Interpretace nejběžnějších nočních můr

Bez ohledu na to, jak je váš spánek obvykle klidný, už jste bezpochyby zažili nějakou tu noční můru. Tyto strašidelné sny jsou často velmi propracované, zdlouhavé a plné obrazů tak děsivých až mohou způsobit, že se probudíte polití studeným potem. Jedním z charakteristických znaků nočních můr je právě to, že vás dokáží probudit a následně vás udržet vzhůru klidně až do rána. Pojďme se nyní společně podívat na nejběžnější interpretace nočních můr.

I když může být zábavné interpretovat příjemné sny, zjišťování významů nočních můr může být obzvláště naléhavé díky jejich intenzitě a potenciální skryté symbolice. Co to znamená vidět pod postelí strašidlo noc co noc? A proč tolik z nás sní o ztrátě zubů, když jsme ve stresu?

Interpretace nejběžnějších nočních můr

Interpretace snů

Nejstarší důkazy o snahách lidí vykládat sny se datují zhruba do roku 3100 před naším letopočtem, kdy kněží ve starověké Mezopotámii věštili z nočních vizí králů. V Egyptě a Řecku byly sny předmětem celospolečenského zájmu. Králové i obyčejní lidé běžně hledali zasvěcené osoby, které by jim pomohly pochopit jejich sny a noční můry.

Jak plynuly staletí, interpretace snů se odklonila od mystiky a našla nové kořeny ve vědě. Učenci v Číně, na Středním východě a v Evropě tyto jevy zkoumali, ale moderní psychologie se tímto tématem začala zabývat až poté, co Sigmund Freud vydal v roce 1900 svou převratnou knihu Výklad snů. Ačkoli byly teorie v této knize uvedené povětšinou vyvráceny, inspiroval Freud tímto dílem celou novou generaci výzkumníků k tomu, aby zkoumali, proč a jak sníme.

Interpretace nočních můr

Odborníci se dosud neshodli na tom, jaký mají noční můry význam a účel. Ačkoli jsou alespoň některé příčiny vzniku nočních můr známé (od stresu přes horečku až po léky), význam nočních můr je jasný méně. Existuje však několik populárních interpretací (nevědeckých výkladů a vědeckých vysvětlení) spojených s nejběžnějšími druhy děsivých snů.

Zde je několik z nich:

Pavouci

Popis: Pavouk se objeví na vašem polštáři, vy se vyděsíte, plnohodnotně se probudíte a žádný pavouk tam není.

Nevědecký výklad: Někdo, většinou rodič, je vůči vám panovačný a snaží se vám řídit váš život.

Co říká věda: Pavouci patří mezi nejčastější hypnagogické halucinace (halucinace spojené s probuzením se). Zhruba každý desátý člověk zažije/zažívá někdy v životě halucinace nějak související se spánkem.

Vypadávání zubů

Popis: Jedná se velmi častou noční můru, během které zkrátka sníte o tom, že vám vypadávají zuby.

Nevědecký výklad: Bojujete s problémy v komunikaci s okolím a máte pocit, že nejste schopni vyjádřit své pravé já.

Co říká věda: Jednoduše řečeno, Freud považoval tento typ noční můry za instinktivní reakci svědomí, která měla reprezentovat trest za sebelásku. Dnes jsou však vědci přesvědčeni, že se jedná o prostý projev úzkosti.

Pronásledování

Popis: Někdo, nebo něco vás pronásleduje/honí.

Nevědecký výklad: Zmocňují se vás pocity bezmoci v rámci snahy řešit nějaký problém v životě, či utíkáte před problémem, který nechcete, nebo nejste schopni řešit.

Co říká věda: Jedná se o pudovou reakci „bojuj nebo uteč“ aktivovanou ve spánku. Dle jedné vědecké studie zažije zhruba jedna čtvrtina lidí tento typ noční můry alespoň jednou v životě.

Zkouška

Popis: Bez ohledu na to, zda jste nebo nejste aktuálně v nějakém vzdělávacím procesu, znenadání se vám zdá, že musíte absolvovat zkoušku, na kterou nejste připraveni.

Nevědecký výklad: Obáváte se selhání a máte pocit, že nejste schopni převzít zodpovědnost.

Co říká věda: Dle vědců je snění silně spojeno s ukládáním a katalogizací informací v našem mozku. I proto se domnívají, že právě z tohoto důvodu se tento typ noční můry častěji objevuje u lidí, kteří procházejí nějakým vzdělávacím procesem (není to však pravidlem), kde je nutné zpracovávat nějakým způsobem již utříděné informace.

