Slova začínající na K pro snář

Slova snáře začínající na k

Kabát

 • Dostanete ho – Budete mít štěstí v lásce
 • Je luxusní – Čeká vás život v bohatství
 • Je roztrhaný – Přijdete o majetek
 • Je ušpiněný – Nevěřte všemu, co vám kdo napovídá
 • Je vám malý – Budete se muset postavit pomluvám
 • Je vám velký – Vaše dobrá vůle bude zneužita
 • Kupujete ho – Budete žít v chudobě
 • Má světlou barvu – Neočekávejte, že se vám dostane zastání
 • Má tmavou barvu – V zaměstnání to dotáhnete vysoko
 • Necháváte si ho vyčistit – Partner vám pomůže překonat všechny nástrahy v životě
 • Oblékáte si ho – Rádi si užíváte života
 • Svlékáte si ho – Pokud si nenecháte pomoci, nikdy se nezbavíte bídy

Kanál

 • Cítíte ho páchnou – Někdo má podezření, že nemáte čisté úmysly
 • Čistíte ho – Slibujete něco, co nemůžete dodržet
 • Opravujete ho – Vaše víra v povýšení v zaměstnání je zbytečná
 • Prolézáte jím – Máte důvod se skrývat
 • Spadli jste do něj – Odvrátí se od vás úplně všichni
 • Vidíte ho otevřený – Máte plán a ten se vydaří
 • Vidíte ho plný krys – Někdo vám našeptává špatnosti, nedejte na něj

Karafiát

 • Darujete ho – Získáte nového kamaráda
 • Dostáváte ho – Už nebudete smutnit
 • Kupujete ho – Čekají vás zážitky plné radosti
 • Sázíte ho – Snažíte se vyhýbat poctivé práci
 • Trháte ho – Stáří si zaslouží úctu, projevte ji
 • Zaléváte ho – Vaše snahy jsou zcela marné

Karty

 • Hrajete si s nimi – Štěstí vám neopustí
 • Necháváte si z nich vykládat – Přijde značně neobvyklá zpráva
 • Předvádíte triky s kartami – Dopřejte radost i ostatním lidem
 • Vidíte jiné si s nimi hrát – Objeví se nejrůznější falešné nabídky, pozor na ně

Klavír

 • Hrajete na něj – Očekávejte špatné zprávy
 • Slyšíte někoho na něj hrát – Vaše konání chce někdo překazit
 • Vidíte ho – Nedělejte z komára velblouda

Klíč

 • Hledáte ho – Jste nepořádný člověk
 • Kováte ho – Váš život začne být neklidný
 • Najdete ho – Problémy se vám vyhnou
 • Zasouváte ho do klíčové dírky – Někdo vás bude podezírat
 • Ztratíte ho – V rodině vás čekají nekonečné rozepře
 • Zvedáte ho ze země – V podnikání se vám bude dařit

Klika

 • Berete za kliku – Přijde zlá zpráva
 • Je naleštěná – Toužíte působit suverénně
 • Je zrezlá – Jste přespříliš skromní

Klobouk

 • Čistíte ho – Někdo vám uškodí
 • Je bílý – Budete velice smutní
 • Je černý – Snažte se a dosáhnete svých cílů
 • Je nový – Zlé se v dobré obrátí
 • Je starý – Budete žít v nedostatku
 • Nasazujete si ho na hlavu – Je před vámi cesta
 • Někdo nosí váš klobouk – Měli byste být více skromní
 • Sbíráte ho ze země – Někdo vás pozve na návštěvu
 • Vidíte ho letět ve větru – Nejste koncentrovaní
 • Vidíte ho odnášet větrem – Přijdou ztráty a vy se z nich už nikdy nevzpamatujete
 • Vidíte ho plout po vodě – Vaše vášeň vám bude osudná
 • Zdravíte jeho smeknutím – Vaše hrubé chování bude pokáráno

Kniha

 • Čtete ji – Jste moudří a dostane se vám za to uznání
 • Darujete ji – Čekejte špatnou zprávu
 • Dostáváte ji – Čekejte dobrou zprávu
 • Kupujete ji – Přijde překvapení, připravte se na něj
 • Máte mnoho knih – Nepatříte mezi pilné osoby
 • Učíte se z ní – Lidé vás budou uznávat
 • Vidíte ji hořet – Přijdete o kamaráda
 • Vidíte ji někoho vázat – Budete mít stálý příjem financí
 • Vidíte knihovnu plnou knih – Potřebujete radu, ale nedostává se vám jí

Koberec

 • Kupujete ho – Teprve až praxe ověří teorii
 • Pokládáte ho – Abyste něco získali, musíte si to odpracovat
 • Vidíte ho – Jste hloupí a neskryjete to

Kočárek

 • Vidět ho – Za něco, nebo někoho budete muset přijmout odpovědnost a půjde vám to

Kočka

 • Hrajete si s ní – Vaše důvěra je příliš velká
 • Je bílá – Nenechte se oklamat lichocením
 • Je černá – V práci budete nespokojeni
 • Jíte ji – Rozvedete se
 • Kousne vás – Někdo vám záměrně uškodí
 • Krmíte ji – Nedočkáte se vděku
 • Praštíte ji – Eliminujete nepřítele
 • Slyšíte ji mňoukat – Do vašeho života vstoupí komplikace a nepříjemnosti
 • Vidíte ji – Dávejte si pozor na falešné lidi
 • Vidíte jich mnoho – Vaši kamarádi jsou neupřímní
 • Zabijete ji – Nenecháte se okrást

