CBD a spánek

Popularita kanabidiolu neboli CBD za několik posledních let doslova explodovala. CBD je považováno jako lék na širokou škálu zdravotních problémů a zahrnuje to i nespavost. Ačkoliv má věda své limity a mnohdy je ve svých závěrech protichůdná, existuje stále více důkazů potvrzujících, že CBD může skutečně ovlivnit spánek. Co přináší nejnovější výzkumy? Usnadňuje, nebo ztěžuje spánek? A je bezpečné ho užívat?

CBD a spánek

Kanabidiol

Kanabidiol byl poprvé objeven v roce 1940 a tvoří až 40 % extraktu z konopí.

Co je CBD?

Kanabidiol, běžně označovaný jako CBD, je přírodní sloučenina, která se nachází v květech konopí. Konopí obsahuje více než sto fytokanabinoidů, což jsou přírodní chemické sloučeniny. Většina z nich se nachází v pryskyřičné látce produkované jemnými, krystalům podobnými trichomy, což jsou jakési chloupky rostliny.

Kanabidiol

CBD je standardně získáváno z „technického konopí“, které obsahuje méně pryskyřice než „rekreační konopí“ (marihuana). Termín „technické konopí“ se používá k popisu typů konopí, které obsahují maximálně 0,3 % THC. CBD pocházející z marihuany je dostupné pouze ve státech, kde je pěstování psychoaktivního konopí legální.

Ačkoli je CBD úzce spojeno s asi nejznámějším fytokanabinoidem, tetrahydrokanabinolem (THC), tyto dvě sloučeniny působí odlišným způsobem a zaměřují se na různé receptory v mozku a těle. Kanabidiol není psychoaktivní a nezpůsobuje intoxikaci, kterou je THC proslulé. Užívá se ve formě olejů, kapslí, bonbónů, sprejů či tinktur. Může být také inhalováno v odpařené formě.

Proces extrakce

CBD se získává z konopí nebo konopí pomocí jedné z následujících extrakčních metod:

 • CO2 (Oxid uhličitý): Oxid uhličitý se při určitých teplotách a tlacích chová jako rozpouštědlo, což umožňuje extrahovat CBD a další fytokanabinoidy bez nutnosti užití chemických rozpouštědel. CO2 současně odstraňuje chlorofyl, který může chutnat hořce a způsobovat nežádoucí účinky, pokud je obsažen v CBD produktech.
 • Ethanol a další rozpouštědla: Vysoce kvalitní obilný alkohol lze použít k extrakci CBD, ale může dojít ke znehodnocení přírodních olejů rostliny společně s jejich potenciálními zdravotními přínosy. Jiná rozpouštědla, jako je třeba butan, mohou také poškodit rostlinné oleje a jen omezeně odstraní nečistoty, jako je například již zmíněný chlorofyl. Mohou též zanechávat rezidua, která jsou pro lidské tělo toxická.
 • Olivový olej: Olivový olej jakéhokoli druhu lze použít k extrakci kanabidiolů z konopí. Olivový olej s kanabidioly nicméně podléhá po určité době zkáze a musí být proto skladován na chladném a tmavém místě

Co je to psychoaktivní látka?

Psychoaktivní látka mění mozkové funkce a vnímání.

Účinky na tělo

Lidské tělo obsahuje biologický systém tvořený endokanabinoidy, specifickými neurotransmitery, které se vážou na kanabinoidní receptory. Endokanabinoidní systém pomáhá regulovat takové základní funkce, jako je chuť k jídlu, nálada, plodnost, paměť či bolest. Tento systém je také spojen s pocitem euforie, který může vyplynout kupříkladu z intenzivního cvičení.

Dva primární endokanabinoidní receptory se označují jako CB1 a CB2 a nacházejí se v mozku, periferních orgánech a nervovém systému. CBD ovlivňuje různé receptory uvnitř i vně endokanabinoidního systému a mění chování hormonů a neurotransmiterů.

