Kleine-Levinův syndrom

Kleine-Levinův syndrom je velmi vzácné onemocnění patřící mezi hypersomnie (nadměrná spavost), respektive periodické hypersomnie. Objevuje se zhruba u jednoho člověka z milionu. Je dvakrát častější u mužů než u žen a k jeho rozvoji dochází především v pubertě. Příčiny vzniku dosud nebyly odhaleny, ale jedná se o onemocnění, kterým trpí nepoměrně velká část osob židovského původu, což podporuje myšlenku, že by mohl syndrom souviset s genetickými vlohy.

Kleine-Levinův syndrom

Projevy

Kleine-Levinův syndrom je spojen s extrémní spavostí, kdy pacienti stráví spánkem běžně 16 až 20 hodin denně. Protože se jedná o periodickou hypersomnii, tak se projevy vyskytují v epizodách trvajících několik málo dní až několik týdnů, a to přinejmenším jednou za rok. V čase mezi jednotlivými epizodami pacient funguje zcela normálně a jeho spánek, bdělý stav, chování i vnímání jsou zcela bez narušení.

Během epizod nadměrné spavosti pacienti trpí především pozměněnými kognitivními funkcemi a vnímáním, hypersexualitou, poruchami příjmu potravy (anorexií, nebo naopak extrémní žravostí) a ztrátou krátkodobé paměti ve formě neschopnosti zapamatovat si nové věci. Mnohdy jsou postižené osoby natolik spavé, že je musí blízká osoba dokonce budit, aby se alespoň jednou za den najedli a vykonali hygienu. Po probuzení bývají pacienti malátní, zmatení, vyčerpaní a často se u nich objevuje i problém s vyjadřováním.

Příčiny

Příčiny vzniku doposud nebyly odhaleny. Kleine-Levinův syndrom nemá žádnou spojitost s jinou poruchou spánku, psychiatrickým či neurologickým onemocněním ani s užíváním jakýchkoliv léků nebo drog. Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o nemoc nepoměrně více postihující osoby židovského původu, avšak zdědění nemoci bylo prokázáno jen v pěti procentech případů. Jediné co bylo doposud bezpečně prokázáno pomocí zobrazovacích metod je, že se u pacientů s Kleine-Levinovým syndromem objevuje snížené prokrvení mezimozku, čelního laloku a spánkového laloku. K tomuto nedokrvení dochází vždy během epizod, ale někdy se objevuje i během normálního fungování postižené osoby mezi epizodami.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.