Nepravidelný rytmus spánku a bdění

Spánek je zcela nezbytný pro fyzické, duševní a emocionální zdraví. Někteří lidé ale trpí poruchami spánku, které vytvářejí nesoulad mezi jejich vzorcem spánku a bdění a přirozeným denním a nočním cyklem. Říká se jim poruchy cirkadiánního rytmu. Nepravidelný rytmus spánku a bdění je jedním z typů poruch cirkadiánního rytmu, který narušuje spánek, takže je pro postiženou osobu obtížné v určitých časech usnout nebo zůstat vzhůru.

Nepravidelný rytmus spánku a bdění

Lidé s narušeným cirkadiánním rytmem často pociťují denní ospalost a obecně je trápí potíže se spánkem. Neschopnost těla synchronizovat cyklus spánku a bdění s prostředím může způsobit spánkovou deprivaci, depresi, zhoršený pracovní výkon, zvýšené riziko nehod a úrazů, sníženou bdělost, zhoršenou paměť a kognitivní funkce a zvýšené riziko rozvoje jiných onemocnění.

Nepravidelný rytmus spánku a bdění lze léčit. Jeho vzniku lze však velmi efektivně předcházet především změnou životního stylu a spánkových návyků.

Co je nepravidelný rytmus spánku a bdění

Nepravidelný rytmus spánku a bdění je definován nedostatečně zformovaným a ohraničeným cirkadiánním rytmem. Cirkadiánní rytmus jsou vnitřní biologické hodiny, které regulují různé procesy v těle včetně spánku a bdění. Lidé trpící nepravidelným rytmem spánku a bdění nemají definovaný spánkový vzorec a často během dne zažívají náhodná období spánku a bdělosti.

Vzorce spánku a bdění se u osob s nepravidelným rytmem spánku a bdění mohou den ode dne lišit. Lidé s touto poruchou mají běžně problémy s nočním spánkem, pociťují nadměrnou denní ospalost a často a nepravidelně si dávají šlofík trvající většinou dvě až čtyři hodiny.

Nepravidelný rytmus spánku a bdění versus syndrom ne24hodinové cirkadiánní rytmicity

Ačkoli jsou obě tyto poruchy poruchami cirkadiánního rytmu a někdo by je tedy mohl zaměňovat, existují mezi nimi zásadní rozdíly. Nepravidelný rytmus spánku a bdění je charakterizován náhodným vzorcem spánku a bdění v průběhu 24 hodin, který se mění ze dne na den. Syndrom ne24hodinové cirkadiánní rytmicity naproti tomu zahrnuje opožděný spánek, období nespavosti a období nadměrné ospalosti. To je způsobeno neschopností cirkadiánního rytmu reagovat na světlo a tmu. Z tohoto důvodu syndrom ne24hodinové cirkadiánní rytmicity postihuje téměř výhradně nevidomé osoby, jejichž cirkadiánní rytmus není schopen určit, zda-li je den, či noc. Podle odhadů jím trpí polovina až čtyři pětiny nevidomých osob.

Příznaky

Mezi příznaky nepravidelného rytmu spánku a bdění patří:

 • Potíže s usínáním a udržením spánku v noci
 • Vícenásobné noční probouzení se
 • Nedostatek regenerujícího spánku
 • Nadměrná denní ospalost
 • Mnohočetná potřeba si během dne zdřímnout

Příčiny

O biologických mechanismech způsobujících tuto poruchu existují jen omezené poznatky. Pravděpodobně existuje více příčin a svou roli v tomto ohledu mohou hrát i mozkové nebo tělesné abnormality ovlivňující cirkadiánní rytmus. Výzkumy naznačují, že se jedná o velmi vzácnou poruchu se zvýšenou četností výskytu u lidí s neurodegenerativními a vývojovými poruchami a mozkovými dysfunkcemi.

Nepravidelný rytmus spánku a bdění může být způsoben také prostředím a životním stylem jedince. Omezené vystavení se faktorům, které ovlivňují cirkadiánní rytmus, jako je denní světlo, pohyb a společenská aktivita, může zvýšit pravděpodobnost rozvoje poruchy.

Příčiny nepravidelného rytmu spánku a bdění

Rizikové faktory

Ačkoli je nepravidelný rytmus spánku a bdění velmi často spojen se stařeckými onemocněními, rozvinout se může v prakticky jakémkoliv věku. Riziko rozvoje poruchy zvyšují také některé zdravotní a neurologické stavy.

Mezi rizikové faktory patří:

 • Alzheimerova choroba
 • Parkinsonova choroba
 • Huntingtonova choroba
 • Demence
 • Autismus
 • Poruchy vývoje v dětství
 • Traumatické poranění mozku
 • Chronický únavový syndrom
 • Nádor mozku
 • Nedostatek světla během dne nebo příliš mnoho světla v noci
 • Nedostatek fyzické nebo sociální aktivity

Diagnóza

Nepravidelný rytmus spánku a bdění se diagnostikuje především pomocí spánkového deníku a aktigrafie. Spánkový deník obsahuje denní záznamy o spánku a bdění, které do něj zapisuje sama sledovaná osoba. Aktigrafie je technologie monitorující informace o spánku a bdění skrze sběr dat o pohybu prostřednictvím aktigrafu, což je zařízení ve tvaru hodinek, které se nosí na zápěstí. Obě dvě metody se používají souběžně, a to nepřetržitě po dobu jednoho až dvou týdnů. Lékař následně analyzuje údaje o spánku a bdění ze spánkového deníku a aktigrafu, aby zjistil zda je cirkadiánní rytmus sledované osoby zformovaný, či nikoliv.

Při podezření na onemocnění nepravidelným rytmem spánku a bdění může lékař také nechat provést krevní testy, výpočetní tomografii (jinak také CT z anglického Computed Tomography) nebo magnetickou rezonanci k posouzení rizikových faktorů a diagnostice neurodegenerativních stavů. Přistoupit lze také ke sledování denního cyklu změn tělesné teploty a hladin kortizolu a melatoninu.

Léčba

K dispozici je několik možností léčby. Všechny mají za cíl sladit rytmus spánku a bdění s cyklem dne a noci.

 • Terapie jasným světlem: Během terapie jasným světlem je pacient vystaven světlu, které napodobuje skutečný sluneční svit. Pacient sedí každé ráno před světelným boxem, který upravuje produkci melatoninu v těle, snižuje denní ospalost a pomáhá s usínáním a udržením spánku v noci.
 • Spánková hygiena: Dodržováním pravidel spánkové hygieny a zdravého životního stylu lze zmírnit a v některých případech i zcela eliminovat projevy poruchy.
 • Léky: Některé léky mohou pomoci vhodným způsobem regulovat noční nespavost a denní spavost. V tomto ohledu je velmi oblíbený například volně prodejný melatonin. Doporučujeme však, aby jakékoliv užívání léků a doplňků stravy ovlivňujících spánek bylo konzultováno s lékařem.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.