Slova začínající na E pro snář

Slova snáře začínající na e

Eben (druh dřeva)

 • Vidíte předmět, který je z něj vyřezaný – Čeká vás skutečně velké neštěstí

Egypt

 • Žijete v něm – Neuvědomujete a nevážíte si moudrosti

Egypťan

 • Jste jím – Plánujete pomstu, která není správná
 • Mluvíte s ním – Někomu jste zavdali důvod se vám mstít

Epilepsie

 • Máte epileptický záchvat – Nečekaně získáte peníze
 • Někomu při epileptickém záchvatu pomůžete – Vyhrajete v loterii

Eso

 • Držíte ho v ruce – Budete mít štěstí ve hře
 • Vidíte ho v ruce jiného člověka – Vaši nepřátelé mají v plánu vám uškodit

Eunuch

 • Jste jím – Stojí před vámi nebezpečí, které jste si zapříčinili sami
 • Vidět ho – Milovanou osobu dostanete nevědomky do nebezpečí

Eva

 • Vidíte ji držet jablko – Nečiňte po jistou dobu závažná rozhodnutí
 • Vidíte napsané její jméno – Myslíte na cizoložství
 • Vidíte ženu, která se tam jmenuje – Budete nevěrní
 • Vyslovujete toto jméno – Očekávejte od někoho vyznání lásky

Exekuce

 • Je vám prováděna – Vaši přátelé jsou falešní
 • Sami ji plánujete u někoho provést – Jste lstiví ke všem lidem včetně vašich nejbližších
 • Vidíte ji u někoho provádět – Někdo vás bude nehezky pomlouvat