Interpretace snů – Průvodce

Proč lidé sní? To je jedna z nejstarších otázek v behaviorální vědě. Existuje mnoho teorií o jejich povaze a účelu. Jsou to zprávy z podvědomí? Nesmyslná aktivita neuronů v mozku? Co vůbec sny znamenají? Proces studia významu snů se nazývá interpretace snů. Ačkoli přiřazování významu snům není vědecký proces, je to oblíbený způsob, jak se pokusit porozumět významu našich nevědomých myšlenek a toho, co o nás říkají naše sny.

Má sny každý?

Podle výzkumů sní naprosto každý, ale mnoho lidí si své sny nepamatuje.

Co jsou sny vlastně zač?

Sny jsou souborem nedobrovolných myšlenek, vizuálních představ a emočních reakcí, ke kterým dochází během spánku. Ve snech máme také smyslové vjemy. Dříve se předpokládalo, že sníme pouze během REM fáze spánku, ale dnes víme, že sny máme také během všech tří NREM fází spánku.

Interpretace snů

Snít začínáme již v raném dětství, přičemž počet a délka snů se s rostoucím věkem až do dospělosti zvyšuje. Podle všeho začínáme snít ve chvílích, kdy se obvyklá aktivita mozku změní nebo sníží, jak se to pravidelně děje právě během spánku.

Průměrný dospělý člověk sní každou noc třikrát až pětkrát, ale jsou i jedinci, kteří mohou snít klidně až sedmkrát za jedinou noc. Zatímco valná většina snů trvá mezi 5 a 20 minutami, některé trvají jen několik málo sekund a některé si nikdy nevybavíme. Suma sumárum přibližně 6 let našeho života strávíme sněním.

Historie výkladu snů

Důkazy o snaze interpretovat sny sahají nejméně tři tisíce let nazpět a pochází od Sumerů, kteří žili na území dnešního Iráku. Kněží ve starověkém Egyptě věřili, že sny jsou formou nadpřirozené komunikace, zatímco Řekové považovali sny za znamení hlubokého významu.

Psychiatři Sigmund Freud a Carl Jung byli velmi fascinováni sny a měli různé teorie o jejich významu. V knize Výklad snů Freud napsal, že sny představují naplnění potlačených přání a tužeb a jsou inspirovány událostmi předchozího dne. I dnes mnoho lidí interpretuje své sny na základě freudovské teorie.

Historie výkladu snů

Carl Jung zase zastával teorii, že sny nejsou symboly potlačovaných myšlenek nebo tužeb, ale přímými zprávami z hlubší psychiky. Pro Junga jsou snové obrazy symboly, které vyjadřují myšlenky a přesvědčení skryté v podvědomí. Jungova sbírka esejů Sny je klasikou v oblasti analýzy snů a populární je dodnes.

Moderní interpretace snů vychází z těchto základů, ale stále zůstává nevědecká. Přestože mozkovou aktivitu lze během snů měřit, sny a jejich význam jsou subjektivní záležitostí a nelze je studovat dostupnými metodami. Navzdory nedostatku výzkumu významu snů zůstává interpretace snů oblíbenou snahou napříč kulturami po celém světě.

Kniha Výklad snů

Freudova kniha Výklad snů byla vydána v roce 1900 a během Freudova života byla celkem sedmkrát dotištěna.

Interpretace běžných snů

I když možná přesně nevíme, co naše sny mají znamenat, zde jsou populární interpretace některých nejběžnějších snů:

Hádka

Snít o hádce může znamenat, že se snažíte porozumět problému, který ve vašem životě není vyřešen. Pokud nevíte o takovém důležitém problému, pak může sen představovat interní diskusi se sebou samým.

Napadení

Snít o tom, že vás někdo napadne, může reprezentovat pocity zranitelnosti nebo bezmoci. Zda sen znamená, že se cítíte mocní nebo obětovaní, závisí na vašich činech ve snu a na tom, jak v něm máte pocity.

Pronásledování

Toto je jedno z nejčastějších témat snů. Pronásledování může znamenat, že se cítíte ohroženi nějakou osobou nebo situací či se zdráháte čelit problému, který vyžaduje vaši pozornost.

Úmrtí

Snít o smrti milované osoby nebo přítele není psychická předpověď, ale reprezentace změny. Pro ty, kteří jsou pak čerstvě pozůstalí, může být snění o smrti způsob, jak se pokusit pochopit a vyrovnat se se ztrátou.

Pád

Pád je velmi běžný ve snech i nočních můrách a může být spojen s opuštěním, strachem ze selhání po úspěchu nebo úzkostí ze ztráty kontroly.

Vlasy

Podle Freuda mají sny o vlasech významné vazby na něčí sexualitu. Věřil, že bohaté vlasy symbolizují mužnost a sílu. Snít o stříhání vlasů potom může znamenat, že změníte svůj pohled na nějaký problém nebo se od problému odprostíte.

