Noční pomočování

Noční pomočování, také nazývané noční inkontinence nebo noční enuréza, je nedobrovolné pomočování ve spánku po dosažení věku, ve kterém lze rozumně očekávat, že daný jedinec moč ve spánku udrží. Pomočené povlečení a pyžamo, rozpaky a stud dítěte jsou poměrně běžnou záležitostí v mnoha domácnostech. Není však nutné zoufat. Nejedná se o známku špatných toaletních návyků. Často jde jen o běžnou součást vývoje dítěte. Obecně platí, že noční pomočování před 7. rokem věku dítěte není problémem. Do této doby se u dítěte může stále vyvíjet spánková kontrola močového měchýře. Pokud se noční pomočování objevuje i po dosažení tohoto věku, řešte problém s trpělivostí a porozuměním. Změny životního stylu, trénink močového měchýře, enuretický alarm a někdy i léky mohou problém snadno vyřešit.

Kdy navštívit lékaře

Většina dětí nemá problém s udržením moči ve spánku ve věku zhruba pěti let, ale je to jen orientační většinový údaj. Mezi pátým a sedmým rokem věku dítěte se stále nejedná o problém, který by měl rodiče nějak nadměrně znepokojovat. Po sedmém roku věku se ve spánku pomočuje už jen minimum dětí, nicméně je to ten bod, kdy by mělo dojít ke konzultaci s ošetřujícím lékařem. Většina dětí z nočního pomočování ale i tak vyroste sama. Některé ovšem potřebují trochu pomoci. V některých případech může být noční pomočování projevem nějakého zdravotního problému, který vyžaduje lékařskou péči.

Poraďte se s vaším pediatrem v těchto případech:

 • Dítě je starší sedmi let
 • Dítě se začalo opět pomočovat po několika měsících bez pomočování
 • Pomočování je doprovázeno bolestmi, neobvyklou žízní nebo chrápáním
 • Moč je načervenalá, nebo dokonce rudá
 • Stolice je nadměrně tuhá

Příčiny

Noční pomočování může být způsobeno několika faktory:

 • Malý močový měchýř: Močový měchýř dítěte nemusí být dostatečně vyvinutý na to, aby zadržel množství moči vytvořené v průběhu noci.
 • Neschopnost těla identifikovat plný močový měchýř: Pokud nejsou nervy ovládající močový dostatečně vyvinuté, nemusí zaznamenat plný močový měchýř a dítě tak probudit ze spánku, aby se šlo vymočit.
 • Hormonální nerovnováha: Během dětství nemusí být tělem produkováno dostatečné množství antidiuretického hormonu zpomalujícího noční produkci moči.
 • Infekce močových cest: Infekce močových cest může dítěti ztížit kontrolu nad močením. Příznaky zahrnují noční i denní pomočování, potřebu nadměrně častého močení, bolest při močení a načervenalou nebo dokonce rudou moč.
 • Spánková apnoe: Noční inkontinenci může způsobit obstrukční spánkové apnoe, což je onemocnění, kdy je dýchání během spánku přerušováno, a to v případě dětí často kvůli zaníceným a zvětšeným mandlím. Příznaky mohou zahrnovat chrápání a denní ospalost.
 • Cukrovka: U dětí může být noční pomočování prvním příznakem cukrovky. Další projevy mohou zahrnovat vylučování velkého množství moči najednou, zvýšenou žízeň, únavu a ztrátu hmotnosti navzdory dostatečnému a kvalitnímu stravování.
 • Chronická zácpa: Vylučování moči a stolice kontroluje stejná svalová skupina. Pokud je zácpa dlouhodobá, mohou se stát tyto svaly dysfunkčními a přispívat tak k nočnímu pomočování.
 • Strukturální problém v močovém traktu nebo nervovém systému: Vzácně souvisí noční pomočování s poruchou neurologického systému nebo močového traktu dítěte.

Rizikové faktory

Nočním pomočováním trpí chlapci i dívky, nicméně u chlapců je tento problém dvakrát častější.

