Hibernace (Zimní spánek)

Hibernace (lze se setkat také se zápisem hybernace) je odborný název pro to čemu v češtině říkáme zimní spánek, respektive pravý zimní spánek. Jedná se o reakci některých živočichů na zimní období, které by v běžném režimu nebyli schopni především kvůli nedostatku potravy přežít. Uvedou tedy své tělo do hibernace, která spočívá ve snížení tělesné teploty a zpomalení srdečního tepu, dýchání a metabolismu. Do tohoto klidového stavu přivádí svá těla příslušní živočichové v předem vybraném vhodném úkrytu nazývaného hibernakulum (česky zimoviště).

Hibernace

Zimní spánek trvá celou zimu od konce podzimu do začátku jara. Jen velmi výjimečně se daný živočich z hibernace probudí, aby se vyprázdnil a případně se pokusil najít nějakou potravu. V obecné rovině by se tak ale mělo stát nanejvýš jednou za zimu, protože se jedná o energeticky velmi náročný proces.

Na samotný zimní spánek se musí živočichové důkladně připravit, a to shromážděním velkého množství tukových zásob, které jim poslouží jednak jako zdroj energie a pak také jako ochrana před chladem. S tím je spojeno i složení jejich potravy před nadcházející zimou, které musí být bohaté na tuky. Protože je proces nabírání tukových zásob relativně náročný na čas, musí s ním živočichové začít alespoň měsíc před ulehnutím ke spánku.

Příklad zvířat, která hibernují

  • Savci: Ježci, sysli, netopýři, křečci, plši
  • Obojživelníci: Žáby, mloci, čolci
  • Plazi: Hadi, ještěrky
  • Hmyz: Motýli, čmeláci, berušky
Zimní spánek

Nepravá hibernace

Mnoho lidí se domnívá, že například takoví medvědi v zimě také hibernují, ale není to pravda. U nich se objevuje takzvaný nepravý zimní spánek. Ten se projevuje tak, že sice prakticky pořád spí, ale nedochází ke snížení tělesné teploty, zpomalení metabolických procesů a podobně. V průběhu zimy se pravidelně probouzejí a ze svého úkrytu běžně vycházejí ven. Nepravým zimním spánkem spí ještě jezevci, veverky, bobři či ondatry.

Zajímavosti

  • S největší pravděpodobností hibernovali i naši předci, nicméně i u nich šlo o nepravý zimní spánek.
  • Ve velmi suchých oblastech (typicky pouště) někteří živočichové uléhají k takzvanému letnímu spánku.
  • Rostliny mají podobný mechanismus ochrany proti nepříznivým podmínkám jako živočichové a je nazván dormance.
  • V medicíně se termín hibernace užívá u podchlazených pacientů. Týká se to jak těch, u kterých je podchlazení zdravotním důsledkem, tak těch, u kterých je podchlazení cíleným léčebným postupem.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.