Falešné probuzení

Falešné probuzení je zatím velmi málo probádaný fenomén a výzkumů, které by se jím zabývaly, není mnoho. Přesto je však vcelku dobře popsán jeho průběh a výskyt v rámci spánku. Podstatou falešného probuzení je to, že se člověk probudí ve snu a je přesvědčen o tom, že se probudil do reálného světa zatímco ve skutečnosti stále spí. Poměrně fascinující je, že se může opakovat i několikrát po sobě. To znamená, že se scénář, kdy si myslíte, že jste se už skutečně probudily opakuje v rámci jednoho snu. Tomuto opakovanému „probuzení“ se říká sen ve snu, nebo také dvojitý sen.

Falešné probuzení

Výskyt bývá spojován s překrýváním stavů bdění a spánku a fragmentací spánku. Zmíněná fragmentace spánku je způsobována buď rušivými elementy jako je hluk či světlo nebo nějakou poruchou spánku (syndrom neklidných nohou, spánková apnoe atd.).

Někoho by mohlo napadnout zaměňovat falešné probuzení za lucidní snění, ale to samé to není. Na druhou stranu je prokázáno, že tyto dva spánkové jevy jsou úzce propojeny.

Výzkum

Jak již bylo řečeno, tento fenomén není příliš prozkoumán, a to minimálně z vědeckého úhlu pohledu. To ale neznamená, že nebylo předmětem zkoumání vůbec. Jeden výzkum například odhalil již zmíněnou spojitost mezi falešnými probuzeními a lucidním sněním. Tento výzkum odhalil, že tři čtvrtiny lucidně snících osob zažije alespoň jednou za měsíc falešné probuzení. Důvod této spojitosti mezi nimi však zatím odhalen nebyl.

Tuto spojitost potvrzuje i jiný výzkum, který byl proveden na Harvardské univerzitě a zúčastnilo se ho na 200 zkoumaných subjektů. Výstupem této studie bylo, že se falešné probuzení oproti normálu objevuje daleko častěji před, během či po lucidním snění.

Navazující sen versus falešné probuzení

Navazující sen se falešnému probuzení hodně podobá s tím rozdílem, že je z pohledu spící osoby vnímán zcela opačně. Jak je to myšleno? U navazujícího snu si člověk myslí, že ještě neusnul (ne, že už se probudil) a stále je v reálném světě. Navazující sny se vyskytují zpravidla v úvodních spánkových fázích a snění se může projevovat mluvením nebo pohyby, protože ještě nedošlo k paralýze svalů jako je tomu později u REM fáze.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.