Se zvýšeným rizikem nočního pomočování bylo spojeno několik faktorů:

 • Stres a úzkost: Stresující události, jako je narození sourozence, nástup do školy či spaní mimo domov, mohou způsobit pomočování.
 • Genetika: Pokud jeden nebo dokonce oba rodiče trpěli jako děti noční inkontinencí, pak má jejich potomek zvýšenou šanci na to, že se bude ve spánku pomočovat taky.
 • Porucha pozornosti a hyperaktivita (ADHD): Dětí s ADHD jsou k noční enuréze daleko více náchylnější.
Rizikové faktory noční enurézy

Dopady

Pakliže nemá noční pomočování fyzickou příčinu, tak není spojeno s žádnými zdravotními riziky. To ovšem neznamená, že nemá žádné negativní dopady na život dítěte.

Mezi negativní dopady můžeme řadit:

 • Vina, rozpaky a stud, které mohou vést k nízkému sebevědomí
 • Omezené možnosti socializace spojené například s přespáváním u kamarádů či účastí na dětských táborech
 • Podráždění a vyrážky v oblasti genitálií a hýždí

Diagnóza

V závislosti na okolnostech může lékař učinit následující kroky, aby identifikoval jakoukoliv základní příčinu nočního pomočování a mohl stanovit léčbu:

 • Fyzická prohlídka
 • Rozhovor o symptomech, příjmu tekutin, rodinné anamnéze, pravidelnosti močení a vyprazdňování a dalších problémech spojených s inkontinencí
 • Testy moči na odhalení infekce a cukrovky
 • Provedení rentgenu ledvin a močového měchýře s cílem zkontrolovat jejich strukturu
 • Provedení dalších typů testů pro zhodnocení zdravotního stavu pacienta

Léčba

Většina dětí z nočního pomočování vyroste sama. Pokud je nutná léčba, zakládá se na diskuzi s lékařem o jednotlivých možnostech a na identifikaci toho, co bude pro dítě nejlepší.

Pokud netrpí dítě kvůli nočnímu pomočování nadměrnou hanbou, studem a výčitkami, pak mohou k odstranění problému bohatě stačit jednoduché změny životního stylu, jako je omezení příjmu tekutin večer a úplné vyřazení kofeinu z jídelníčku (kolové nápoje). Pakliže nepomůže změna životního stylu, lze přistoupit k aktivní léčbě pomocí podávání léků a používání enuretického alarmu.

Zcela samostatně je pak k léčbě přistupováno v případech kdy je noční pomočování způsobeno jiným onemocněním nebo zdravotním problémem, jako je kupříkladu spánková apnoe nebo zácpa. Jejich vyléčení vede následně i k vyřešení problému s inkontinencí.

Léčba nočního pomočování

Léky

K podávání léků pro léčbu nočního pomočování je přistupováno až ve chvíli, kdy byly vyčerpány všechny ostatní možnosti. V zásadě existují dva používané typy léků, a to léky na zpomalení noční produkce moči a léky na zklidnění močového měchýře. Někdy je nejúčinnější kombinace několika léků. Účinek však není zaručen a léky samotný problém nevyřeší. Noční pomočování se obvykle po vysazení léků navrátí a samo odezní až s přibývajícím věkem.

Léky na zpomalení noční produkce moči

Léčebnou látkou je desmopresin obsažený například v léku Minirin. Při jeho užívání nesmí pacient přijímat velké množství tekutin a nesmí se užívat při horečce, průjmu a nevolnosti. Podává se perorálně ve formě tablet a je určen pouze pro děti starší pěti let.

Léky na zklidnění močového měchýře

Léčebnými látkami jsou takzvaná anticholinergika, jako je kupříkladu oxybutynin obsažený v léku Ditropan. Účinkem je zmírnění kontrakcí močového měchýře a zvýšení jeho kapacity. Obvykle se používá spolu s jinými léky a obecně se předepisuje až při vyčerpání všech ostatních možností léčby.

