Vliv alkoholu na spánek – Uvolnění je jen zdánlivé

Alkohol je jednou z nejrozšířenějších psychoaktivních látek na světě a mnoho lidí ho užívá jako prostředek na cestě k zábavě a relaxaci. Málokdo si nicméně uvědomuje, že alkohol má drakonický negativní vliv na kvalitu spánku a že zcela nežádoucím způsobem ovlivňuje regeneraci těla a mysli během nočního odpočinku. V tomto článku si krátce povíme, jaký je vliv alkoholu na spánek, a to jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu a co lze udělat pro zlepšení kvality spánku, přestože si člověk občas dopřeje skleničku.

Vliv alkoholu na spánek

Krátkodobý vliv alkoholu na spánek

Alkohol může na první pohled působit jako relaxační prostředek, který pomáhá snadněji usnout a hlouběji spát. Tento dojem vychází z jeho schopnosti tlumit nervový systém a omezovat úzkost. Přestože může alkohol zpočátku zdánlivě usnadňovat usínání, jeho skutečný vliv je natolik složitý a komplexní, že je to v konečném důsledku přesně naopak.

Během první fáze spánku N1 (ta je přechodem mezi bdělostí a plnohodnotným spánkem) může alkohol skutečně způsobovat rychlejší usínání, nebo přinejmenším budit tento dojem. V následující druhé fázi N2, která je již hlubší a regenerační, se však již projevuje jeho negativní účinek. Dochází k narušování přechodů mezi jednotlivými fázemi spánku, což má za následek časté noční probouzení (toho si člověk zpravidla ani není vědom). Narušovány jsou také jednotlivé fáze spánku včetně REM spánku. To poté způsobuje mimo jiné únavu a nesoustředěnost během dne v bdělém stavu.

V rámci krátkodobého pohledu na vliv alkoholu na spánek je nutné zmínit také jeho silný dehydratační účinek, což může způsobovat častější a intenzivnější nutkání močit spojené s probouzením se, čímž může být opět narušována kontinuita spánku.

Faktory a míra vlivu

Vliv alkoholu na spánek se samozřejmě odvíjí od několika faktorů a společně s tím se míra jeho vlivu odvíjí od množství zkonzumovaného alkoholu. Je to pochopitelně individuální, nicméně obecné vědecké závěry v tomto ohledu byly kvantifikovány. Pojďme si nyní představit nejdůležitější faktory vlivu a míru vlivu s ohledem na zkonzumované množství.

Faktory

  • Zkonzumované množství
  • Rychlost konzumace
  • Uplynutý čas mezi ukončením konzumace a ulehnutím ke spánku
  • Věk, pohlaví a zdravotní stav konzumenta

Míra vlivu s ohledem na množství

Jako měřítko je v tomto případě použita sklenička vína (2 decilitry).

  • Střídmá konzumace – 1 sklenička u mužů a 0,5 skleničky u žen snižuje kvalitu spánku v průměru o 10 procent
  • Mírná konzumace – 2 skleničky u mužů a 1 sklenička u žen snižuje kvalitu spánku v průměru o 25 procent
  • Zvýšená konzumace – Při překročení 2 skleniček u mužů a 1 skleničky u žen dochází ke snížení kvality spánku v průměru o 40 procent
Alkohol a spánek

Dlouhodobý vliv alkoholu na spánek

Pravidelná konzumace alkoholu (obzvlášť pokud je v nadměrném množství) má řadu velmi závažných vlivů na lidské zdraví a pochopitelně také na spánek. Narušeny jsou všechny procesy a funkce spánku, což má mnoho nezanedbatelných dopadů, jejichž výčet je velmi dlouhý. Zmínit můžeme například rozvoj nespavosti (insomnie) nebo takzvané alkoholické narkolepsie, která se projevuje náhlými a neodolatelnými nutkáními usnout během dne, což může vést k velmi nebezpečným situacím (například při řízení vozidla).

Co lze udělat pro zlepšení kvality spánku při konzumaci alkoholu

Pokud si občas rádi dáte skleničku vína nebo piva (což alespoň v našich končinách není rozhodně nic neobvyklého), pak existují způsoby, jak minimalizovat negativní vliv alkoholu na spánek.

  • Omezte konzumaci – Pokud se rozhodnete pít alkohol, snažte se jej konzumovat s mírou. Menší množství alkoholu má obvykle méně výrazný negativní vliv.
  • Vyhýbejte se alkoholu před spaním – Snažte se vypít alkohol několik hodin před tím, než půjdete spát. To umožní vašemu tělu nějaký čas na jeho zpracování a minimalizuje jeho rušivý vliv.
  • Hydratujte se – Pijte dostatek vody, abyste zabránili dehydrataci způsobené alkoholem.
Alkohol neuspává

Závěr

Alkohol má značný negativní vliv na kvalitu spánku a regeneraci těla. I když se zdá, že uspává a uvolňuje, tak to není ve skutečnosti tak jednoduché. Vliv alkoholu na spánek je složitý a vede k narušení fází spánku a přechodů mezi nimi, častému probouzení, nespavosti a únavě. Pakliže se rozhodnete pít alkohol, nejdůležitější je konzumovat ho s mírou.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.