Sen o nevěře

Sen o nevěře partnera, nebo naopak sen o vaší vlastní nevěře může být z emocionálního a morálního hlediska velmi nepříjemný a určitě není nutné zde rozebírat proč tomu tak je. Sice ho obecně nelze označit za pozitivní typ snu, ale na druhou stranu je nutné říci, že v rámci výkladu snu a symboliky podle snáře neznamená, že by vám byl partner nevěrný a naopak. Sen o nevěře v drtivé většině případů souvisí buď s vaší nejistotou, nebo nějakým problémy ve vztahu. Důležité je pak zmínit, že tendenci ke zdání tohoto snu mají lidé, kteří nevěru zažili osobně, nebo se stala součástí jejich života v rámci nejbližšího okolí (typicky u rodičů).

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA: NEJISTOTA A PROBLÉMY V SOUŽITÍ S PARTNEREM

Nyní si detailně rozebereme, co je zdrojem snů, ve kterých hraje roli nevěra. Dobrou zprávou je, že jde skutečně jen o symboliku a prakticky ve všech případech má situace rozumné řešení.

Sen o nevěře

Sen o nevěře partnera

Je vždy a za všech okolností způsoben něčím, co ve vás vyvolává nejistotu ohledně vašeho vztahu. Svým způsobem se může jednat fakticky o cokoliv. Někdy si za to můžete sami, jindy za to může váš partner a také za to můžete nést zodpovědnost oba dva. Nelze pak opomenout fakt, že svou roli hraje do jisté míry člověku zpravidla přirozená žárlivost (byť jen malá).

Zde je rozhodně na místě uvést několik příkladů, které toho mohou být důvodem:

 • Vztah se stal stereotypním a postrádá jiskru, kterou měl na začátku
 • Hádáte se, moc spolu nemluvíte a už na sebe nejste tak milí
 • Z nějakého důvodu spolu netrávíte moc času
 • Máte pochybnosti o vývoji a budoucnosti vztahu
 • Začal se měnit váš vzhled (stárnutí, tloustnutí, nedostatek času na zkrášlování)
Sen o nevěře partnera

Vlastní nevěra ve snu

Pakliže jste ve vašem snu ten, kdo je nevěrný, potom to znamená, že vám v životě a vztahu něco chybí, že se vám něčeho nedostává. To sice může souviset s intimní částí vztahu, nicméně je to jedna z mnoha možností a rozhodně se nedá označit z primární. Zpravidla jde o to, že něco v životě chcete a nemáte to. V některých případech se však může stávat, že jste ve snu nevěrní s někým z minulosti, koho znáte. To potom vypovídá o tom, že jste v současnosti nešťastní a chtěli byste se vrátit do určitě části vašeho života, kdy jste šťastní byli.

Příklady častých důvodů proč máte sen o vlastní nevěře:

 • Chcete v životě něco, čeho se vám nedostává
 • Rádi byste zkoušeli nové věci, ale váš partner s vámi tuto potřebu nesdílí
 • Toužíte procestovat kus světa, nicméně partner nikam cestovat nechce
 • Váš intimní život neprobíhá dle vašich představ
 • Ze vztahu se stala rutina bez vášně
 • V životě potřebujete nějakou zásadní změnu
Nevěra ve snu

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.