Enuretický alarm

Enuretický alarm je malé zařízení napojené na podložku citlivou na vlhkost, které je umístěna v pyžamu nebo ložním prádle dítěte. Když podložka zaznamená vlhkost, spustí se alarm. V ideálním případě by se měl alarm spustit ihned na začátku močení, aby se dítě probudilo, přestalo močit v posteli a došlo se vymočit na toaletu. Pokud alarm není schopen dítě probudit, je nutné zajistit, aby vzbudil alespoň jednoho z rodičů, který následně probudí i dítě. Při používání enuretického alarmu buďte trpěliví. Často trvá jeden až tři měsíce, než se objeví první výsledky a až 4 měsíce, než se problém zcela vyřeší. Enuretický alarm je velmi účinný ve většině případů, má malé procento navracení inkontinence a oproti lékům dosahuje lepších dlouhodobých výsledků.

Životní styl a noční pomočování

Noční pomočování lze do jisté míry řešit dodržováním několika jednoduchých pravidel:

 • Omezte večerní příjem tekutin: Přijímat dostatek tekutin je velmi důležité, takže není nutné ani vhodné omezovat celkové množství, ale jeho rozložení v rámci dne. Podporujte u dítěte pití ráno, dopoledne a odpoledne. Večer naopak dítě korigujte a kontrolujte, aby pilo jen minimálně. Nemělo by to ale vést k tomu, že bude mít dítě žízeň.
 • Vyhněte se nápojům a potravinám s kofeinem: Kofein není pro děti vhodný obecně, k čemuž existuje mnoho důvodů. Jedním z nich je to, že stimuluje močový měchýř, což může způsobovat noční pomočování, zvlášť když je přijímán v pozdních odpoledních a večerních hodinách.
 • Zaveďte dvojité močení před spaním: Před spaním si každý slušný člověk vyčistí zuby, převleče se do pyžama a podobně. Zaveďte u svého dítěte rituál dvojitého močení před spaním, kdy si zajde na záchod před provedením těchto večerních rutin a pak ještě jednou po jejich dokončení těsně před ulehnutím ke spánku. Současně dítěti vysvětlete, že je zcela v pořádku používat toaletu v případě potřeby i během noci. Na cestě z dětského pokoje na toaletu nainstalujte malá noční světla, aby dítě bezpečně a beze strachu mohlo na toaletu dojít.
 • Kontrolujte a podporujte pravidelné denní močení: Dbejte na to, aby se dítě během dne vymočilo každou druhou hodinu, respektive aby močilo tak často, že u něj nevznikne pocit naléhavosti se vymočit.
 • Předcházejte podráždění a vyrážkám: Abyste předešli podráždění způsobenému mokrým pyžamem, důkladně umyjte a ošetřete postižené oblasti genitálií a hýždí ihned jakmile pomočení zjistíte. Tyto rizikové oblasti také můžete před spánkem preventivně ošetřit mastí nebo krémem s ochrannou bariérou proti vlhkosti.
Životní styl a noční inkontinence

Alternativní medicína a noční pomočování

Někteří lidé se mohou při léčbě nočního pomočování uchýlit k alternativní medicíně. U přístupů, jako je hypnóza, bylinná terapie, akupunktura či chiropraktická terapie, jsou důkazy o jejich účinnosti při léčbě nočního pomočování slabé, neprůkazné nebo zcela neúčinné. I z tohoto důvodu je nelze jakkoliv doporučovat, nebo propagovat. Pokud se však rozhodnete přistoupit k alternativní léčbě, pak se před jejím zahájením určitě poraďte s pediatrem. Dostatečně se informujte o bezpečnosti léčby a ujistěte se, že nebude případné podávání jakýchkoliv léčiv interagovat s léky, které dítě běžně užívá.

Zvládání situace a podpora dítěte

Děti se v noci úmyslně nepomočují, aby tím rozčílily své rodiče a přinášely jim starosti. Proto se snažte být maximálně trpěliví a čelte problému společně. Účinná léčba může kombinovat několik přístupů a dosažení vytyčeného cíle může nějakou dobu trvat.

