Sen o smrti

Smrt ve snu, jakkoliv to může působit děsivě, neznamená nutně něco špatného a zlého. V obecné rovině představuje změnu, přerod či transformaci. Ty přitom můžeme vnímat pozitivně i negativně. Důležitými aspekty pro sen o smrti jsou často strach, obavy a nejistota vůči této změně. Tato bojácnost má přitom často kořeny v nedůvěře v sebe sama, což vyúsťuje ve strach z nových věcí a z možného selhání.

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA: ZÁSADNÍ ŽIVOTNÍ ZMĚNA

Pakliže chcete dosáhnout nejlepšího možného výkladu vašeho snu podle snáře, zamyslete se nad tím, jak přesně jste obsah snu vnímali. Snář totiž rozlišuje sen o smrti a sen o mrtvém, jejichž význam je sice velmi často totožný, ale v některých případech bývá poněkud odlišný. Tyto dvě věci spolu pochopitelně nerozlučně souvisí a rozlišovat je může být obtížné, nicméně důležité je, jak jste vy sami tento sen vnímali. Byl o smrti, nebo o mrtvém? Teď už se však pojďme podívat blíže na jednotlivé výklady snů o smrti.

Sen o smrti

Sen o vlastní smrti

Vlastní smrt ve snu představuje vaši přehnanou aktivitu a dobrosrdečnost při starání se o druhé a jejich blaho. Na pomoci druhým není vůbec nic špatného, ale nesmíte odbývat sami sebe, protože jinak vás to zničí. Tato vaše snaha pomáhat vychází z pocitu, že kdyby jste nepomáhali, pak byste sami před sebou selhali.

Specifičtějším případem je potom sen, ve kterém někomu pomáháte a až poté zemřete. V takovém případě to souvisí s nějakými vašimi výčitkami, které se snažíte odčinit.

Ležíte ve snu v rakvi

Znamená to, že váš život s partnerem opustila vzájemná spalující láska. V principu to většinou nepředstavuje rozpad vztahu, ale přechod do fáze vzájemného respektu, přátelství a úcty. Svým způsobem není nutné vnímat to negativně. Velmi často se to týká velmi dlouho trvajících vztahů.

Sen o smrti partnera

Tento sen vypovídá o velmi složitém problému ve vaší hlavě. Pro svého partnera byste udělali první, poslední a klidně byste se pro něj i rozkrájeli. Vaší ústřední motivací v tomto směru ovšem není starost o něj, ale váš strach. Bojíte se, že jste nedostateční, že selžete a že se o něj nedokážete postarat. Svým způsobem by se to dalo vyložit tak, že máte strach ze vztahu samotného.

Smrt dítěte ve snu

Sen o smrti dítěte lze vyložit dvěma způsoby, přičemž jeden můžeme vnímat pozitivně druhý negativně. V prvním případě to symbolizuje nějaký problém, kterým jste byli schopni vyřešit již na jeho samém prvopočátku, čímž jste zabránili jeho rozšíření a neblahým dopadům. Na druhou stranu to může ale vypovídat také o tom, že jste měli nějaké velké plány a cíle, kterých jste se zcela zbytečně vzdali.

Vidíte ve snu umírat lidi

Tito lidé ve snu představují překážky ve vašem životě. V závislosti na tom jací tito lidé jsou, to vypovídá o dvou odlišných scénářích. Jsou-li tito umírající špatní a konají zlo, pak překážky zdoláváte a daří se vám. Jestli jsou však tito umírající lidé hodní a konají dobro, potom problémy nejste schopni řešit a upadáte do čím dál většího zmaru.

Sen o smrti rodičů

Jedná se o sen s velmi silným negativním podtextem. Vypovídá o tom, že v životě činíte špatná rozhodnutí, nic se vám nedaří a celkově je ve vašem životě všechno špatně. Tento fakt si navíc plně uvědomujete, což vás o to více sráží psychicky na kolena. Budete nuceni zcela změnit svůj život a postoje.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.