Centrální spánková apnoe

Centrální spánková apnoe (CSA) je jedna ze dvou, respektive tří typů spánkové apnoe. V porovnání se známější obstrukční spánkovou apnoe (OSA) je její výskyt asi pětinový. Příčin jejího vzniku je hned několik. V první řadě se může jednat o vedlejší účinek užívání některých medikamentů. Typicky jsou to opioidní analgetika, tedy silné léky proti bolesti. Druhou příčinou může být nějaký druh srdečního selhání. Ve třetím případě pak může být spouštěčem některé ze závažných chronických respiračních onemocnění. V neposlední řadě se pak CSA objevuje u pacientů, kteří mají nějaký problém se samotným mozkem. Může se jednat o jeho poranění, nádor, mrtvici nebo virovou infekci.

Centrální spánková apnoe

Centrální spánková apnoe a její podstata

CSA je v mnoha ohledech velmi odlišná od OSA. Nedochází u ní totiž k blokaci dýchacích cest. Ty zůstávají otevřené, ale pacient přestává dýchat z toho důvodu, že mozek ztrácí schopnost předávat informace zbytku těla, čímž dochází k přerušení přirozeného procesu automatického dýchání. I z tohoto důvodu u většiny lidí trpících touto nemocí absentuje chrápání a tudíž oni sami ani jejich okolí nemusí o nemoci vědět.

Ohrožená skupina

Pokud bychom se chtěli podívat na to, kterou skupinu osob centrální spánková apnoe ohrožuje nejvíce, pak tu budou zřejmě pacienti, kteří si prodělali nějaké srdeční selhání. Tito lidé navíc často ohrožuje ještě abnormální vzorec dýchání známý jako Cheyne-Stokesovo dýchání (CSR). Jeho podstatou je náhodné střídání pomalého hlubokého dýchání, rychlého povrchového dýchání a zástav dýchání. Kombinace těchto dvou zdravotních obtíží je zkratkovitě označována jako CSA-CSR a ohrožuje třetinu až polovinu osob, které prodělaly srdeční selhání.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.