Nyktofobie – Strach ze tmy

Nyktofobie (neboli chorobný strach ze tmy) je definována svojí neúměrností, bezdůvodností a dlouhodobým trváním. Tma je svým způsobem nepříjemná mnoha lidem a to jak dětem, tak dospělým. Je to pochopitelné, neboť ve tmě přicházíme o svůj nejdůležitější smysl, kterým je pochopitelně zrak. Například se nám nemusí líbit jít do neosvětleného sklepa. Nyktofobie je ale něčím mnohem závažnějším. Jedná se o skutečně hluboký strach, kdy postižená osoba typicky kupříkladu není schopna usnout ve své vlastní posteli u sebe doma za situace kdy je zhasnuto. To je pochopitelně provázeno mnoha nežádoucími fyzickými i psychickými projevy, které narušují usínání, spánek a společně s tím i běžný každodenní život.

Nyktofobie

Projevy

Projevy chorobného strachu ze tmy jsou fyzického i psychického rázu a pochopitelně je možné je pozorovat i v rámci chování pacienta. Zde je přehled nejčastějších projevů ve všech těchto ohledech.

 • Potřeba usínat v alespoň částečně osvětlené místnosti (to má pochopitelně negativní dopad na kvalitu spánku)
 • Tendence vyhýbat se a oddalovat ulehnutí ke spánku, usínání a spánek obecně
 • Preference vzniku nepříjemné situace bez nutnosti vystavit se tmě (klasická situace – člověku se chce na záchod, ale raději to přetrpí a klidně se i pomočí, než aby šel na záchod byť jen pár metrů ve tmě)
 • Dlouhá spánková latence, problémy s usínáním a nespavost
 • Vědomé vyhýbání se potemnělým místům a odmítání chodit ven po západu slunce
 • Zrychlený srdeční tep, vysoký krevní tlak, třes, pocení, návaly horka, dušnost, bolesti na hrudi, nevolnost, sevřený žaludek a sucho v ústech
 • Neklid, stres, napjatost, úzkosti a panické záchvaty

Příčiny

Příčiny nyktofobie nejsou v principu zcela jasné, ale jisté poznatky v tomto ohledu věda má. Podstatných je pro nás několik věcí.

 1. Vznik chorobného strachu ze tmy může souviset s vývojem člověka. Naši předci žili kdysi v divočině a v noci neviděli stejně jako my, což je činilo zranitelnějšími vůči predátorům a strach byl tedy z jejich strany zcela oprávněný. My to můžeme mít do jisté míry po nich.
 2. Nyktofobie je typická hlavně pro děti a objevuje se u nich mezi 3. a 4. rokem života, přičemž s postupem času sama odezní.
 3. Vzhledem k tomu, že je chorobný strach ze tmy neopodstatněný, liší se i jeho možné příčiny u dospělých a u dětí.
Strach ze tmy

Možné příčiny nyktofobie u dospělých

 • Traumatizující zážitek: Některé osoby mohou trpět nyktofobií kvůli prožitému traumatu spojenému s tmou (například se jim mohlo stát něco v tmavém sklepě).
 • Kulturní faktor: Některé kultury mají specifické pověry a přesvědčení asociované s temnotou a to může u konkrétního jedince přispět ke vzniku nyktofobie.
 • Přenos z dětství: Silné negativní zážitky z dětství spojené s tmou, usínáním a spánkem (například časté noční můry) se mohou po řadě let projevit a vyústit v chorobný strach ze tmy v dospělosti.
 • Genetická predispozice: Existuje vědecká teorie, která předpokládá, že někteří lidé mají obecně zvýšenou náchylnost k vývoji jakékoliv fobie, včetně nyktofobie.

Možné příčiny nyktofobie u dětí

 • Fantazie a nezkušenost: Dětská představivost často vytváří nepříjemné a pro dospělého člověka nesmyslné scénáře spojené s tím, co je ve tmě skryto a co by se mohlo stát.
 • Osamělost: Tma může pro děti znamenat nepřítomnost rodičů a absenci bezpečí. To v nich může vyvolávat pocity osamělosti a strachu.
 • Strach z neznámého: Strach z neznámého je pro lidstvo jako celek vcelku přirozený. U dětí to v některých případech platí dvojnásob a tma s tím do značné míry souvisí.
 • Přenos fobie: Děti se mohou začít bát tmy, pokud slyší nebo vidí, že se někdo jiný (klasicky někdo z vrstevníků) bojí temnoty.
Strach ze tmy u dětí

Léčba

Z výše uvedeného vcelku jasně vyplývá, že se léčba dospělých a léčba dětí budou lišit.

