Porucha spánku práce na směny

Porucha spánku práce na směny (anglicky Shift Work Sleep Disorder, zkráceně pak SWSD) se vyskytuje u jedinců, kteří pracují v netradičních hodinách a v provozech s nepravidelným směnným provozem. Typická se u osob pracujících v nočních provozech, osob vstávajících extrémně brzy do zaměstnání a osob, kterým se střídají denní a noční směny. Je charakteristická nedostatkem kvalitního regenerujícího a s tím související nadměrnou ospalostí. To má zpravidla negativní dopad jak na pracovní, tak na osobní život postižené osoby.

Porucha spánku práce na směny

Netradiční pracovní rozvrh narušuje cirkadiánní rytmus jedince, neboli jeho „biologické hodiny“. Cirkadiánní rytmus reguluje bdělost a spánek v relativně pevně stanovených časech v rámci 24 hodin, která den má. Pokud je cirkadiánní rytmus narušen, může to mít na člověka velmi negativní vliv, protože ovlivňuje takové věci, jako je:

 • Spánek/ospalost
 • Bdělost/ostražitost
 • Tělesnou teplotu
 • Hladiny hormonů
 • Pocity hladu a sytosti

Podle odhadů porucha spánku práce na směny postihuje až čtyřicet procent osob pracujících v nestandardních hodinách a pracovních režimech. Za nejohroženější jsou přitom považování ti pracovníci, u kterých dochází k častému střídání časů směn. Ne každého, kdo pracuje v netradičním časovém režimu, však porucha spánku práce na směny postihne. Mnoho lidí má chronotyp, který z nich dělá přirozené „noční sovy“, což je dělá vůči této poruše imunní.

Příznaky

Porucha spánku práce na směny je chronická porucha ovlivňující každodenní život postižené osoby a projevuje se následujícími způsoby:

 • Nadměrná ospalost v zaměstnání i mimo něj
 • Potíže se soustředěním
 • Nedostatek energie
 • Nespavost
 • Nízká kvalita spánku
 • Náladovost
 • Deprese
Příznaky SWSD

Chronický nedostatek spánku, který je s SWSD spojen, může být velmi nebezpečný, a to jak ze zdravotního hlediska, tak z hlediska potenciálního ohrožení okolí. Nesoustředěnost či mikrospánek při řízení automobilu nebo při vykonávání nějaké důležité činnosti mohou mít katastrofální následky. Občas se zmiňuje, že na katastrofách jako byla Jaderná havárie v Pensylvánii v roce 1979, Černobylská jaderná havárie v roce 1986 či Ropná havárie lodi Exxon Valdez v roce 1989, měla částečný podíl porucha spánku práce na směny, respektive únava řídících pracovníků z ní vyplývající.

Diagnóza

Vyšetřující lékař vám v prvním kroku položí několik sérií nejrůznějších otázek týkajících se vašeho spánku, spánkových návyků a současného pracovního režimu. Bez pochyby bude lékaře zajímat také vaše celková zdravotní anamnéza a to jaké léky aktuálně užíváte. Následně budete požádáni, abyste si vedli spánkový deník, a to po dobu minimálně jednoho týdne. Protože může dojít k záměně SWSD za jiné poruchy spánku, tak dojde také k případnému vyloučení, či potvrzení jiných zdravotních stavů, jako je kupříkladu narkolepsie nebo obstrukční spánková apnoe. Pro vyloučení jiných poruch spánku může být přistoupeno k provedení spánkové studie. Ta se provádí na specializovaném pracovišti, kde vás budou během spánku kontrolovat a monitorovat pomocí několika zařízení.

Na ruce, hlavu a hrudník vám budou umístěny nejrůznější monitorovací senzory, které budou sledovat mimo jiné i následující parametry:

 • Kvalita spánku
 • Počet a síla narušení spánku
 • Tepová frekvence
 • Dechová frekvence

Porucha spánku práce na směny a životní styl

Je zcela běžné a pochopitelné, že si mnoho zaměstnanců z nejrůznějších důvodů nemůže dovolit změnit své zaměstnání, které je s netradičním pracovním režimem a rizikem vzniku poruchy spánku práce na směny spojeno. Existuje však několik rad a postupů, které mohou vzniku SWSD zabránit, nebo alespoň mírnit její projevy.

 • Snažte se dodržovat pravidelný spánkový režim, a to včetně dnů volna.
 • Pokud je to možné, vezměte si po sérii směn dva dny volna.
 • Při odchodu z práce používejte sluneční brýle, abyste minimalizovali vystavení se slunci.
 • Když je to možné, dopřejte si zdřímnutí.
 • Šest hodin před spaním se vyhýbejte kofeinu.
 • Dopřávejte si zdravou stravu bohatou na ovoce a zeleninu.
 • Upravte svou ložnici tak, aby v ní bylo možné vytvořit naprostou tmu i ve dne (zatemňovací závěsy a podobně).
 • Požádejte osoby ve společné domácnosti, aby vám dopřáli maximum klidu na spánek.
 • Pokud je to možné, vyhněte se dlouhému dojíždění.
 • Dodržujte rituály běžné pro noční spánek i pro spánek během dne.
 • Používejte špunty do uší, abyste přehlušili hluky okolí.
 • Zkuste užívat melatonin.
 • Pořiďte si světelný box pro světelnou terapii.
 • Těsně před začátkem směny si velmi krátce zdřímněte.

Léčba

Dodržování principů zdravého životního stylu jsou nejdůležitějším předpokladem zdravého spánku. Mnoho lidí se však uchýlí k nějaké formě pomoci. Asi nejoblíbenější je užívání melatoninu, který je volně prodejný, obecně považovaný za bezpečný a u některých lidí i velmi účinný.

Dříve se pro léčbu poruchy spánku práce na směny hojně předepisoval Modafinil (Vigil), jehož užívání však dle Státního ústavu pro kontrolu léčiv přináší v tomto případě více rizik, než přínosů a proto se pro léčbu nadále nedoporučuje. Více informací na toto téma zde: Modafinil – omezení indikací a zde: EMA doporučuje omezení užívání modafinilu.

Krátkodobá léčba je možná také pomocí hypnotik a sedativ na předpis, jako jsou Zolpidem (například Hypnogen) a Eszopiklon (například Esogno). Jejich užívání však musí být krátkodobé a je spojeno s celou řadou nežádoucích vedlejších účinků.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.