Slova začínající na A pro snář

Slova snáře začínající na a

Abatyše (Matka představená)

 • Je laskavá – Čekají vás dobré časy
 • Je mladou ženou – Musíte se podřídit a nevzdorovat
 • Je odměřená – V rodině dojde k důležité změně

Absint (Alkoholický nápoj)

 • Popíjíte ho – Marnivostí přijdete o své dědictví
 • Rozléváte ho do sklenic –Přespříliš naháníte své přátele

Adam s Evou

 • Eva promlouvající s hadem – Zlá žena vás připraví o štěstí
 • Pobývat s nimi v ráji – Potká vás nečekané štěstí či závratná výhra
 • Spatřit je – Na někoho, nebo na něco se rozzlobíte

Administrativa (Úřad)

 • Jste tam jako návštěva – Zoufale doufáte v lepší budoucnost
 • Jste tam v práci – Jsou před vámi zlé časy, ale pílí a pracovitostí je můžete překonat

Admirál

 • Jste jím – V práci vás čeká povýšení
 • Mluvíte s ním – Z daleka přijde velmi důležitá zpráva
 • Vidíte ho – S novým partnerem vás čeká šťastný a dlouhý vztah

Adopce

 • Adoptujete dítě – Nestěhujte se, přinese vám to neštěstí
 • Jste adoptován – Stane se něco nečekaného a překvapivého
 • Staráte se o adoptované dítě –Nevydávejte se na cesty, čekají tam na vás nemoci a špatní lidé
 • Vidíte adoptované dítě – Neznámí lidé vám pomohou získat jmění
 • Zdá se o ní muži – Brzy a hodně zbohatnete v podnikání
 • Zdá se o ní mladé svobodné ženě –Brzy se dozajista vdá

Adresa

 • Hledání adresy – Marníte čas
 • Psát ji na dopis – Objeví se příjemná zpráva
 • Vidět ji napsanou na dopise – V práci se objeví problémy

Adresář

 • Vidíte ho někde položený, nebo ho někdo svírá v rukou – V rodině se objeví nový přírůstek
 • Zapisovat do něj – Měli byste se více snažit

Advokát

 • Jednáte s ním – Stane se nehoda, nebo dojde k zásadní ztrátě
 • Jste jím – Nelžete si
 • Hádáte se s ním – Vyřešíte problém, který jste dlouho přehlíželi
 • Mluvíte s ním – Buďte na pozoru, někdo vás chce oklamat
 • Obhajuje vás – Pomoc od přátel odmítněte, přineslo by to jen problémy
 • Potkáte ho – Očekávejte špatnou zprávu
 • Vidíte ho – Pozvání do společnosti, které přijde, přijměte, vyplatí se to
 • Zdá se o ní mladé ženě – Jiná žena vás nepříjemně pomluví

Aeroplán (Letadlo)

 • Letíte jím – Toužíte změnit svůj dosavadní život
 • Vidíte ho letět – Očekávejte nebezpečí
 • Vidíte ho na zemi – Úspěch, který přijde, vám dodá odvahu

Afričan

 • Hovořit s ním – V důležité záležitosti učiníte správné rozhodnutí
 • Vidíte ho – Očekávejte štěstí

Afrika

 • Cestujete po ní – Přijde na vás velká únava, která vám bez odpočinku přivodí nemoc
 • Mluvíte o ní – Chovejte se rozumně a nenechte se zlákat na špatnou cestu životem
 • Vidíte ji na mapě – Splní se vám vaše nejtajnější přání
 • Žijete tam – V rodině se objeví nemoc či jiné neštěstí

Agent

 • Jste jím – Chraňte si své soukromí
 • Mluvíte s ním – Dávejte si pozor na svoje finance
 • Vidíte ho – Přijdete o svůj majetek

Agitace

 • Jste jejím svědkem – Ve vašem okolí jsou falešní lidé
 • Osobně se jí účastníte – Buďte upřímní sami k sobě i ostatním

Achát (kámen)