Nahota na veřejnosti

Popis: Jste někde mezi lidmi a provádíte nějakou činnost (často je to váš veřejný projev/přednáška/prezentace) a najednou si uvědomíte, že jste nazí.

Nevědecký výklad: Obáváte se odhalit své pravé já a cítíte se zranitelní.

Co říká věda: Typická noční můra, která je projevem vnitřní úzkosti. Řadí se mezi nejčastěji se vracející sny a během života ji zažijí tři pětiny až tři čtvrtiny z nás.

Zpoždění

Popis: Jdete pozdě… do práce, do školy, na zkoušku, na schůzku, na letadlo a tak podobně.

Nevědecký výklad: Je toho na vás v životě moc a vy to nezvládáte ani psychicky ani fyzicky, nebo máte mít pocit, že jste si nechali ujít vaši životní příležitost.

Co říká věda: Přibližně čtvrtině lidí se někdy v průběhu života alespoň jednou zdá, že mají zpoždění.

Výklad nočních můr

Nekontrolovatelné vozidlo

Popis: Jste v nějakém dopravním prostředku – typické je, že řídíte auto. Náhle auto nemáte pod kontrolou a to padá ze srázu, naráží do stromu, jede pozadu či něco podobného.

Nevědecký výklad: Uvědomujete si, že nemáte kontrolu nad vlastním životem.

Co říká věda: Ačkoliv to není nutnou podmínkou, je tato noční můra častá hlavně u lidí, kteří zažili dopravní nehodu, zvláště pak u těch, u kterých se následně rozvinula posttraumatická stresová porucha (PTSD).

Paralýza

Popis: Náhle se vám stane, že se nemůžete hýbat. Jste nějak paralyzování. Buď bez zjevného důvodu, nebo vás něco či někdo drží.

Nevědecký výklad: Něco ve vašem životě bylo potlačeno, zamítnuto nebo odmítnuto.

Co říká věda: Je znám fenomén takzvané spánkové paralýzy. Jedná se o stav mezi sněním a bděním, kdy si osoba alespoň částečně uvědomuje realitu, do které ale stále vstupují prvky snu. Člověk je „přikován“ k posteli a mnohdy nepříjemně halucinuje. Jedná se o důsledek abnormálních spánkových cyklů a pravidelně ji zažívá přibližně 5% populace.

Pád

Popis: Buď odněkud jednoduše spadnete, nebo sníte o tom, že létáte přičemž se něco pokazí a vy začnete padat.

Nevědecký výklad: Cítíte, že nemáte věci pod kontrolou, nebo očekáváte, že se něco ve vašem životě brzy nepříjemným způsobem zvrtne.

Co říká věda: Pocit pádu ve spánku způsobuje vcelku běžně reálný pohyb tekutiny ve vnitřním uchu, který je často doprovázen trhnutím těla. Tento jev se odborně nazývá hypnický záškub.

Tonutí

Popis: Najednou se ve snu objevíte ve vodě a začnete se jednoduše topit, plavete si v řece, rybníce či moři a znenadání se začnete topit nebo jste někde na souši a zničehonic se objeví obrovská vlna, která všechno zaplaví vodou a vy se začnete topit.

Nevědecký výklad: Pokud se topíte v moři, které symbolizuje emoce, pravděpodobně jste zahlceni emocemi, které v sobě dusíte. Vlny pak mohou představovat emocionální problémy, potlačené touhy či nevyjádřené myšlenky.

Co říká věda: Tento typ noční můry může být vyvolán obdobným mechanizmem, jako je tomu u hypnického záškubu. Zkrátka a jednoduše se vám může během spánku z nějakého důvodu reálně špatně dýchat, což může být způsobeno například spánkovou apnoe.

Umírání

Popis: Vy, nebo vám někdo blízky ve snu umře.

Nevědecký výklad: Ve vašem reálném životě se již dějí, nebo brzy nastanou velké změny a vy je nemáte pod kontrolou.

Co říká věda: Pokud se vás něčí smrt nějakým způsobem dotkla (nemusí jít nutně o někoho, koho osobně znáte), jsou sny o smrti naprosto běžným, zdravým a přirozeným procesem truchlení a srovnáním se s touto nepříjemnou a nevyhnutelnou součástí našich životů.

Interpretace nočních můr závěrem

Chcete se dozvědět více o snech a nočních můrách? Přečtěte si vše o příznacích, příčinách a léčbě nočních můr a také o účelu snů. Podívejte se na našeho průvodce lucidním sněním a nezapomeňte na náš komplexní přehled snů všeho druhu Co jsou sny vlastně zač.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.