Hypnogram

Hypnogram je forma polysomnografie. Jedná se o graf znázorňující fáze spánku ve formě funkce času. Byl vyvinut jako snadný způsob prezentace záznamů aktivity mozkových vln z elektroencefalogramu (EEG) během spánku. Umožňuje během spánkového cyklu identifikovat všechny čtyři fáze spánku: N1 – NREM spánek (1. fáze), N2 – NREM spánková vřetena a K-komplexy, N3 – NREM spánek s pomalými vlnami a REM fáze spánku.

Hypnogram

Metoda

Hypnogramy se obvykle získávají vizuálním hodnocením záznamů z elektroencefalogramu (EEG), elektrookulografie (EOG) a elektromyografie (EMG). Výstup z těchto tří zdrojů je současně zaznamenáván do grafu jako hypnogram. Určité frekvence zobrazené pomocí EEG, EOG a EMG jsou charakteristické a určují, v jaké fázi spánku nebo bdění se subjekt nachází.

Výstupy

Normální spánek

Spánkové fáze NREM a REM a jimi tvořené cykly představují spánek. Normální zdravý dospělý člověk potřebuje 7 až 9 hodin spánku denně. Samotná potřeba délky spánku je u každého z nás do jisté míry odlišná, nicméně podíl spánku strávený v určité fázi zůstává většinou konzistentní. Zdraví dospělí běžně tráví 20 až 25 % svého spánku v REM spánku. Jeden spánkový cyklus trvá obvykle kolem 90 minut a celý spánek má čtyři až šest cyklů. Druhá polovina spánku přitom obsahuje většinu REM spánku a může obsahovat krátká období bdělosti, která lze zaznamenat, ale obvykle nejsou spící osobou vnímána. Fáze, která nastává před probuzením, je za normálních okolností REM spánek. Hypnogram pro zdravé osoby se vždy mírně liší podle věku, emočního stavu a faktorů prostředí.

Přerušený spánek

Architekturu spánku lze hodnotit pomocí hypnogramů, které odhalují nepravidelné spánkové vzorce spojené s poruchami spánku. Mohou být detekovány poruchy nebo nepravidelnosti normálního spánkového cyklu nebo špatné přechody spánkových fází. Hypnogram může například ukázat, že u obstrukční spánkové apnoe je narušena stabilita přechodu mezi fázemi REM a NREM. Hypnogram může také zobrazit účinky některých léků na architekturu spánku. Například antiepileptikum fenytoin narušuje spánek prodloužením délky trvání NREM fáze N1.

Hypnogram a jeho analýza

Hypnogram slouží jako kvalitativní metoda vizualizace časového období každé fáze spánku a také počtu přechodů mezi jednotlivými fázemi. Hypnogramy se k poskytování kvantitativních údajů používají jen zřídka, nicméně je možné provést statistické vyhodnocení pomocí vícestavové analýzy a log-lineárních modelů, které poskytují číselnou významnost.

Hypnogram a jeho omezení

Hypnogram zaznamenává údaje v 30ti sekundových intervalech, proto lze hodnotit jen makrostrukturu spánku, nikoliv jeho mikrostrukturu. Průběh spánku je tedy ve výsledcích vyhlazený. Také některé specifické rysy spánku, jako jsou spánková vřetena a K-komplexy (NREM fáze spánku N2), nemusí být v hypnogramu definovány.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.