 • Opracovaný vsazený do šperku –Málo dbáte na hygienu
 • V surové neopracované podobě – Ve vašem okolí se objeví vážná nemoc, nebo dokonce smrt

Akademie

 • Být na ní ubytován – Očekáváte úspěch, ale přijde prohra
 • Docházet na ni – Máte před sebou mnoho překážek
 • Dostat na ni pozvánku – Naučíte se mnoho nových věcí, ale k ničemu vám to nebude
 • Po mnoha letech se na ni vracíte –Nároky, které jsou na vás kladeny, jsou přespříliš vysoké
 • Vidíte ji – Někdy vám blízký na vás myslí

Akademik

 • Jste jím – Očekávejte problémy
 • Vidíte ho – Budete mít dluhy

Akát

 • Cítíte jeho vůni – Vaši přátelé jsou falešní a lžou vám
 • Vidíte ho uschlý – Čeká vás špatný den
 • Vidíte ho zelený – Čeká vás dobrý den

Akcie

 • Kupujete je – Zanedlouho se zamilujete
 • Prodáváte je – Vaše práce konečně přinese kýžené plody
 • Vidíte je – Čeká vás nouze
 • Vlastníte je – Nastoupíte do nové práce a budete mít pravidelný solidní příjem

Akordeon

 • Hrajete na něj – Někdo vás pozve ven za zábavou
 • Slyšíte ho hrát rozladěně –Starosti někoho jiného se stanou i vašimi starostmi
 • Slyšíte ho hrát smutně –Přestaňte se zabývat minulostí
 • Slyšíte ho hrát vesele – To co vás tíží, začnete snášet lépe
 • Slyší ho hrát mladá nezadaná žena– Čeká vás trvalý vztah naplněný štěstím

Aksamit (Látka)

 • Kupujete ho – Měli byste si dát do pořádku své finanční a majetkové záležitosti
 • Máte z něj oděv – Necháváte se využívat falešnými přáteli
 • Nabízíte ho – Čeká vás úspěch v podnikání
 • Vidíte ho starý a roztrhaný – Máte velkou naději na úspěch v lásce
 • Vidí ho mladá nezadaná žena – Váš další přítel bude nesmírně bohatý

Akta

 • Listujete v nich – V zaměstnání vás čeká povýšení
 • Předčítá vám z nich právník –Stanete před soudem, bude to velmi nepříjemné a o něco přijdete
 • Vidíte je – Musíte odjet někam pryč
 • Vidíte je roztrhaná – Hádky, které vás trápí, brzy ustanou

Aktovka

 • Koupit si ji – Pokoušíte se učinit nemožné
 • Nést ji – Vrháte se do nebezpečí
 • Obdarovat jí někoho – Postrádáte pevnou vůli
 • Otevírat ji – Odhalíte veliké tajemství
 • Vidíte ji někde položenou – Někdo blízký očekává, že ho něčím obdarujete

Akvárium

 • Vidět ho – Očekávejte nepříjemnosti
 • Vlastnit ho – Vaše snažení bude marné

Alabastr

 • Dívat se na alabastrovou sošku –Budete mít z něčeho velkou radost
 • Kupovat alabastrovou sošku – Ve všem v životě váš čeká úspěch
 • Obdarovat někoho alabastrovou soškou– Vdáte/oženíte se
 • Rozbít alabastrovou sošku – Čeká vás majetková újma
 • Vidí-li alabastrovou sošku mladá zadaná žena – Vaše špatné chování povede k rozchodu s partnerem

Alarm

 • Necháváte si ho nainstalovat – Očekávejte velké finanční příjmy
 • Slyšíte ho – Dávejte si pozor na svůj majetek
 • Vypíná se – Někdo vás chce ošidit
 • Zapíná se – Můžete se těšit na milou návštěvu

Album

 • Darujete ho – Vaši přátelé na vás myslí a myslí to s vámi dobře
 • Dostanete ho – Budete úspěšní v podnikání
 • Kupujete ho – Nebuďte lakomí
 • Prohlížíte si ho – Na vaše přátele je spoleh za všech okolností
 • Vidět ho s fotografiemi – Očekávejte návštěvu zdaleka
 • Vidět ho s výstřižky – Potkáte někoho, kdo vám bude chtít ublížit
 • Prohlíží si ho mladá nezadaná žena– Brzy potkáte nového přítele