Tyto interakce s CBD mohou mít příznivý vliv na takové fyziologické procesy, jako jsou:

 • Cyklus spánek-bdění
 • Záněty
 • Regulace emocí
 • Vnímání bolesti
 • Chuť k jídlu
Účinky CBD na tělo

Mezi další výhody patří pozitivní vliv na záchvaty, zejména u dětí, u kterých jsou jinak obtížně léčitelné.

Bezpečnost a vedlejší účinky

CBD má při porovnání s THC velmi odlišný profil vedlejších účinků. Zatímco THC může kvůli svým psychoaktivním vlastnostem způsobovat halucinace, úzkost a pocit hladu, CBD neobsahuje žádné psychoaktivní sloučeniny.

Přestože je studií o vedlejších účincích CBD stále málo, výzkumy, které existují, popisují kanabidiol jako bezpečnou a dobře tolerovanou látku. Podle současných studií se CBD zdá být netoxické a bezpečné v dávkách až 1500 miligramů denně. Dlouhodobé užívání se v současnosti také jeví jako bezpečné.

Zdá se, že CBD neovlivňuje chuť k jídlu, krevní tlak, srdeční tep ani tělesnou teplotu. Pohyb potravy trávící soustavou se zdá neovlivněný. Ačkoliv má CBD podle existujících studií působivý bezpečnostní profil, není zcela bez vedlejších účinků.

Může mít vliv na:

 • Metabolismus některých léků na ledviny
 • Fertilitu a vývoj buněk in vitro
 • Aktivitu proteinů v buněčných membránách, které pomáhají transportovat léky a další látky

In vitro

Odehrává se ve zkumavce, Petriho misce nebo na jiném místě mimo tělo živého organismu

Studie určitých léků na bázi CBD prokázaly vyšší výskyt určitých vedlejších účinků u lidí, kteří lék užívali, než u těch, kteří jej neužívali.

Vedlejší účinky zaznamenané během výzkumu zahrnovaly:

 • Celkovou nevolnost
 • Zvracení
 • Sucho v ústech
 • Ospalost
 • Ztrátu chuti k jídlu

Některé z těchto účinků mohou být závislé na velikosti dávky, což znamená, že se pravděpodobněji objeví při vyšších dávkách. Konkrétně léky proti záchvatům jsou vyrobeny z obzvláště silného kmene CBD a mohou s větší pravděpodobností způsobit nežádoucí reakce než produkty nefarmaceutické kvality.

CBD a spánek – Důkazy

Výzkum CBD jako možnosti léčby potíží se spánkem je stále ještě v plenkách. Existují neoficiální důkazy o pozitivním vlivu kanabidiolu na zdravé spánkové vzorce, ale než bude možné vyvodit definitivní závěry, je třeba provést rozsáhlejší výzkum. Mnoho studií však již prokázalo, že má výrazný pozitivní vliv na úzkost, což může být spojeno s jeho potenciálním příznivým vlivem na spánek. Zdá se také, že může zlepšovat spánek tím, že pozměňuje vnímání signálů bolesti v mozku. Bolest je totiž jednou z nejčastějších příčin přerušovaného spánku.

CBD a úzkost

Jedna studie odhalila, že účinky CBD na centrální nervový systém mohou zmírnit úzkost a podpořit zdravý spánek. Dospělí psychiatričtí pacienti trpící úzkostí nebo potížemi se spánkem v ní hodnotili účinek 25 miligramových kapslí CBD. Ačkoli skóre spánku naznačovalo, že dopad byl jen mírný, skóre dopadu na úzkost bylo výrazně vyšší.

Úzkost a kanabidiol

CBD může mít pozitivní vliv na úzkost tím, že mění způsob, jakým tělo zpracovává serotonin, neurotransmiter spojený s blahem a pozitivními emocemi. Může fungovat podobným způsobem jako třída antidepresiv známých jako inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). SSRI se zaměřují na serotoninový receptor známý jako 5-HT1A a zvyšují množství serotoninu v mozku. Jedna ze studií na potkanech prokázala, že CBD zlepšuje přenos 5-HT1A a eliminuje chování spojené s úzkostí a stresem.

