Sen o těhotenství

Sen o těhotenství je jedním z nejběžnějších snů u žen a dost možná se jedná o sen zcela nejčastější. V rámci své konkrétní náplně a dalších okolností může nabývat řady významů, které můžeme skrze snář vnímat jak pozitivním, tak negativním způsobem. Se skutečným těhotenstvím mohou souviset, ale většinou tomu tak není. Ve zcela obecné rovině však vždy nějakým způsobem souvisí se změnou a něčím novým.

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA: ZMĚNA, NĚCO NOVÉHO

Nyní si blíže určíme a rozebereme konkrétní formy, kterých může sen o těhotenství nabývat.

Sen o těhotenství

Sen o vlastním těhotenství

V případě, že těhotná nejste a ani o to aktuálně neusilujete, potom se pravděpodobně něco významného ve vašem životě již mění, nebo podvědomě víte, že k této změně brzy dojde. Tato změna může být pozitivní, negativní a také neutrální v tom smyslu, že je nezbytná a nevyhnutelná. Častá je také souvislost tohoto snu s velkým množstvím myšlenek, nápadů a kreativity, což vychází z vaší potřeby utvářet něco nového.

Za předpokladu, že těhotná již jste, pak sny o těhotenství vypovídají o vaší nejistotě, nezodpovězených otázkách a obavách, které mohou souviset se samotným těhotenstvím, porodem nebo péčí o dítě po porodu.

Provádění těhotenského testu ve snu

V principu a v drtivé většině případů má sen spojený s prováděním těhotenského testu negativní konotaci. Reflektuje vaši nejistotu a frustraci z neznalosti nějakého výsledku. To se může reálně týkat i potenciálního těhotenství (chtěného i nechtěného), ale také čehokoliv jiného, což může zahrnovat výsledek zkoušky, získání nové práce, odpověď na důležitou životní otázku a tak podobně.

Sen o těhotenství blízké ženy

Pakliže je tato žena těhotná i ve skutečnosti, pak nemá tento sen žádný valný význam. Vaše mysl v tomto směru jen kopíruje realitu bez jakéhokoliv hlubšího smyslu. Není-li však tato žena ve skutečnosti v očekávání, potom tento sen reflektuje nějakou důležitou a zpravidla pozitivní změnu v životě této ženy, kterou jste zaznamenala, a to možná jen okrajově.

Sen o těhotenství cizí ženy

Vidíte-li ve snu cizí těhotnou ženu a současně sama víte, že jste těhotná, znamená to, že jste se s tímto faktem ještě zcela neztotožnila a celá záležitost je pro vás zatím do jisté míry nová a neznámá.

Nejste-li však gravidní, pak se jedná o projev toho, že ještě našla novou zálibu, koníček, talent, radost nebo naplnění v oboru, kterým vám byl předtím cizí.

Otěhotnění ve snu

Zdá-li se vám přímo o tom, že jste otěhotněla (ať už v jakémkoliv formátu, jde primárně o ten pocit), znamená to, že chcete a potřebujete konkrétní změnu v životě, ale ještě jste se neodhodlala učinit první krok k této změně.

Rození ve snu

Když sníte o tom, že rodíte, má to velmi obdobný význam jako je tomu u těhotenství a souvisí to tedy se změnou. Rozdíl je však v tom, že výsledky této změny již pociťujete, nebo jste si jistá, že tyto výsledky velmi brzy pocítíte. Bezproblémový porod souvisí s příjemnými změnami, komplikovaný porod naopak s nepříjemnými. Přečíst si můžete také výklad pro sen o porodu.

Potrat ve snu

Jste-li těhotná a zdá se vám o potratu, pak se není čeho bát. Ve skutečnosti je to jen velmi specifická noční můra, která souvisí s vašimi zcela přirozenými a pochopitelnými obavami spojenými s narozením potomka.

Nejedná-li se o případ, kdy jste těhotná, potom výklad takového snu naráží na problémy s vaším životním partnerem. Pakliže je potrat ve snu dobrovolný, jste ve vztahu nešťastná, ale nemáte odvahu na to vztah ukončit, byť by to bylo možné. Je-li potrat nedobrovolný, znamená to, že jste ve vztahu pod neustálým a nesnesitelným tlakem, který na vás vytváří váš partner.

Sen o kojení

Symbolizuje něco nového ve vašem životě, něco co vám bere všechny vaše síly, vyžaduje veškerou vaši pozornost a na nic jiného vám nezbývá čas. Možná jste se pro to sama rozhodla, nebo vám to naopak bylo přiděleno proti vaší vůli, nicméně to není úplně správně a vy o tom alespoň do jisté míry víte.

Krvácení během těhotenství ve snu

Pokud jste ve snu těhotná a krvácíte, znamená to, že se něčeho velmi intenzivně bojíte a tato myšlenka strachu vás neustále pronásleduje.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.