Syndrom ne24hodinové cirkadiánní rytmicity

Syndrom ne24hodinové cirkadiánní rytmicity, jak již samotný název napovídá, způsobuje, že cirkadiánní rytmus postižené osoby netrvá standardních 24 hodin, jako je tomu u v tomto ohledu zdravých lidí. Konkrétně jde o to, že je delší. Tento prodloužený cirkadiánní rytmus den za dnem vyžaduje stále pozdější uléhání ke spánku a vstávání. To samozřejmě představuje obrovský problém pro pacientův společenský a pracovní život.

Syndrom ne24hodinové cirkadiánní rytmicity

Představte si například člověka, jehož cirkadiánní rytmus má 24,5 hodiny. Řekněme, že tento člověk ve výchozí den jde spát standardně v 10 večer a vstává v 6 ráno. Po uplynutí pouhých deseti dní už jde spát ve 3 ráno a vstává v 11 dopoledne. Po uplynutí dvaceti dní už jde spát v 8 ráno a vstává ve 4 odpoledne. A tak dále. Po uplynutí čtyřiceti osmi dní už opět ulehá ke spánku v 10 večer a probouzí se v 6 ráno, avšak celý cyklus začíná odznova. I když fakticky uběhlo čtyřicet osm dní, pro něj a především pro jeho tělo a mozek jakoby uběhlo dní jen čtyřicet sedm.

Syndrom ne24hodinové cirkadiánní rytmicity je problém hlavně pro nevidomé osoby, přičemž ohroženější jsou ty, které jsou nevidomé od narození. Příčinou je absence přenosu signálu o světle a tmě ze sítnice do hypothalamu mozku. Řečeno laicky, pacient, respektive jeho mozek neví, kdy je den a kdy je noc. Syndromem mohou trpět až tři lidé ze čtyř s absolutní ztrátou zraku. U vidomých lidí je rozvoj syndromu ne24hodinové cirkadiánní rytmicity nanejvýš nepravděpodobný a extrémně vzácný.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.