Sen o miminku

Máte-li sen o miminku, může výklad podle snáře nabývat několika podob v závislosti na konkrétních okolnostech. Nejčastěji miminko symbolizuje něco nového, co se stane součástí vašeho života. To bude spojeno s péčí, rozvojem a odpovědností. Toto zahrnuje širokou paletu věcí. Může se jednat o koníček, návyky, životní styl, duševní záležitost a také něco reálného s fyzickou podobou.

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA: STARANÍ SE A ODPOVĚDNOST

Mladým lidem se zdá o miminku (může to být také sen o těhotenství) často z důvodu strachu z nějaké odpovědnosti, na kterou se ještě necítí být dostatečně vyzrálí a připravení. To se může vztahovat jak na skutečné rodičovství, tak na jinou stěžejní odpovědnost v životě.

U bezdětných lidí v dospělém věku pak může sen o miminku přímo souviset s jejich touhou mít děti. Četnost a intenzita tohoto snu potom úzce souvisí s rozsahem této potřeby. Do toho všeho se může promítat i existence obav z toho, že budete mít komplikace s početím.

A nyní se pojďme společně podívat na některé specifičtěji definované sny o miminkách.

Sen o miminku

Sen o miminku, které pláče

Plačící miminko symbolizuje něco, čemu aktuálně musíte věnovat veškerou svou energii a pozornost. Na nic jiného nemáte čas a sílu. V principu se však nejedná o nějaký problém a negativní situaci, i když menší komplikace s tím mohou být spojeny. Spíše jde o to, že je celá tato záležitost fyzicky i psychicky velmi náročná.

Ve snu upustíte miminko

Pakliže ve snu upustíte miminko, nemusíte se obávat o to, že by to bylo nějaké velmi špatné znamení. Ve skutečnosti to symbolizuje malé a poměrně bezvýznamné problémy, které se ve vašem životě relativně nedávno objevily, nebo brzy objeví. Ty souvisí s něčím, či někým ve vašem životě důležitým. Tyto problémy budete muset řešit a vyřešit, avšak nebude to nijak složité a nakonec to hravě zvládnete.

Sen o zanedbaném miminku

Nějaká věc, nějaká činnost či nějaká osoba, na které vám ve skutečnosti velmi záleží a je pro vás nanejvýš důležitá se stala předmětem vašeho nedostatečného zájmu. Zkrátka a jednoduše ji zanedbáváte. To všechno si velmi dobře uvědomujete a je vám to líto, což ve vás probouzí výčitky svědomí, které se ve snech přeměňují na zanedbané miminko.

Sen o postiženém, či zmrzačeném miminku

Nějaká záležitost ve vašem životě se vám začíná jevit jako problematická. Investovali jste do ní mnoho svých sil, času a možná i financí. Až doteď se zdálo, že je všechno v nejlepším pořádku, nicméně nyní nabýváte dojmu, že to nebude tak růžové, jak se zdálo.

Pokud opravdu očekáváte skutečný přírůstek do rodiny, pak může tento sen o miminku jednoduše reflektovat vaše přirozené obavy o to, aby se dítě narodilo zdravé. To není nic neobvyklého a může to být umocněno nějakou předchozí přímou, či nepřímou negativní zkušeností v tomto směru. V každém případě tento sen nemá žádný význam pro vás skutečný život.

Ve snu zabíjíte miminko

Zní to sice hrozně, ale jedná se o pouhý symbol, takže není nutné se děsit. Přesto je to symbol s negativním nábojem. Věci, které vás baví, naplňují a činí šťastnými nesmyslně zanedbáváte a vyčleňujete ze svého života. Místo toho se vystavujete situacím, které vás stresují, obtěžují, štvou a dostávají pod tlak. Zřejmě jste si přestali věřit.

Sen o mrtvém miminku

Miminko v tomto případě reprezentuje problém a protože je mrtvé, znamená to, že jste tento problém vyřešili. Nejspíše se jedná o to, že jste narazili na nějakou komplikaci, která měla potenciál se rozrůstat a šířit. Vy jste ji však eliminovali již v prvopočátku (v miminkovském věku) a ona nedostala příležitost způsobit větší obtíže.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.