 • Buďte vnímaví k pocitům dítěte: Pokud je dítě vystresované a úzkostné, povzbuďte ho, aby dalo své pocity najevo. Nabídněte mu podporu a povzbuzení. Když je dítě v klidu a cítí se bezpečně, může být pomočování celkově méně problematické. V případě potřeby si promluvte s pediatrem o tom, jak stresu u dítěte čelit.
 • Zajistěte snadný a rychlý úklid: Pořiďte si kvalitní nepropustný chránič matrace, kterým bude matrace chráněna před znečištěním a poškozením. Na noc oblékejte dítě do silného savého spodního prádla, které pomůže zadržet moč. Vždy mějte po ruce nachystaný ložní textil, spodní prádlo a pyžamo na výměnu. Současně s tím se vyhýbejte dlouhodobému používání plen a jednorázového textilu.
 • Požádejte dítě o pomoc: Pokud je to s ohledem na věk dítěte možné, požádejte ho, aby pomočené spodní prádlo, pyžamo a ložní textil dalo prát samo. Nejde o trest, tak by to dítě ani v náznaku nemělo vnímat. Jde o podvědomé vštípení odpovědnosti související s převzetím kontroly nad situací ze strany dítěte.
 • Netrestejte a chvalte: Nikdo na světě se ve spánku dobrovolně nepomočuje, takže je trestání v tomto ohledu v jakékoliv podobě zbytečné, nepřípustné a v konečném důsledku i kontraproduktivní. Dbejte také na to, aby se dítě nestalo terčem posměchu a šikany ze strany sourozenců nebo vrstevníků. I přes přetrvávající noční pomočování dítě chvalte, pokud dodržuje spánkový režim a rituály a pomáhá s úklidem po epizodě pomočování.

Návštěva lékaře

Při problémech s nočním pomočováním s největší pravděpodobností nejprve zamíříte k pediatrovi. To je pochopitelně správně. Ten vás však může následně poslat k příslušnému dětskému specialistovi na močové ústrojí (dětský urolog nebo dětský nefrolog). Bez ohledu na to, za jakým lékařem půjdete, je dobré se na návštěvu připravit.

Návštěva lékaře s noční enurézou

Co bude lékaře obecně zajímat

 • Příznaky a projevy: Týká se to těch logicky souvisejících i těch, které by člověk za související nepovažoval. Nějaký čas před návštěvou lékaře je dobré začít psát deník zaznamenávající epizody pomočování, množství vypitých tekutin a jeho rozložení v rámci dne, četnost návštěv toalety, potřeby dítěte močit a podobně.
 • Klíčové osobní a zdravotní informace: To kromě logicky podstatných informací zahrnuje i zásadní stresující události a významné změny v životě dítěte.
 • Rodinná anamnéza: Trápilo (trápí) noční pomočování rodiče či sourozence?
 • Co dítě užívá: To se týká všech léků, vitamínů, doplňků stravy a bylin v jakékoliv podobě, které dítě užívá.

Jaké otázky vám bude klást lékař

 • Existuje noční pomočování v rodinné anamnéze?
 • Je to trvalý problém, nebo jde o problém, který se objevil nedávno po bezproblémovém období?
 • Jak často k němu dochází?
 • Jedná se o kontinuální problém, nebo se střídají problémová a bezproblémová období?
 • Dochází i k dennímu pomočování? (myšleno v bdělém stavu)
 • Má dítě problémy se stolicí a vyprazdňováním?
 • Stěžuje si dítě na bolest nebo jiné obtíže při močení?
 • Prošlo nebo prochází dítě nějakými zásadními životními změnami či stresujícími situacemi?
 • Jste s partnerem rozvedeni, respektive odloučení? Ano? Bydlí u vás střídavě? Ano? Pomočuje se v obou domácnostech, nebo jen u jednoho z vás?
 • Jak noční pomočování s dítětem řešíte?

Co bude zajímat vás a jaké budete klást otázky

 • Co způsobuje noční pomočování mého dítěte?
 • Kdy z toho vyroste?
 • Jaké jsou možnosti léčby? Kterou doporučujete? A co vedlejší účinky?
 • Existují nějaké alternativy k tradiční medicíně?
 • Mělo by mé dítě dodržovat nějaká omezení ohledně pitného režimu?

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.