Alej

 • Hrušňová alej – Budete bloudit ,ale nakonec naleznete cestu
 • Kaštanová alej – Blízká osoba vás zklame
 • Topolová alej – V životě, který máte před sebou, nebudete bloudit
 • Třešňová alej – Někdo ve vašem okolí se tváří šťastně, ale ve skutečnosti je smutný
 • Procházet se v ní – Očekávejte problémy a velké starosti
 • Vidí ji nezadaná žena –Krátkodobým známostem toho o sobě neprozrazujte přespříliš

Aligátor

 • Neúspěšně s ním zápasíte –Jiný člověk z tohoto snu je v ohrožení
 • Úspěšně s ním zápasíte –Zabráníte ohrožení jiného člověka z tohoto snu

Alimenty

 • Dostáváte je – Budete žít šťastný život
 • Platíte je – Dávejte si pozor na své činy a dobře promýšlejte svoje plány

Alkohol

 • Kupujete ho – Budete se hodně hádat v rodině
 • Naléváte ho jiným – Lidé kolem vás jsou falešní a nemůžete jim věřit
 • Pijete ho o samotě – Váš partner je vám nevěrný
 • Pijete ho s přáteli – Přijdete ho velmi dobrého kamaráda

Almužna

 • Daruje ji někdo bohatý – Potká vás neštěstí
 • Daruje ji někdo chudý – Někdo vám chce uškodit
 • Dáváte ji z donucení – Dobrý úmysl se obrátí proti vám
 • Odmítnete ji – Pomluvy vám způsobí problémy
 • Přijímáte ji – Budete někým poníženi

Aloe

 • Kvetoucí – Budete žít velmi dlouho
 • V květináči – Čekají na vás starosti a smutek

Alpy

 • Jste v nich – Jste velmi zdraví a máte před sebou dlouhý život
 • Vidíte je na obrázku nebo fotografii– Nebuďte tak odtažití a chladní

Altán

 • Bouráte ho – Nejste schopni dotáhnout vaše plány do konce
 • Sedíte v něm – Jste schopni zvládnout a vyřešit všechny problémy a nesnáze
 • Stavíte ho – Je načase začít plánovat s partnerem společný život

Amant (Nápadník, Milenec)

 • Hádáte se s ním – Omluvte se tomu, komu jste ublížili
 • Objímáte se s ním – Čeká vás zářná budoucnost

Amazonka (Řeka)

 • Je klidná – Dávejte na sebe pozor
 • Je rozbouřená – Ve vašem okolí se odehraje strašná nehoda

Ambulance

 • Vidíte ji – Někdo vám blízký odejde z vašeho života
 • Vstupujete do ní – Zdoláte svoje soky a nepřátele
 • Vycházíte z ní – Vaše zdraví jeve výborném stavu

Američan

 • Mluvíte s ním – Budete obklopen vzdělanými a inteligentními lidmi
 • Vidíte ho – Nedělejte ze sebe hlupáka

Amerika

 • Cestujete do ní – Váš život bude naplněn úspěchem
 • Mluvíte o ní – Vaše předsevzetí a plány se nenaplní
 • Vidíte ji na mapě – V životě vás čekají zásadní změny
 • Žijete tam – Máte před sebou dlouhá léta tvrdá práce na cestě k úspěchu

Ametyst (Kámen)

 • Opracovaný a usazený ve šperku – Vaše snahy o dosažení úspěchu budou provázet komplikace
 • Surový a neopracovaný – Solidní obchod vám přinese spokojenost
 • Vidí ho mladá zadaná žena –Zbytečně a neoprávněně podceňujete svého partnera

Amor

 • Jste zasaženi jeho šípem – Čeká vás velká láska, ale nebude dlouho trvat
 • Vidíte ho – Váš aktuální vztah bude mít krátké trvání

