Světový den spánku (World Sleep Day)

Světový den spánku (anglicky World Sleep Day) je akce pořádaná pro širokou veřejnost za účelem vyzdvihnutí důležitosti a přínosů zdravého spánku, osvěty v oblasti problémů se spánkem a jejich dopadů a vzdělávání spojené s prevencí a léčbou poruch spánku. Akce je pořádaná Světovou společností pro spánek (World Sleep Society) a Výborem světového dne spánku (World Sleep Day Committee).

POZOR!: Světový den spánku není to samé, co Mezinárodní den zdravého spánku.

Světový den spánku

Hlavním cílem Světového dne spánku je celospolečenské zvyšování povědomí veřejnosti o zdravém spánku, jeho poruchách, prevenci a léčbě těchto poruch a jejích dopadech na člověka ve všech myslitelným aspektech života. Jedním z důvodů ke vzniku této akce byl fakt, že dle výzkumů téměř polovina světové populace je do nějaké míry postižena komplikacemi se spánkem.

Konání

Světový den spánku je pořádán každoročně od roku 2008 (konkrétně 14. března), přičemž Česká republika se do něj oficiálně zapojila o čtyři roky později v roce 2012. Událost se z kalendářního hlediska nekoná ve stejný den, ale vždy v pátek před jarní rovnodenností (20./21. března). Konkrétní termín je tedy pohyblivý. Každá ročník této akce má i svůj jedinečný slogan. Následující shrnutí obsahuje jednotlivé ročníky s přesným datem konání a sloganem.

 • 2024: 15.3.
 • 2023: 17. 3. – Spánek je základem zdraví (Sleep Is Essential for Health)
 • 2022: 18. 3. – Kvalitní spánek, zdravá mysl, šťastný svět (Quality Sleep, Sound Mind, Happy World)
 • 2021: 19. 3 – Pravidelný spánek, zdravá budoucnost (Regular Sleep, Healthy Future)
 • 2020: 13. 3. – Lepší spánek, lepší život, lepší planeta (Better Sleep, Better Life, Better Planet)
 • 2019: 15. 3. – Zdravý spánek, zdravé stárnutí (Healthy sleep, healthy aging)
 • 2018: 16. 3. – Připojte se ke světu spánku a ochraňte své rytmy, abyste si mohli užít život (Join the Sleep World, Preserve Your Rhythms to Enjoy Life)
 • 2017: 17. 3. – Spěte klidně, starejte se o život (Sleep Soundly, Nurture Life)
 • 2016: 18. 3. – Dobrý spánek je dosažitelný sen (Good Sleep is a Reachable Dream)
 • 2015: 13. 3. – Když je spánek zdravý, zdraví a štěstí překypují (When sleep is sound, health and happiness abound)
 • 2014: 14. 3. – Klidný spánek, snadné dýchání, zdravé tělo (Restful Sleep, Easy Breathing, Healthy Body)
 • 2013: 15. 3. –  Dobrý spánek, zdravé stárnutí (Good Sleep, Healthy Aging)
 • 2012: 16. 3. – Dýchejte snadno, spěte dobře (Breathe Easily, Sleep Well)
 • 2011: 18. 3. – Spěte dobře, rosťte zdravě (Sleep Well, Grow Healthy)
 • 2010: 19. 3. – Spěte dobře, zůstaňte zdraví (Sleep Well, Stay Healthy)
 • 2009: 20. 3. – Řiďte s ostražitostí, dojeďte v pořádku (Drive alert, arrive safe)
 • 2008: 14. 3. – Spěte dobře, žijte naplno (Sleep well, live fully awake)

Oficiální webové stránky – Světový den spánku

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.