7 nejběžnějších velmi závažných poruch spánku

Spánek je nenahraditelným zdrojem obnovy a regenerace našeho těla i mysli. Je klíčový pro naši celkovou fyzickou a psychickou pohodu, zdraví a výkonnost. Mnoho lidí nicméně trpí různými poruchami spánku, které negativně ovlivňují kvalitu i kvantitu nočního odpočinku. V tomto článku se zaměříme na 7 nejběžnějších velmi závažných poruch spánku a krátce popíšeme každou z nich.

7 nejběžnějších velmi závažných poruch spánku

Insomnie (nespavost)

Insomnie (česky nespavost) je jednou z nejběžnějších poruch spánku. Lidé trpící insomnií mají problémy s usínáním, udržením spánku a předčasným probouzením. To může vést k chronické únavě, podrážděnosti a snížené výkonnosti během dne. V extrémních případech pak insomnie způsobuje smrt. Prevence a léčba insomnie zahrnují především vytvoření pravidelného spánkového režimu, dodržování pravidel spánkové hygieny, vyhýbání se stimulujícím látkám a provádění relaxačních cvičení.

Spánková apnoe

Spánková apnoe je onemocnění, při kterém dochází k opakovaným krátkým přestávkám v dýchání během spánku. Tyto přestávky mohou člověka probouzet a narušovat kvalitu spánku. Existují dva hlavní typy, a to obstrukční spánková apnoe (ta je častější) a centrální spánková apnoe. Obvyklé příznaky zahrnují hlasité chrápání a pocit únavy během dne. Pokud máte podezření, že jí trpíte, je důležité poradit se s ošetřujícím lékařem, protože neléčená apnoe zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

Narkolepsie

Narkolepsie je neurologické onemocnění, které způsobuje náhlé a neovladatelné záchvaty spánku během dne. Lidé trpící narkolepsií mohou usnout kdykoli a kdekoliv, což může být nebezpečné pro ně i jejich okolí. Doprovázena může být také svalovou slabostí (takzvanou kataplexií) po silných emočních reakcích. Léčba narkolepsie zahrnuje hlavně změny životního stylu, podávání medikamentů a přísné dodržování spánkového režimu.

Porucha spánku s periodickými pohyby končetin

Tato porucha se projevuje nekontrolovatelnými pohyby končetin (nejčastěji nohou) ve večerních a nočních hodinách, což způsobuje probouzení a narušování spánku. Následky toho jsou typicky únava a nespavost. Snaha o zmírnění příznaků zahrnuje změny stravovacích návyků, doplňování železa a fyzioterapii.

Insomnie, apnoe a narkolepsie

Syndrom neklidných nohou

Lidé trpící tímto syndromem pociťují nepříjemné pocity neklidu v nohou, které je nutí jimi pohybovat, což následně ztěžuje proces usínání a způsobuje probouzení se ze spánku během noci. Léčba syndromu neklidných nohou zahrnuje změny životního stylu, doplňování železa a podávání medikamentů.

Porucha chování v REM spánku

Během REM fáze spánku dochází za normálních okolností ke ztrátě svalového napětí nazývané svalová paralýza nebo REM-atonie. Ta brání ve vykonávání pohybů, které děláme v našich snech. U jedinců trpících poruchou chování v REM spánku však k této paralýze nedochází a ti tak mohou vykonávat pohyby, o kterých se jim zdá. To narušuje spánek spící osoby i osoby blízké a potenciálně to může být i nebezpečné.

Úzkostná porucha snění

Úzkostná porucha snění se projevuje častými a velmi intenzivními nočními můrami. Noční můry jsou v rámci populace naprosto běžné, avšak v tomto případě jde o jejich četnost a sílu, které mají za následek narušení spánku společně s běžným fungováním v bdělosti během dne. Zcela běžný je také rozvoj strachu s usnutí.

7 nejběžnějších velmi závažných poruch spánku závěrem

Poruchy spánku mohou mít výrazný negativní dopad na naši každodenní pohodu, zdraví a výkonnost. Je důležité sledovat možné příznaky a v případě nutnosti hledat vhodné řešení při určení diagnózy a následné léčby, a to společně s ošetřujícím lékařem nebo odborníkem na spánek. Dobrým základem za jakýchkoliv okolností je dodržování zdravého životního stylu a pravidel spánkové hygieny.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.