Amputace

 • Amputace končetiny jiné osoby – Někdo z vaší rodiny zemře
 • Amputace vlastní končetiny – Musíte být pozorní a pečliví, abyste neměli problémy v zaměstnání
 • Amputace vlastního prstu – Čeká vás menší nehoda spojená se ztrátou

Amulet

 • Ležící – Dostanete dárek
 • Visící na krku – Stane se něco špatného

Ananas

 • Jíte ho – Přijde vám důležitá pozvánka
 • Sklízíte je – Úspěch vás nemine
 • Vidíte ho nebo ho kupujete – Budete se náramně bavit v dobré společnosti

Anděl

 • Být jím – Čeká vás velká pocta
 • Být s ním a cítit se dobře – Obdržíte veliké dědictví od vzdáleného příbuzného
 • Mluvíte s ním – Vaše touhy se zcela naplní
 • Vidíte ho létat – Buďte trpěliví, přijdou lepší časy a dožijete se vysokého věku
 • Vidíte ho stát – V životě se vám stane něco radostného
 • Vidíte ho ve slunečním světle –Celou rodinu čeká radostná událost
 • Vidí ho nemocný člověk – Brzy se uzdravíte
 • Vidí ho voják – Ve válce zvítězíte
 • Vidí ho žena – Narodí se vám syn
 • Žena vidí dva anděly – Narodí se vám dvojčata

Anekdota

 • Čtete ji – Někdo vás vezme do společnosti za zábavou
 • Slyšíte ji – Vaše činy jsou nepředvídatelné jako jste vy sami
 • Vyprávíte ji – Vybírejte si inteligentní kamarády

Angličan

 • Jste jím – Nudíte se a chcete se pobavit
 • Mluvíte s ním – Budete se nudit
 • Posloucháte ho – Vašeho rozhodnutí budete litovat
 • Potkáte ho – Sobectví jiných vám přinese utrpení
 • Vidíte ho – Pojedete na dlouhou a úspěšnou obchodní cestu

Anglie

 • Cestujete do ní – Budete mít velké finanční výdaje
 • Vidíte ji na mapě – Rychle přijdete o své peníze

Angrešt

 • Jíte ho – Ve vašem okolí je někdo naštvaný
 • Ochutnáváte ho – Čeká vás neúspěšné jednání
 • Sázíte ho – Nemáte dostatek pokory
 • Trháte ho – Lidé ve vašem okolí vám nepřejí nic dobrého
 • Vidíte ho nezralý – Nepřítel se vám chystá ublížit
 • Vidíte ho zralý – Podaří se vám uniknout problémům
 • Jí ho mladá žena – Čeká vás zklamání

Antilopa

 • Vidíte ji běžet – Kladete na sebe vysoké nároky, ale s dostatkem úsilí dosáhnete svých cílů
 • Vidíte ji skákat – Dočkáte se vytoužené lásky, avšak ta nebude mít dlouhého trvání
 • Mladá nezadaná žena ji vidí ulovenou – Dočkáte se lásky, která vás však zničí

Anýz

 • Vidíte ho rozsypaný – Budete se soudit

Apartmán

 • Pronajímáte si ho – Setkáte se se starými přáteli
 • Pronajímáte ho někomu – Budete mít příjemnou návštěvu

Apetit

 • Máte apetit – Vaše zdraví se bude zhoršovat
 • Nemáte apetit – Dbejte na své zdraví a věnujte pozornost i banálním onemocněním

Apoštol

 • Jste jím – Nějaký boháč vám způsobí nepříjemnosti
 • Mluvíte s ním – Lidé si vás budou vážit a ctít vás
 • Posloucháte ho – Někdo vás požádá o kmotrovství
 • Vidíte ho – Budete mít radostný den

Arab

 • Jste jimi obklopen – Přijdete na kloub dlouho nevyřešenému tajemství
 • Mluvíte s ním – Vyplní se vám váš tajný sen
 • Vidíte ho – Na cestách se vám stane nehoda

Arak (Alkoholický nápoj)