Léčba dospělých

Léčba nyktofobie u dospělých může být náročná, ale existuje několik přístupů, které mohou být v tomto ohledu alespoň částečně úspěšné. Záleží samozřejmě také na tom, jak silný tento chorobný strach je.

 • Terapie: Konkrétně kognitivně-behaviorální terapie je hlavním terapeutickým přístupem při léčbě prakticky všech fobií. Terapeut pomáhá jednotlivci zkoumat jeho myšlenky a chování spojené s strachem a učí ho novým způsobům reakce na předmět strachu (v našem případě tmu).
 • Expozice: Postupná expozice tmě, ideálně začínající v kontrolovaném prostředí, může pomoci krok za krokem snižovat intenzitu strachu.
 • Relaxační techniky: Techniky jako meditace, hluboké dýchání a progresivní svalová relaxace mohou pomoci snižovat úzkost a napětí spojené s fobií.
 • Podávání medikamentů: V některých případech může být zvážena farmakoterapie. V těchto případech jsou pacientovi podávány léky proti úzkosti nebo antidepresiva.

Léčba dětí

Obyčejný strach ze tmy je jedním z nejběžnějších strachů, které postihují děti. Mnoho dětí se obává tmy a pocitu osamělosti, který s ní často spojují. Tento strach je běžnou součástí vývoje dítěte a postupem času sám od sebe vymizí, ale také se může vyvinout ve fobii a způsobovat úzkosti a obtíže se spánkem. V případě obyčejného strachu z tmy by měli dospělí dětem poskytnout především podporu, porozumění a nástroje k vyrovnání se s tím to strachem. Pakliže dojde ke vzniku fobie, je nutné vyhledat odbornou pomoc.

Nástroje pomoci dítěti se strachem z tmy:

 • Empatie a porozumění: Dospělí by měli projevovat empatii a porozumění k dětským strachům. Zlehčování a bagatelizace nejsou namístě. Důležité je naslouchat a vysvětlovat.
 • Otevřená komunikace: Podporujte otevřenou komunikaci. Dejte dítěti prostor sdílet jeho pocity a otázky ohledně strachu ze tmy.
 • Vysvětlení: Vysvětlete dítěti, že noc je normální část dne a že ve tmě není nic nebezpečného.
 • Adaptace pokoje: Pokud je dítě opravdu vystrašené, může mu se zklidněním pomoci slabé noční světlo v pokoji a oblíbená hračka v posteli..
 • Postupná expozice: Pomozte dítěti postupně se s tmou seznámit. Snižujte intenzitu osvětlení v pokoji a pokuste se ho mimo dobu spánku vystavovat pobytu ve tmě, jehož délku budete postupně prodlužovat. Vše pomalu a krok za krokem.
 • Vytvoření příjemného rituálu před spaním: Zaveďte dítěti před spaním nějaký každovečerní příjemný rituál, který ho uklidní. Zcela ideální a osvědčené je v tomto ohledu čtení před spaním.
Strach versus fobie

Strach versus fobie

Strach není to samé, co chorobný strach, neboli fobie. Strach je naprosto přirozený a logický a pomáhá nám vyhnout se nebezpečí a přežít. Uvedeme si příklad, který se netýká tmy, aby to bylo více jasné. Mává-li před vámi někdo nožem a křičí u toho, že vás zabije, je zcela přirozené mít z toho člověka a nože v jeho ruce strach. Nejste-li však například schopni nakrájet mrkev, protože se panicky bojíte nože obecně, pak trpíte fobií, konkrétně pak aichmofobií (což je chorobný strach z ostrých předmětů). A stejné je to v bledě modrém u nyktofobie a obyčejného strachu ze tmy.

Závěr

Nyktofobie může velmi nepříjemně ovlivnit každodenní život postižené osoby, ale díky různým terapeutickým postupům je možné se s touto fobií vyrovnat. Pokud někdo trpí silným a obtížně zvladatelným strachem z tmy, doporučujeme vyhledat pomoc odborníka, který může nabídnout podporu a vhodnou léčbu.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.