Noční děsy (Pavor nocturnus)

Noční děsy, nebo také noční běsy jsou poruchou spánku řadící se mezi takzvané parasomnie. Poměrně často se můžete setkat i s latinským pojmenováním Pavor nocturnus. Jedná se o epizody silného rozrušení ve spánku doprovázeného křikem, intenzivním strachem a pohybem postižené osoby. Mnoho lidí by mohlo zaměňovat noční děsy za noční můry, ale jejich podstata i projevy se v konečném důsledku značně liší, což nemusí být pro laika na první pohled patrné. O rozdílech mezi nimi si povíme více na dalších řádcích tohoto článku.

Noční děsy

Noční běsy trvají několik vteřin až několik minut a často je doprovází náměsíčnost. Postihují především děti (přibližně čtyřicet procent) a mladistvé. U dospělých osob (obzvláště těch starších 30-ti let) jsou spíše výjimečné. Jakkoliv znepokojující noční děsy mohou být, obvykle nejsou důvodem k obavám. U drtivé většiny dětí samovolně vymizí. Léčba je potřebná pouze v případech, kdy dochází k silnému a častému narušování spánku a tehdy když doprovázející náměsíčnost představuje bezpečnostní riziko.

Příznaky

Noční děsy se od nočních můr velmi liší. Noční můra postiženou osobu plnohodnotně probudí a ráno si daný člověk podstatu a děj můry pamatuje, a to klidně i do nejmenšího detailu. Noční děs ale člověka neprobudí, byť to kvůli doprovodné náměsíčnosti může vypadat přesně naopak. Současně s tím si postižená osoba ráno vůbec nic nepamatuje (jen ve výjimečných případech si dospělí mohou vybavit nějaký fragment). Běsy se nejčastěji objevují několik málo hodin po usnutí, a to zhruba mezi první třetinou a polovinou spánku.

Během epizody spánkového děsu může člověk:

 • Silně vykřiknout, nebo dlouze křičet
 • Posadit se v posteli a tvářit se vyděšeně
 • Zírat s vykulenýma očima nepřítomným pohledem
 • Potit se
 • Těžce dýchat
 • Mít zrychlený srdeční tep
 • Mít zarudlý obličej
 • Mít rozšířené zorničky
 • Kopat a mlátit sebou
 • Být neprobuditelný
 • Být k neutěšení
 • Být neschopný si vybavit byť jen sebemenší útržek z toho co se událo a co dělal
 • Vstát z postele, chodit a klidně i běhat
 • Chovat se agresivním způsobem (nevědomě), pokud je nějakým způsobem blokován, omezován nebo zastavován

Příčiny

Jak již bylo zmíněno v samotném úvodu, noční děsy patří mezi parasomnie, což jsou poruchy spánku spojené s nežádoucím chováním nebo nepříjemnými zážitky během spánku. Narozdíl od nočních můr, ke kterým dochází během REM spánku, se dějí během NREM spánku, a to konkrétně v nejhlubší fázi spánku N3. V této fázi se objevuje již také zmiňovaná náměsíčnost a i z tohoto důvodu jsou tyto poruchy úzce spojeny.

Mezi faktory, které mohou mít vliv na vznik nočních děsů patří:

 • Spánková deprivace (nedostatek spánku) a extrémní únava
 • Narušení spánkového režimu
 • Nějaké forma narušení spánku samotného
 • Stres
 • Horečka

Noční děsy mohou být někdy vyvolány také jinými zdravotními stavy narušujícími spánek a patří mezi ně kupříkladu:

Rizikové faktory

Kromě zmíněných možných příčin vzniku nočních děsů, z nichž alespoň některé můžeme do jisté míry ovlivnit svým přístupem, existuje ještě jeden faktor, na který nemáme sebemenší vliv. Je jím genetická predispozice. Je prokázáno, že pokud se v rodinné anamnéze objevují spánkové děsy nebo náměsíčnost, je zvýšená pravděpodobnost jejich vzniku kvůli zdědění, přičemž větší riziko hrozí u ženské části populace.

Pavor nocturnus

Komplikace

Ačkoliv nejsou noční děsy v obecné rovině považovány za nějak závažnou poruchu spánku, a to i s ohledem na to, že v drtivé většině případů samovolně vymizí, nelze tvrdit, že s sebou v některých případech nepřinášejí jisté komplikace.

Zmínit můžeme například:

 • Nadměrnou denní ospalost, která může vést k potížím ve škole, v práci a v osobním životě při plnění každodenních úkolů
 • Narušený spánek
 • Nepříjemné pocity a úzkost z toho, že touto poruchou spánku trpíte
 • Potenciální nebezpečí toho, že člověk zraní sebe, nebo někoho jiného

Léčba

Občasné spánkové děsy obvykle nejsou důvodem k jakýmkoliv obavám. Pokud jimi ale vaše dítě trpí, zmiňte se o nich ošetřujícímu pediatrovi při běžné lékařské kontrole. V některých případech je ale vhodné vyhledat okamžitou a cílenou pomoc, a to za následujících okolností:

 • Četnost výskytu je velmi vysoká
 • Dochází k výraznému narušování spánku postižené osoby nebo ostatních osob v domácnosti
 • Existuje riziko zranění postižené osoby nebo někoho jiného
 • Pacient trpí nadměrnou ospalostí a má problémy s fungováním v běžném životě
 • Objevují se u dospělého člověka po již prodělané pubertě

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.