Rozšířený výklad snů o kočce

Kohout

 • Chytáte ho – Hrozně se pohádáte
 • Slyšíte ho kokrhat – Lidé vás považují za přitažlivého člověka
 • Vidíte ho bojovat – Přijde válka a nouze

Kometa

 • Vidíte ji letět na obloze – Čeká vás velmi náročný rok života a pak se z něj budete ještě dlouho vzpamatovávat
 • Vidíte ji padat – Najdete lásku a budete upřímně milováni

Komín

 • Vidíte komín rodinného domu – Přijdete o práci
 • Vidíte komín továrny – Najdete si dobrou práci
 • Vidíte kouřící komín – Nenechte se brzdit smutkem
 • Vidíte z komína šlehat plameny – V práci budete velmi dobře placeni

Kostel

 • Jdete kolem něj – Vaše jednání vyvolá pomluvy
 • Jste v něm – Budete trpět, ale naleznete útěchu
 • Posloucháte v něm lidi zpívat – Vaše tužby a přání se splní
 • Slyšíte kostelní zvony – Přijde radostná událost
 • Šplháte po kostelní věži – Dokážete všechno, co chcete
 • Vidíte ho hořet – Budete žít v bídě
 • Vidíte nový kostel – Vaše manželství je dokonalé
 • Vidíte poničený kostel – Přijde válka, nebo strašné neštěstí
 • Vidíte velmi vysokou věž kostela – V plánování vaší budoucnosti nestůjte při zemi

Kouř

 • Je černý – Hádkami nic nevyřešíte
 • Je v domě – Život vám otravují zlí lidé
 • Vidíte ho stoupat z komína rovně směrem vzhůru – Budete mít šťastnou domácnost
 • Vidíte ho stoupat z komína jakoby obloukem – Vaše štěstí není skutečné
 • Vidíte ho vycházet z komína do všech stran – Dlouhotrvající problém rázem vyřešíte

Krabice

 • Je plná – Čeká vás nehezké překvapení
 • Je prázdná – Měli byste se více vzdělávat
 • Nesete ji – O své štěstí se připravíte sami
 • Upadne vám – Nevážíte si příjemných maličkostí
 • Zakopnete o ni – Zbytečně se zatěžujete problémy ostatních

Krb

 • Čistý a vymetený – Vaše plány vám vyjdou a dosáhnete svých cílů
 • Hoří v něm oheň – Projevujte intenzivněji a častěji svou lásku
 • Vyhaslý – Někdo vás skrytě miluje

Krev

 • Je čerstvá – V rodině bude vládnout pohoda a spokojenost
 • Je stará a seschlá – Onemocníte
 • Koupete se v ní – Přijde obrovská ztráta a vy tomu nebudete moci zabránit
 • Pijete ji – Zoufale toužíte po lásce
 • Plivete ji – Někdo vám chce strašlivě ublížit
 • Vidíte ji kapat z vlastní rány – Budete mít jen samé štěstí
 • Vidíte krev a někom jiném – Někdo v rodině onemocní
 • Vidíte spousty krve – Přijde válka
 • Vidíte tekoucí krev – Budete mít důvod se radovat
 • Vidíte zvířecí krev – Na podnikání nastal ten pravý čas

Kristus

 • Mluvíte s ním – Bojíte se o své zaměstnání
 • Vidíte ho ukřižovaného – Přijde na vás neštěstí
 • Vidíte ho živého – Máte před sebou život plný radosti a štěstí

Kříž

 • Je vyvrácený – Všechny problémy se dají nějak vyřešit
 • Je zahalený – V rodině se objeví smrt
 • Klečíte před ním – Vaše trápení jednou nakonec skončí
 • Nesete ho – Nepěkné pomluvy se vám nevyhnou
 • Vidíte ho na kopci – Přijde velká neúroda
 • Vidíte ho stát u cesty – Přijde radostná zpráva
 • Vidíte někoho ho nést – Váš smutek bude brzy u konce

Kůň

 • Je bílý – Vyhrajete v loterii
 • Je černý – Neštěstí vás nesrazí na kolena
 • Je hubený – Přijdou problémy, které jste nečekali
 • Je mrtvý – Jen stěží se uživíte
 • Je osedlaný – Potkáte se s vlivným člověkem
 • Jezdíte na něm – Lidé vás budou uznávat
 • Krotíte ho – Do vašeho života rychle vstoupí štěstí
 • Máte koně – Budete žít v blahobytu
 • Pase se – Budete mít bezstarostný život
 • Splašeně prchá – Neštěstí vás nemine
 • Vidíte ho upadnout – Vašim nepřátelům se bude dařit
 • Vyskakujete na koně – Za vaši poctivou práci si vás lidé budou vážit
 • Vzpíná se – Uspějete, ale budete si to muset vybojovat

Květiny

 • Darujete je – Velmi toužíte po lásce
 • Dostáváte je – Považujte si kamarádů, kteří jsou vám věrní
 • Jsou páchnoucí – Pomluvy vás nesmí vykolejit
 • Jsou povadlé – Přijdete o majetek
 • Jsou vonící – Nenechte se oklamat lichotkami
 • Pěstujete je – Poctivá a tvrdá práce vám přinese rozsáhlý majetek
 • Trháte je – Neštěstí, které přijde, si způsobíte sami
 • Uvazujete je do kytice – Čeká vás velká radost
 • Vidíte je na stole – V rodině panuje pohoda
 • Vidíte je na věnci – Přijde moc příjemné překvapení
 • Vidíte je na záhoně – Měli byste začít plánovat svatbu
 • Vidíte je v květinářství – Sice máte nyní starosti, ale ty brzy skončí
 • Zaléváte je – Čeká vás rozchod a vy se s tím budete muset smířit