Několik studií odhalilo pozitivní vliv kanabidiolu na úzkost, což může souviset s účinky na spánek. Přestože schopnost CBD snižovat úzkost se zdá být jasná, existují určité důkazy, že může ve skutečnosti podporovat bdělost a zkracovat spánek. Některé studie na zvířatech ukazují prodloužení celkové doby spánku, zatímco jiné ukazují jeho zkrácení. Účinek tak může být závislý na velikosti dávky nebo může být u člověka zcela odlišný. V tomto ohledu je třeba provést další výzkum, aby bylo možné vliv na spánek a bdění posoudit.

CBD a bolest

Vzhledem k pozitivnímu účinku na vnímání bolesti může být CBD užitečné pro podporu spánku, a to zejména u lidí trpících neuropatickou nebo zánětlivou bolestí, jako je třeba Crohnova choroba. Zdá se, že trávící trakt na kanabidiol reaguje pozitivně, což může pomoci zmírnit nevolnost a zabránit zvracení, které doprovázejí některé bolestivé stavy a lékařské ošetření.

Zdá se, že CBD částečně snižuje bolest modulací glycinových receptorů v centrálním nervovém systému. Glycinové receptory jsou inhibiční, což znamená, že snižují vnímání bolesti. Kanabidiol může zvýšit účinek takových receptorů a zmírnit bolest, která může způsobit nespavost nebo narušený spánek.

Výzkumy prokazují schopnost CBD snižovat zánětlivost prostřednictvím jeho vlivu na adenosin, důležitý neurotransmiter. Adenosin a jeho receptory jsou silně spojeny s regulací zánětu v těle. Kanabidiol zvyšuje množství adenosinu v mozku, čímž ovlivňuje aktivitu adenosinových receptorů a eliminuje zánět.

Užívání

Při zvažování léčby CBD při potížích se spánkem nebo z jakéhokoli jiného důvodu doporučujeme konzultovat celou záležitost s lékařem, aby se prodiskutovaly možné vedlejší účinky, lékové interakce a případné dávkování.

CBD lze užívat v mnoha formách. Vzhledem k tomu, že je používání kanabidiolu stále poměrně nové, může být nejbezpečnějším způsobem zahájení užívání titrace. Titrace dávky zahrnuje zahájení užívání s nízkou dávkou a postupné zvyšování přijatého množství, aby se minimalizovaly možné vedlejší účinky.

V současné době neexistuje žádná doporučená dávka CBD pro zlepšení kvality spánku ani pro jakýkoli jiný zdravotní problém. Abyste mohli určit potenciální ideální velikost dávky, mějte na paměti následující:

 • Vaše individuální fyziologie a tělesná hmotnost: Máte tendenci pociťovat účinky některých léků v nízkých dávkách? S CBD by to mohlo být podobné. Pokud jste většího vzrůstu nebo máte vysokou tělesnou hmotnost, možná budete potřebovat vyšší dávku, abyste pocítili příznivé účinky na spánek, úzkost nebo bolest.
 • Síla produktu: Tinktura může být koncentrovanější než například kapsle a naopak. Vapování produktu může dodat více aktivních složek v menším množství než CBD v lékové formě. Některým formám CBD, jako jsou kapsle, může trvat déle, než je tělo vstřebá, což zpomaluje jeho účinky nebo mění jeho účinnost. Experimentování s různými formami a koncentracemi může pomoci určit, který produkt a v jakém množství je pro vás nejlepší.
 • Tolerance: Někteří uživatelé CBD si mohou při pravidelném užívání vyvinout toleranci, což si vyžádá zvýšení dávkování nebo změnu způsobu podávání. Například kapsle mohou časem přestat fungovat.

Závěrem

V několika posledních letech se CBD produkty staly nesmírně populárními. CBD, propagované jako léčba všeho od deprese po roztroušenou sklerózu, právě začíná podstupovat přísný výzkum, který buď podpoří, nebo vyvrátí jeho pověst léku na řadu běžných onemocnění. Přestože rané výzkumy prokázaly jeho pozitivní účinky na úzkost, bolest a možná i spánek, pouze čas a další studie odhalí, zda je kanabidiol tak slibný, jak se zdá.

Video – CBD na nespavost, Magazín Konopí

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.