Sen o mrtvém

Sny o mrtvých lidech jsou pro drtivou většinu lidí naprosto pochopitelně značně zneklidňující, avšak nesmíme zapomínat, že obsah snu představuje jen jakýsi symbol a sdělení. Sen o mrtvém člověku (ať už jakémkoliv) přináší ve většině případů nějakou špatnou zprávu, ale není tomu tak úplně vždy. Stejně jako u jiných snů velmi záleží na kontextu a konkrétních okolnostech a jen relativně malá drobnost může obrátit celou symboliku naruby.

Zapomínat pak nesmíme ani na prostý fakt, že se nám po někom blízkém může jednoduše stýskat a naše podvědomí tento stesk promítne do našich snů. V takových případech nemá příliš cenu přikládat těmto snům jakýkoliv význam.

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA: MĚLI BYSTE BÝT NA POZORU

V některých případech může být vhodné podívat se ve snáři také na termín sen o smrti, který zpravidla obsahuje totožný výklad, avšak není tak tomu úplně vždy. My však nyní obraťme naši pozornost na detailnější výklad pro sen o mrtvém.

Sen o mrtvém

Mrtvola ve snu

Vidíte-li ve snu tělo mrtvého člověka bez jakéhokoliv bližšího určení, pak to znamená, že vás někdo z vašeho blízkého okolí využívá. Vy se této osobě snažíte pomáhat jak jen to jde a ona toho naprosto cíleně zneužívá. Pomáhat druhým je šlechetné, ale mějte se na pozoru, protože někdo vaší dobroty využívá.

Sen o mrtvém otci

Výklad je v tomto případě na jednu stranu velmi prostý a na druhou stranu značně komplikovaný. Podstatné totiž je, jaký vztah jste s otcem měli a v návaznosti na to záleží na tom, co ve snu dělá či říká. Zjednodušeně řečeno lze nicméně konstatovat, že pokud byl váš vztah s otcem dobrý, měli byste dbát na jeho rady ze snu. Pokud vám něco vyčítá, udělejte s tím něco. Pakliže vás naopak za něco chválí, jste na dobré cestě. A tak podobně.

Sen o mrtvé matce

Pokud se vám objeví ve snu mrtvá matka, lze to interpretovat prakticky totožným způsobem jako v případě otce. Zkrátka a jednoduše byste její rady a přání ze snu měli reflektovat do svého skutečného života.

Mrtví rodiče ve snu

Mrtví rodiče ve snu znamenají, že svůj život nevedete správně a zcela vědomě činíte špatná rozhodnutí, která nevedou k ničemu dobrému. Měli byste se nad sebou zamyslet, změnit své životní hodnoty a priority a konečně se dát do kupy.

Sen o mrtvém dítěti

V tomto případě nemáme na mysli vaše biologické dítě, ale dítě ve smyslu velmi mladého člověka. Tento sen může nabývat dvou protichůdných významů. V pozitivním kontextu symbolizuje problém, který jste byli schopni eliminovat již na začátku ještě předtím než nabyl na skutečném významu. Může se však jednat také o symbol toho, že jste se resignovali na dosažení nějakých svých tužeb a cílů, kterých jste ve skutečnosti mohli zcela bez problémů dosáhnout.

Mrtví lidé ve snu

Pakliže ve snu vidíte mrtvé lidi obecně, potom záleží na tom, jak tyto lidi ve snu vnímáte. Jsou to dobří, nebo zlí lidé? Jestliže dobří, vyjadřuje to, že nejste schopni řešit problémy, plnit úkoly a dostát svým povinnostem. Jste jimi zahlceni a celkově jste na to hůř a hůř. Pokud jsou tyto mrtvoly zlí lidé, je situace přesně opačná a sen pro vás vyznívá kladně.

Mrtvola ve snu

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.