 • Přesný popis symptomů a vedení spánkového deníku po dobu několika týdnů.
 • Zdravotní anamnézu, a to jak tu obecnou, tak tu týkající se přímo spánku. To se týká vaší osobní anamnézy i anamnézy rodinné.
 • Navštívení specialisty na spánek (Somnolog).
 • Vyšetření průběhu spánku a bdění, který by potvrdilo, nebo vyloučilo existenci jiné poruchy spánku.

Léčba spánkové paralýzy

Ve většině případů není nutné k léčbě nijak aktivně přistupovat. Pakliže je ale spánková paralýza způsobena jiným onemocněním, nebo způsobuje úzkostné stavy a narušuje spánek jako takový, může být přistoupeno k některému z následujících kroků.

 • Změna spánkových návyků. Dodržování dostatečně dlouhé a potřebné délky spánku. Uléhání ke spánku a vstávání ve stejný čas každý den.
 • Předepsání vhodných antidepresiv, které slouží k regulaci spánkových cyklů.
 • Léčba jakýchkoliv problémů duševního charakteru, které by mohli stát za vznikem a rozvojem spánkové paralýzy.
 • Léčba jakýchkoliv jiných poruch spánku, které by mohly být příčinou onemocnění (typicky narkolepsie nebo křeče nohou související se spánkem).
Léčba spánkové paralýzy

Co můžete dělat se spánkovou paralýzou sami doma

Není třeba bát se nočních démonů, duchů, bubáků ani čehokoliv jiného. Pokud se u vás objevuje spánková paralýza příležitostně, můžete první kroky k odstranění této poruchy učinit sami doma. Začněte tím, že si budete dopřávat dostatek spánku ve stejný čas každý den. Udělejte maximum proto, abyste ve svém životě omezili stres, což platí především v čase před ulehnutím ke spánku. Pakliže spíte na zádech, zkuste změnit spánkovou polohu. Pokud výše uvedené nepomůže a navíc se u vás objevuje úzkost a celkově špatně spíte, rozhodně navštivte vašeho ošetřujícího lékaře a poraďte se s ním na dalším postupu.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.