Sen o vlasech

Pokud jste měli sen o vlasech, potom šlo o reflexi osobnosti daného člověka. Vztahovat se to může jak na někoho druhého, tak na vás samotné. To znamená jaký jste člověk, jak přemýšlíte, jak se chováte a jaké máte názory. Ve snu to vždy odráží barva a délka vlasů, což si podle snáře detailně rozebereme v následujících odstavcích.

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA: ODRÁŽEJÍ OSOBNOST ČLOVĚKA

Sen o vlasech

Sen o blonďatých vlasech

Jedná se o člověka, který si rád užívá života a do všeho jde naplno. Do jisté míry je možná i marnivý. Zcela rozhodně je však otevřený a rád se obklopujete lidmi. Přátelé, zábava a zážitky jsou alfou a omegou jeho života.

Sen o černých vlasech

Černé vlasy jsou symbolem nepředvídatelnosti a nečekaných překvapení. Taková osoba je ve svém jednání zcela nečitelná. V určitou chvíli pro vás může být ochotna snést modré z nebe a krátce na to vás může zcela bezostyšně hodit přes palubu. Na takového člověka si dávejte pozor a nenechte se jím ohrozit.

Sen o hnědých vlasech

Člověk s hnědými vlasy ve snu je etalonem vyrovnanosti, klidu, pravdy a tak trochu i průměrnosti. Taková osoba se v dobrém slova smyslu stará sám o sebe, nikomu neškodí a nelže a usiluje o to být v principu dobrým člověkem. Nikdo nemá důvod ji nemít rád.

Sen o zrzavých vlasech

Dalo by se říci, že jsou zrzavé vlasy přesným opakem hnědých vlasů. Vypovídají o chytrosti, která se snoubí se lstivostí, prolhaností a intrikářstvím. Takovému člověku nelze z žádných okolností důvěřovat, protože se vždy chová podle toho, co je pro něj v danou chvíli nejlepší a nejvýhodnější.

Sen o bílých vlasech

Lze ho interpretovat dvěma odlišnými způsoby, přičemž v obou případech se tento sen zpravidla vztahuje na vaše vnitřní rozpoložení ohledně stárnutí. Pokud jste měli ve snu bílé vlasy a byli jste s tím vnitřně srovnání, vypovídá to o tom, že jste se se známkami stárnutí ve skutečném světě vyrovnali a přijali to jako nezbytnou součást života.

V opačném případě to vypovídá o vašich obavách ze stárnutí a ztráty mladistvého vzhledu, na kterém si dosti zakládáte. Fakt, že stárnete si jen těžko připouštíte a trápí vás to.

Barevné vlasy ve snu

  • Červené – Značí živelnost, temperament, divokost a silné emoce. Výbuchy radosti střídají výbuchy hněvu. Obojí je však prakticky okamžitě zapomenuto a pokračuje se dál. Tyto osoby oplývají vnitřní silou, sebevědomím, energií a impulzivitou.
  • Růžové – Symbolizují infantilnost, naivitu, lehkovážnost a zranitelnost. Chování takového člověka není a priori závadné, ale je spojeno s neschopností a neochotou vidět svět a lidi takové, jací ve skutečnosti jsou.
  • Modré – Jsou spojeny s pravdomluvností, přátelstvím, upřímností a částečně také odtažitostí. Taková osoba své problémy odmítá řešit s někým jiným. S nikým o nich nemluví a pohřbívá je ve svém nitru. To může v některých chvílích vyústit v citovou chladnost a nedostatek empatie.
  • Fialové – Znamenají neústupnost, tvrdohlavost a nekonformitu. U těchto lidí se setkáte s neotřelými a tvrdě obhajovanými názory a pohledy na svět, což běžně vyúsťuje v konflikty. Někdy to může působit značně nepříjemně a nepřátelsky, ale pravda je taková, že jsou takoví lidé přátelští, upřímní, poctiví a nejsou schopni zrady.
  • Zelené – Souvisí s touhou po obdivu a pozornosti. Člověk se zelenými vlasy se pokouší strhnout veškerou pozornost na sebe. Důvodem může být to, že ve skutečnosti není ničím zajímavý, nebo svou jedinečnost není schopen komunikovat svému okolí vhodným způsobem.

Krátké vlasy ve snu

Sen o vlasech střižených nakrátko vypovídá o silné, vůdčí a současně pro ostatní těžce stravitelné osobnosti. Takový člověk všem rozkazuje. Všem vnucuje co mají dělat a co si mají myslet. Jakmile není po jeho, rázem je oheň na střeše a vzniká konflikt.

Dlouhé vlasy ve snu

Osoba s dlouhými vlasy ve snu je majákem v rozbouřeném moři. Provází ji vyrovnanost, klid a schopnost a ochota vyslechnout si a pomoci druhým. Není konfliktní a nikomu nic nevnucuje, ale za svým názorem a hodnotami je schopna si neúprosně stát.

Sen o vypadávajících vlasech

Vypadávání vlasů ve snu symbolizuje ztrátu kontroly nad sebou samým a svým jednáním. To je spojeno s obavami a neschopností se ovládat. Navzdory uvědomění si tohoto faktu je těžké s tím cokoliv dělat. Většinou se ale jedná pouze o jistou etapu v životě, která pomine ve chvíli, kdy zmizí příčina tohoto selhávání.

Paruka ve snu

Člověk s parukou ve snu si zcela jednoduše takříkajíc na něco hraje. Z nějakého důvodu se vy, nebo někdo jiný chová vůči svému okolí jinak, než je pro něj přirozené. Jedná se o jakousi formu přetvářky a předvádění se.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.