Hypnotika

Hypnotika (česky uspávadla) jsou léčiva, které snižují vigilitu (česky bdělost) a mají ulehčit usnutí, nebo spánek dokonce přímo vyvolat. Působí tlumivě na centrální nervovou soustavu, a to většinou přímo v mozku skrze receptory pro kyselinu gama-aminomáselnou. Užívají se při léčbě některých poruch spánku, zejména pak při léčbě nespavosti (insomnie). Hypnotika by se neměla užívat dlouhodobě, protože je u nich enormní riziko vzniku závislosti. Za maximální možnou bezpečnou dobu užívání se v závislosti na okolnostech považují 2 až 3 týdny.

Hypnotika

Léky první generace hypnotik, kam patřily především barbituráty se dnes již nepoužívají kvůli velkému množství významných nežádoucích účinků. V současné době se používají léky druhé generace ze skupiny benzodiazepinů (midazolam, flunitrazepam, nitrazepam nebo flurazepam) a léky třetí generace (zolpidem a zopiklon). V tradiční medicíně se pak používají některé části nejrůznějších bylin a rostlin. Uvést můžeme například kozlík lékařský, mučenku pletní, meduňku lékařskou, chmel otáčivý či třezalku tečkovanou. Účinek hypnotik má v závislosti na své síle tři stupně. Jsou to sedace, hypnóza a narkóza.

Možné nežádoucí účinky

 • Především u léků s dlouhodobým účinkem hrozí zbytková ospalost a únava po probuzení
 • U některých jedinců může dojít k povzbuzujícímu účinku namísto zklidňujícího
 • Diazepam může způsobovat deprese a vyvolávat touhu po sebevraždě
 • Diazepam také může být příčinou vzniku nočních můr
 • Děti mohou po barbiturátech excitovat (halucinace, epileptické záchvaty, psychózy, deliria)
 • Po vysazení hrozí opětovný návrat problémů s nespavostí
 • Po dobu užívání léků hrozí problémy s krátkodobou pamětí
 • V kombinaci s jinými léky může dojít k zesílení tlumivých účinku na centrální nervový systém.
 • U osob v seniorním věku hrozí celková zmatenost

Hypnotika v závislosti na typu insomnie

 • Problémy s usnutím: Nízké nebo běžné dávky krátce nebo středně dlouho působících léků.
 • Opakované probouzení: Vysoké dávky krátce působících léků nebo běžné dávky středně dlouho působících léků.
 • Předčasné probuzení: Běžné dávky středně dlouho působících léků.
 • Předčasné probuzení bez potřeby ranní bdělosti: Dlouhodobě působící léky v dávkách adekvátních situaci.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.