Spánková latence

Spánková latence, latence spánku, nebo také latence nástupu spánku, je doba, která uplyne od ulehnutí ke spánku do samotného usnutí. Tato doba a následná doba dosažení REM spánku (spánek s rychlým pohybem očí) se člověk od člověka liší. Jedná se o výborné indikátory množství a kvality spánku daného jedince. Pokud je člověk nadměrně ospalý během dne může to souviset právě se spánkovou latencí a případně nějakou poruchou spánku. Právě k diagnostice možné poruchy spánku může být použit takzvaný test latence mnohočetného usnutí (anglicky Multiple Sleep Latency Test – MSLT), který měří, jak dlouho člověku trvá usnout během dne v tichém prostředí.

Spánková latence

Proč potřebujeme správné množství spánku

Ačkoliv se množství spánku, které každý z nás potřebuje liší, obecně strávíme spánkem asi třetinu svého života. Dostatek kvalitního spánku je zásadní pro řadu kritických tělesných funkcí.

Spánek ovlivňuje téměř každý typ tkáně, funkce a systému v lidském těle, včetně:

  • Srdce
  • Mozku
  • Plic
  • Metabolismu
  • Imunity
  • Nálady

Nekvalitní spánek nebo jeho nedostatek může zvýšit riziko rozvoje některých onemocnění, včetně:

  • Deprese
  • Vysokého krevního tlaku
  • Cukrovky

Měření spánkové latence pomocí testu latence mnohočetného usnutí (MSLT)

Test latence mnohočetného usnutí (MSLT), často označovaný jako studie zdřímnutí, měří, jak dlouho sledovanému jedinci trvá, než usne. Obvykle se provádí během dne v klidném prostředí a zahrnuje celkem pět denních zdřímnutí naplánovaných po dvou hodinách. Jedinec je sledován, aby se zjistilo, kdy se nachází ve stavech bdělosti, spánku a REM spánku. Pokud během testu usne, po 15 minutách je probuzen. Pokud nedojde k usnutí do 20 minut, je test zrušen.

Interpretace výsledků MSLT

Pokud člověk nemá více než jedno zdřímnutí s dosaženým REM spánkem a jeho průměrná spánková latence je nižší než osm minut, je možné, že trpí idiopatickou hypersomnií. Tato porucha spánku se projevuje nadměrnou denní ospalostí.

Pokud člověk nemá více než dvě zdřímnutí s dosaženým REM spánkem a jeho průměrná spánková latence je nižší než osm minut, je možné, že trpí narkolepsií. Mezi příznaky této poruchy spánku patří usínání bez varování a také nadměrná denní spavost.

Polysomnografický test

Pokud lékař doporučí provedení testu latence mnohočetného usnutí, pravděpodobně doporučí i následné provedení Polysomnografie (PSG). Polysomnografie je vyšetřovací metoda nočního spánku, která monitoruje spánkové cykly a fáze spánku. Výsledky PSG mohou poskytnout cenné diagnostické údaje o problémech se spánkem, které by mohly ovlivnit spánkovou latenci.

Jedná se například o:

Závěrem

Dostatek kvalitního spánku je nezbytný pro dobré duševní i fyzické zdraví každého člověka. Spánková latence, tedy doba, za kterou usneme po ulehnutí ke spánku, je dobrým ukazatelem kvality spánku, který si dopřáváme.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.