Vraždění

Vraždění ve snech může představovat touhu eliminovat část vlastní osobnosti. Zabíjení ve snu může být také známkou nepřiznaného nepřátelství, nebo nutnosti provést nějakou trvalou změnu.

Peníze

Sny o penězích mohou symbolizovat vlastní hodnotu. Když se ve snu směňují peníze, může to znamenat, že očekáváte životní změny nebo potřebujete od někoho něco získat.

Hory

Protože hory jsou považovány za překážky, sen o výstupu na horu může znamenat pocity moci a úspěchu.

Nahota

Nahota je běžným tématem snů a často je symbolem pocitu zranitelnosti a odhalení. Tyto typy snů mohou také symbolizovat touhu po uznání nebo naopak strach z odhalení vlastních nedostatků.

Statný strom

Statný strom může být symbolem stability, dlouhověkosti nebo moudrosti. Snění o statném stromu by mohlo odrážet potřebu něčeho pevného ve vašem životě nebo pocit, že jste dosáhli něčeho důležitého a trvalého.

Oáza

Hledání oázy může symbolizovat potřebu podpory a péče. Můžete se cítit nejistí nebo zranitelní a hledáte pomoc nebo bezpečí. Nalezení oázy může představovat dosažení významného cíle.

Balíček

Balíček může představovat důležité vlastnosti nebo pocity, které skrýváte. Přijetí balíčku může znamenat získání nových dovedností. Poskytnutí nebo odeslání balíčku může znamenat snahu přenést odpovědnost na někoho jiného, zvláště když cítíte lítost za své jednání.

Interpretace běžných snů

Balení

Snít o tom, že balíte, reprezentuje velkou změnu. Možná za sebou necháváte problémy či předešlý vztah. Alternativně může balení představovat zbavení se nějakého břemene, které vás tížilo.

Výprava

Snít o tom, že jste na výpravě, může představovat překážky a výzvy, kterým čelíte při dosahování svých cílů nebo životní cesty.

Tekutý písek

Sen o ponoření do tekutého písku může představovat pocity nejistoty či vtažení do vztahu nebo situace, ve které se budete cítit v pasti.

Déšť

Déšť může symbolizovat zbavení se starých pocitů nebo opuštění určitého vztahu či situace. Déšť může také znamenat slzy a smutek, ale ve snech je často doprovázen pocitem obnovy.

Opakující se sen

Opakující se sny mohou znamenat nevyřešené problémy, opakující se chování, které vás omezuje, nebo emoce, které potlačujete.

Škola

Sen o škole může představovat pocity nedostatečnosti nebo obavy z vašich nedostatků, zvláště pokud sen zahrnuje zpoždění nebo nepřipravenost.

Štír

Štír může představovat negativní nebo ohrožující osobu a situaci. Štíři ve snech mohou také symbolizovat pomstu a bolest, stejně jako zradu.

Tarotové karty

Sen o tarotových kartách nebo jejich čtení může reprezentovat vaše podvědomé myšlenky a pocity nebo touhu porozumět svému životu a emocím.

Pod vodou

Sen o tom, že jste pod vodou (nejde o topení se) může znamenat pocity zahlcení nějakou situací, emocemi nebo osobou. Dýchání pod vodou ve snech může představovat potřebu ochrany a výchovy.

Chůze

Sen o chůzi by mohl naznačovat stálý pokrok směrem k vytyčenému cíli. Chůze může také symbolizovat snahu o distancovaní se od určitých lidí nebo životních zkušeností. Obtížná chůze ve snu může naznačovat neochotu řešit obtížnou situaci.

Rentgen

Snít o rentgenování může vyjadřovat pocit zranitelnosti nebo odhalení, ať už fyzicky nebo emocionálně.

Křik

Snění o tom, že vy nebo jiná osoba křičí, vypovídá o potlačení silných emocí nebo obav. Pokud pak křičíte a nikdo vás neslyší, může to znamenat, že se cítíte přehlíženi.

Mrtvola

Pokud sníte o napadení mrtvolou, může to znamenat, že se ve svém životě cítíte ochromeni nebo bezmocní. Sen, že někdo, koho znáte, je mrtvolou, by mohl naznačovat, že se jím cítíte ohroženi nebo že jím cítíte být odstrčeni.

Závěrem

Interpretace snů je nevědecký, ale populární způsob, jak se pokusit objevit skrytý význam a symboliku snů. Po tisíce let se lidé pokoušeli získat přístup ke svému hlubšímu já prostřednictvím snů, o nichž mnozí předpokládali, že jde o zprávy z podvědomí nebo od nějakého nadpřirozena.

Ačkoli psychiatři jako Freud a Jung napsali vlivné knihy o analýze snů, neexistuje žádná definitivní odpověď na to jaký mají sny význam. To, co si myslíme, že naše sny znamenají a naše potřeba jim porozumět však o nás může prozradit mnohem více než samotné sny.

Video – Interpretace snů, Docent Jiří Růžička

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.