Sen o pavoukovi

Sen o pavoukovi může mít podobně jako sen o hadech velmi odlišný význam v závislosti na jeho barvě. Záleží ovšem také na jeho velikosti, okolnostech v rámci nichž ho vidíte a také na tom co dělá, nebo naopak nedělá. Ve zcela obecné rovině však symbolizuje příchod nějaké události, která je mimo vaši kontrolu, přičemž tato událost může být jak dobrá, tak špatná. Nelze tedy jednoznačně mluvit o tom, že jen sen o pavoucích špatným znamením, protože to může být přesně naopak.

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA: UDÁLOST, NAD KTEROU NEMÁTE KONTROLU

Než si probereme výklad tohoto snu podle snáře detailně, připomeňme si, že se velká část lidí pavouků bojí, takže se s nimi lze ve snech setkat v rámci noční můry, což není předmětem výkladu.

Sen o pavoukovi

Sen o bílém pavoukovi

Bílý pavouk ve snu je předzvěstí radostné a šťastné události, kterou jak již bylo řečeno, nemáte pod svou kontrolou. Velmi často přináší výhru v loterii či soutěži, šťastný nález, seznámení s osudovým partnerem a podobně. Zkrátka něco pozitivního, co však neovlivníte.

Sen o černém pavoukovi

Je přesným opakem bílého pavouka a proto lze očekávat, že se vám přihodí něco zlého, či dokonce tragického. Je symbolem smutku, rozpadu a smrti. Tato událost se nemusí stát přímo vám, ale zcela rozhodně se vás přímo dotkne. Může se jednat o majetek, zdraví, zaměstnání i koníčky.

Černá vdova ve snu

Jedná se o specifický druh černého pavouka a výklad může být dvojí dle situace. Pokud vás ve snu černá vdova napadne, pak jste se ocitli v obtížné životní situaci a netušíte jak ji vyřešit. Jestli v takové situaci zatím nejste, brzy se do ní dostanete. Ve snu ovšem také s černou vdovou můžete spolupracovat a snažit se něčeho dosáhnout. V takovém případě se toužíte někomu za něco pomstít.

Tarantule ve snu

Sen o tarantuli je skutečně velmi neblahé znamení, které nevěstí nic dobrého. Je před vámi nepředstavitelně složitá situace, která vám dá zabrat ve všech myslitelných ohledech. Budete pociťovat strach, bezmoc, méněcennost, marnost, zlost a smutek.

Sen o zeleném pavoukovi

Pavouk zelené barvy reprezentuje vitalitu, uzdravení a sílu. Je možné, že jste byli v nedávné době nemocní, nebo vás trápí dlouhodobé zdravotní potíže. V takovém případě očekávejte, že se váš stav výrazným způsobem zlepší, nebo se dokonce zcela uzdravíte.

Význam dalších barev pavouků

 • Hnědý pavouk ve snu – Je propojen s přírodou, fyzičnem, průměrností, vyrovnaností a klidem
 • Žlutý pavouk ve snu – Symbolizuje život, energii, přejícnost a naději, avšak v negativní konotaci to mohou být naopak závist, žárlivost, nedůvěru, rozčarovanost a lži
 • Červený pavouk ve snu – Je znamením energie, nespoutanosti, živočišnosti, zběsilosti a plodnosti, ale na druhou stranu to může být také rezignace, lenost, pasivita a lhostejnost

Sen o pavoucích, kterých je mnoho

Pokud jste měli sen, ve kterém bylo nesčetné množství pavouků, kteří byli všude kolem vás, potom jste zahlceni povinnostmi a starostmi, jejichž počet vám přerostl přes hlavu. Situaci nezvládáte a nevíte jak z toho ven.

Bílý pavouk ve snu

Sen o malém pavoukovi

Ve vašem životě dojde k události, která něco změní, nicméně právě malá velikost pavouka značí, že se nebude jednat o nic převratného o zlomového. Jestli se bude jednat o něco pozitivního, nebo naopak negativního stanovuje barva pavouka.

Sen o velkém pavoukovi

Jak vyplývá z výše uvedeného výkladu snu o malém pavoukovi, velký pavouk předznamenává zásadní a přelomovou událost, která vám zcela změní život. Čím větší pavouk je, tím rozsáhlejší budou dopady této události. Přínos, respektive ztráty této situace opět určuje barva pavouka.

Pavouk, který vás ve snu kousne

Někdo, nebo něco vám zasáhlo, či brzy zasáhne do života. Intenzitu a podstatu tohoto vlivu lze určit podle barvy a velikosti pavouka.

Sen o pavoukovi ve vlasech

Vlasy představují krásu, zdraví a spokojenost. Pavouk v nich symbolizuje, že se budete v negativním ohledu potýkat se svým vzhledem, zdravotním stavem či celkovou životní pohodou.

Co dalšího může znamenat pavouk ve snu

 • Leze vám po těle – Něco vám bude fyzicky či psychicky nepříjemné
 • Máte ho ve vlastní posteli – Dojde k narušení všeho soukromí a budete se cítit zranitelní
 • Zabíjíte ho – Konečně rozlousknete problém, který vás trápil nebo se úspěšně postavíte vašemu oponentovi
 • Vidíte ho u sebe doma – Dostane se k vám nějaká podstatná informace o někom z rodiny
 • Pronásleduje vás – Pokoušíte se před problémem zavírat oči, ale k ničemu vám to není
 • Vidíte ho v tmavé místnosti – Bude vám předáno tajemství, které nebudete smět za žádnou cenu vyzradit
 • Požírá vás – Nějaká povinnost z vás bude vysávat všechnu vaši energii a radost a vy se z ni nebudete moci vymanit
 • Vidíte ho v práci – Budete povýšeni, ale jestli ho ve snu usmrtíte, paradoxně si vy sami jisté povýšení zkazíte
Sen o pavoucích

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.