 • Kupujete ho – Budete se hádat kvůli maličkostem
 • Nabízíte ho – Vám blízká osoba se zasnoubí, nebo se bude ženit/vdávat
 • Naléváte ho – Očekávejte narození dítěte
 • Pijete ho – Nebuďte neomalený a perverzní
 • Rozléváte ho – Chovejte se slušně
 • Zdá se o něm mladému člověku –Vaše fantazie nezná hranice
 • Zdá se o něm starému člověku –Očekávejte životní útrapy

Arcibiskup

 • Mluvíte s ním – Buďte smířliví a nepřátelům odpusťte
 • Vidíte ho – Jakmile překonáte životní překážky, stanete se šťastným a požehnaným člověkem
 • Vidíte ho v civilních šatech –Dosáhnete svého cíle
 • Zdá se o něm ženě – Navážete nové skvělé přátelství

Archanděl

 • Slyšíte ho troubit – Vyhrajete soudní spor
 • Vidíte ho – Ničeho nedosáhnete, pokud se nebudete snažit

Architekt

 • Balí si své nákresy – Váš život se změní k lepšímu
 • Jste jím – Přijde změna ve vašich pracovních plánech
 • Kreslí u rýsovacího prkna – Vaše podnikání bude neúspěšné
 • Vidí ho mladá žena – Ve věcech, ve kterých se snažíte, nedosáhnete úspěchu
 • Vidí ho svobodná žena – Velmi brzy a šťastně se vdáte

Archiv

 • Být v něm – Očekávejte bolestnou ztrátu
 • Mluvíte o něm – Někdo ví o vašem tajemství

Arch papíru

 • Je čistý – Budete smutní
 • Je špinavý, počmáraný nebo popsaný– Obdržíte velmi zlou zprávu

Árie

 • Slyšíte ji – Setkáte se s významným člověkem
 • Zpíváte ji – Obdržíte důležité psaní

Aristokrat

 • Jste jím – Omezte své plány
 • Mluvíte s ním – Váš kamarád si osobě moc myslí
 • Navštíví vás doma – Setkáte se se zajímavým člověkem
 • Potkáte ho – Budete mít problémy s nejlepšími přáteli

Armáda

 • Pochodující – Dávejte na sebe více pozor
 • Poražená – Investujte do smysluplných věcí
 • Válčící – Zanedlouho zbohatnete
 • Vítězná – Budete mít problémy v osobním životě

Arnika (Rostlina)

 • Kvetoucí na louce – Budete mít seno vaší staré lásce
 • Trháte ji – Hrozí vám úraz, musíte se mít na pozoru
 • Utržená ve váze – Vaše zdraví není dobré

Auto

 • Běžíte před ním – Máte konkurenta, kterého nesmíte podceňovat
 • Blíží se k vám – Kamarádi a známí vás budou zaslouženě obdivovat a uznávat
 • Bouráte ho – Dávejte si veliký pozor na pomluvy
 • Jede opravdu rychle – Dozvíte se novinku, která vás nepotěší
 • Jede velmi pomalu – Dozvíte se něco velmi důležitého
 • Je porouchané – Rizikové jednání vám přinese problémy
 • Jste v něm pasažérem – Je před vámi nové životní štěstí
 • Jste z něj vyhozeni během jízdy – Připravte se na pěkné a milé zprávy
 • Kupujete ho – Soused vám závidí a nemá vás v oblibě
 • Prodáváte ho – Přijdou změny, které se vám nebudou líbit
 • Přejíždí někoho – Čeká vás velmi smutné a nezáviděníhodné období
 • Řídíte ho – Ve svém konání budete úspěšní
 • Sráží vás – Z plánované oslavy se stane katastrofa
 • Vidíte ho stát – Nejistota ve vás vyvolává nerozhodnost
 • Vidíte autonehodu – Začněte přemýšlet o tom, co vypouštíte ze svých úst
 • Vlastníte ho – Nakonec dosáhnete svého, ale bude to nepředstavitelně obtížné
 • Zatarasuje cestu – Všechno zlé se nakonec v dobré obrátí