Vliv kouření na spánek – Jaké jsou jeho dopady?

Kouření má negativní dopad na celkové zdraví člověka a mnoho aspektů jeho života. To bylo jednoznačně vědecky prokázáno a nejčastěji se v tomto kontextu skloňuje pochopitelně rakovina plic. Reálně má ale kouření stovky nejrůznějších méně či více závažných zdravotních dopadů a mezi ty patří i negativní dopad na spánek. Vliv kouření na spánek sice není tak závažný jako například vliv alkoholu na spánek, ale přesto není radno ho podceňovat a i v tomto směru je to důvod proč nekouřit. Nyní si o této problematice povíme více.

Vliv kouření na spánek

Vliv nikotinu

Nikotin je hlavní aktivní složkou tabáku a právě on je primárně zodpovědný za řadu negativních účinků kouření na spánek. Kuřáci mají kouření většinou spojeno s nějakou formou klidu, odpočinku, relaxace a uvolnění. Typicky je to například posezení s kávou a cigaretou. Realita je nicméně taková, že je nikotin relativně silný stimulant, který zvyšuje srdeční tep a krevní tlak, což relaxaci a tedy i usínání ve skutečnosti komplikuje. Lidé, kteří jakýmkoliv způsobem kouří nebo dostávají do svého těla nikotin (například pasivní kuřáci), mohou mít obtíže s usínáním a udržením spánku.

Problémy se spánkem

Negativní vliv kouření na spánek se projevuje hned v několika oblastech:

  • Nespavost: Kouření způsobuje a zhoršuje nespavost tím, že stimuluje nervový systém a vytváří nesrovnalosti v produkci melatoninu (hormonu regulující spánek a bdělost).
  • Četné probouzení: Časté probouzení během noci je pro kuřáky poměrně typické. Dle výzkumů je u nich až čtyřikrát častější oproti nekuřákům. Dochází tím ke snižování hloubky spánku a narušování odpočinku.
  • Narušený REM spánek: Kouření snižuje kvalitu REM fáze spánku, což má nepříznivý vliv na kognitivní a emocionální procesy. Takto narušený REM spánek může vést k dlouhodobým následkům na psychice a duševním zdraví.
  • Potíže s dýcháním: Negativní dopady kouření na dýchání jako celek jsou zcela evidentní. Ve spojení se spánkem potom jde o nepříznivý vliv na chrápání a obstrukční spánkovou apnoe.
Nikotin a spánek

Kouření před spaním

Nejlepším způsobem, jak zcela eliminovat negativní vliv kouření na spánek, je pochopitelně přestat kouřit, což ale mnozí nechtějí, nebo toho z různých důvodů nejsou schopni. V takovém případě je na místě pokusit se nežádoucí dopady alespoň zmírnit, čehož lze relativně snadno dosáhnout. Základem je nekouřit těsně před ulehnutím a zcela ideální v rámci tohoto schématu je zapálit si nejpozději dvě hodiny před spaním, čímž dojde k zásadnímu omezení stimulačního efektu nikotinu.

Závěr

Spánek je zcela klíčovým aspektem fyzického i psychického zdraví a celkové pohody člověka, což na těchto webových stránkách zmiňujeme nespočetněkrát. Vliv kouření na spánek je komplexní a má na něj negativní dopad v několika různých směrech. I když kouření nepatří mezi ty nejhorší ovlivňovatele spánku, nikotin obsažený v tabáku je silným stimulantem a jeho působení na spánek nelze jakkoli zlehčovat a podceňovat. Přestat kouřit i kvůli lepšímu spánku má smysl a je to správné rozhodnutí.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.