Spavá nemoc – Co to je a jak se projevuje a léčí

Spavá nemoc je lehce zavádějící laické pojmenování nemoci známé jako africká trypanosomiáza. Jedním z jejích mnoha projevů jsou různě závažné problémy se spánkem a právě odtud se vzalo její neodborné pojmenování. Sama o sobě však poruchou spánku, nebo onemocněním primárně souvisejícím se spánkem není. Co je to tedy za nemoc, jak se projevuje a jak se léčí.

Spavá nemoc

Africká trypanosomiáza

Africká trypanosomiáza, známá mezi laickou veřejností spíše jako spavá nemoc, je závažné tropické onemocnění způsobené parazitickými prvoky zvanými trypanozomy, které na člověka přenášejí nechvalně známé mouchy tse-tse. Nemoc je endemická a vyskytuje se v zemích subsaharské Afriky.

Existují dvě hlavní formy tohoto onemocnění. Západní africká trypanosomiáza způsobená prvoky Trypanosoma brucei gambiense a východní africká trypanosomiáza způsobená prvoky Trypanosoma brucei rhodesiense. Tyto dvě formy se mírně liší v geografickém rozšíření, klinických projevech a průběhu. První jmenovaná forma přitom představuje přes 98% všech zjištěných případů nákazy. Spavá nemoc má dvě fáze, přičemž v té první je relativně snadno léčitelná (ovšem také špatně diagnostikovatelná). Bez léčby je toto onemocnění smrtelné.

Příznaky

Spavá nemoc může mít různé příznaky v závislosti na stadiu onemocnění. Symptomy a jejich intenzita se mohou také mírně lišit mezi západní a východní formou.

Zde jsou některé z hlavních příznaků africké trypanosomiázy:

 • Zvýšená únava a slabost
 • Ztráta chuti k jídlu a úbytek váhy
 • Zvětšení lymfatických uzlin
 • Horečka, která může být intermitentní (někdy ji pacient má a někdy ne)
 • Poruchy spánku, jako jsou nespavost v noci a nadměrná spavost ve dne
 • Zmatenost
 • Poruchy chování (náladovost a agresivita)
 • Poruchy řeči a koncentrace
 • Ztráta koordinace koordinace a rovnováhy
 • Bolesti hlavy a kloubů

Je důležité zmínit, že příznaky africké trypanosomiázy mohou být nespecifické a podobné jiným onemocněním.

Moucha tse-tse

Diagnostika

Diagnostika africké trypanosomiázy zahrnuje různé metody a testy, které slouží k identifikaci přítomnosti parazitických prvoků způsobujících toto onemocnění. Diagnostika musí být prováděna zkušeným lékařem nebo odborným zdravotnickým pracovníkem, a to zejména v rizikových oblastech výskytu nemoci.

Zde je přehled hlavních diagnostických metod:

 • Klinické zhodnocení: Lékař provede důkladné vyšetření pacienta a zhodnotí příznaky. To zahrnuje fyzické vyšetření, konzultaci s pacientem ohledně jeho zdravotní historie a vystavení možným rizikům, jako je pobyt v oblastech výskytu nemoci.
 • Mikroskopické vyšetření krve: Diagnostika může být provedena detekcí trypanozomů v krvi pomocí mikroskopu.
 • Biomarkery: V některých případech se mohou k identifikaci infekce použít specifické biomarkery, jako jsou protilátky nebo antigeny spojené s trypanozomy.
 • Lumbální punkce (odběr mozkomíšního moku): U pacientů s neurologickými příznaky se může provést lumbální punkce, během které se odebere vzorek mozkomíšního moku. Tento vzorek slouží k přímé detekci trypanozomů.
 • Serologické testy: Tyto testy mohou detekovat protilátky nebo antigenní složky spojené s trypanozomy v krvi.
 • Testy na DNA/RNA: Moderní molekulární techniky umožňují identifikaci genetického materiálu trypanozomů v tělesných vzorcích (například v krvi).

Včasná diagnostika a následná léčba spavé nemoci jsou zcela klíčové pro zamezení vzniku komplikací, dalšího rozvoje onemocnění, trvalých následků a v neposlední řadě úmrtí.

Léčba

Spavá nemoc se léčí prakticky výhradně podáváním léků, které cílí na parazitické prvoky trypanozomy. Typ a režim léčby závisí především na závažnosti a rozvinutosti onemocnění a individuálních zdravotních faktorech pacienta.

Zde je hrubý popis léčebného postupu:

 • Léky: Západní spavá nemoc (způsobená Trypanosoma brucei gambiense) se obvykle léčí pomocí pentamidinu nebo suraminu. V pokročilých stadiích může být indikována léčba eflornithinem nebo melarsoprolem. Východní spavá nemoc (způsobená Trypanosoma brucei rhodesiense) se často používá léčba melarsoprolem, suraminem nebo nifurtimoxem.
 • Dávkování a režim léčby: Léčebný režim a dávkování se mohou lišit v závislosti na závažnosti a stadiu onemocnění. Lékař určí nejvhodnější léčebný plán na základě individuálního případu pacienta.
 • Monitorování a následná péče: Po ukončení léčby je důležité pacienta pravidelně sledovat a provádět kontrolní testy k ověření úspěšnosti léčby a odhalení případných komplikací.

Je důležité podotknout, že léčba africké trypanosomiázy může být složitá a může zahrnovat potenciální rizika a vedlejší účinky. Některé léky jsou dostupné pouze v omezených oblastech a nemusí být vždy účinné u všech pacientů. Prevence je také klíčová, a to zejména v rizikových oblastech výskytu onemocnění. To zahrnuje používání repelentů, ochranných oděvů a eliminaci možného kontaktu s mouchami tse-tse.

Spavá nemoc závěrem

Jelikož je spavá nemoc vážným onemocněním, je důležité, aby byla diagnostikována a léčena co nejdříve. Pacienti s podezřením na africkou trypanosomiázu by měli vyhledat lékařskou péči u odborníků na infekční nemoci nebo v nemocnicích, které mají zkušenosti s léčbou této nemoci.

Poznámka: Obsah na webu KrásnéSny.cz má mít pouze informativní charakter. Neměl by být brán jako lékařská rada a neměl by nahrazovat lékařskou pomoc a dohled vyškoleného odborníka. Pokud máte pocit, že trpíte nějakou poruchou spánku nebo zdravotními obtížemi se spánkem spojenými, navštivte svého lékaře.